Na tento web se vztahuje Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ( autorský zákon) 121/2000 Sb. s účinností od 1. 12. 2000 a novelizace 398/2006 Sb." Otištění textů, ilustrací a jen s písemným souhlasem  autora s tím, že u přetištěných či vložených materiálů je nutno uvést zdroj.

 

Licence Creative Commons
Webový filatelistický katalog Historia Postalis, jehož autorem je Ivan Leiš, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: https://www.historiapostalis-etc.cz
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: https://www.historiapostalis-etc.cz/podminky.html.