Rok 1976 byl pro československou poštovní historii průlomový.

 

SČSF povolila plnokrevné obnovení staronové komise specializovaných oborů (později komise poštovní historie a celin) v tomto roce. Komise,která pod vedením Vratislava Palkosky byla pozastavena  v roce 1970 av období 1970 - 1976 bylo  povoleno  jen její udržování pod vedením Miroslava Polišenského. K rozhodnutí SČSF přispěl jednak domácí tlak, ale i žádost a úsilí  FIPu. Poštovní historie přicházela ke slovu a Československo nemělo fungující organizovanou entitu.

Činnost komise, která vznikla z popudu Václava Nebeského  (první předseda) a dalších renomovaných poštovních historiků a sběratelů poštovně historických artefaktů, se mohla opět rozběhnout. Na nástup byl velkolepý. Zřídila se komise, ustanovily některé sekce, plánovaly se krajské skupiny poštovní historie. K oživení došlo i na Slovensku. Komise využila svou jedinečnou šanci najít rovnoprávnost s dalšími obory čs. filatelie. A plně ji využila.

Řadu spolupracovníků si designovaný a straronový  předseda komise  Vratislav Palkoska (předseda KF) vybral ze dvou agilních klubů filatelistů - z pětašedesátky a zejména patnácky.  Stalo se to po skončení setkání patnácky v Myslíkově ulici při cestě na tramvaj.  Vratislavu Palkoskovi jsem tehdy kývl na to, že budu členem rodící se komise a že se ujmu redaktorské činnosti obnoveného zpravodaje. Nebyl jsem sám - bylo nás  coby kandidátů na funkce více: Miroslav Bouška, Václav Mahovský, Antonín Vorlíček, Pavel Jech, Pravoslav Kukačka. Z pětašedesátky to byli zejména Jiří Nekvasil  a Vojtěch Maxa.

Využil jsme své zkušenosti s vydáváním časopisů a novin na základce a na esvévešce, jako ž i při zakládání a redigování  Ekonoma na VŠE. První číslo vyšlo v červnu 1976. Pak vyšlo podzimní dvojčíslo, ke kterému se vztahuje přiložený artefakt - pochvala od dr. Vratislava Palkosky (sic!). Konce byly hořké, ale vydrželo to deset let.

Doplňuji několika fotografiemi u odborného semináře v Písku. Za předsednicjým stolem sedí bardi české poštovní historie - já hovořím o koncepci zpravodaje a vůbec o vydávání tuštěných (tehdy jen tištěných) poštovně historických materiálů stoje mezi Vratislavem Palkoskou (po mé pravici)  a Emilem Votočkem (po mé levici). Úplně vlevo je tajemník KPHC Vojtěch Maxa a vedele něj písečtí poštovní historici.  Další momentky jsou z terénu, kdy jsem přijal nabídku stát se jurymanem PHC. Během této činnosti jsem pounal další titány PHC jako např. prof, paouška z Brna. Informace ze jurování jsme plně využil při redigování zpravodajů včetně ústředního zpravodaje komise. To se psaly 70. a 80. léta. ...Těžko uvěřit, že to je 40, 50 let dozadu .....

 

Pochvala dr. Vratislava Palkosky

 IMG 20231104 0041

 

Momentky z píseckého setkání poštovních historiků a z výstavy poštovní historie a celin v Písku (práce v terénu coby eléva jurymanství za velké pomoci bardů čs. poštovní historie, zde zejména prof. Papouška a dr. Palkosky).  

 

IMG 20231104 0042

IMG 20231104 0043