Osobní archiv (17)

Na návrh dr. Vratislava Palkosky, předsedy Komise poštovní historie a celin SČF a za souhlasu Komise poštovní historie a celin ZSF vedené Dušanem Evinicem, jsem byl navržen na předsedu federální Komise poštovní historie a celin na období let 1985 - 1989. Návrh byl orgány SČSF schválen s tím, že tímto rozhodnutím se uvedl do organizační struktury symetrický model našeho sběrateklství.  

Jednou z povinností předsedy bylo seznámit SČSF se stavem sběratelství poštovní historie a celin v Československu. Poslední zprávu jsem vypracoval na začátku roku 1988. Nedávno jsem ji našel ve svém osobním archivu a rád ji zavěšuji na můj web.Tato zpráva byla poslední před ukočením činnosti komise dne 31. 12. 1989. Zprýva je součástí historie sběratelství poštovní historie v Československu.

Komise poštovní historie SČSF zanikla na konci funkčního období a nebyla již obnovena. Jejími pokračovateli jsou nově zřízené entity v České republice a na Slovensku. Škoda, že se podobné zprávy nevyhotovují dnes. Srovnání s dnešním stavem by bylo jistě zajímavé.

Pokud si aktualizujete Kroniku sopecializovaných oborů, kterou jsme vypracovval pro svůj domovský klub (www.kf0015.cz) a která je zavěšena též na tomto webu, doplňte si do ní údaje z této zprávy.

 

PH3 001

 

PH3 002

 

PH3 004

 

 PH3 005

 

PH3 006

 

 

PH 3 001