HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

PODMÍNKY

Na tento web se vztahuje Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ( autorský zákon) 121/2000 Sb. s účinností od 1. 12. 2000 a novelizace 398/2006 Sb." Otištění textů, ilustrací a jen s písemným souhlasem  autora s tím, že u přetištěných či vložených materiálů je nutno uvést zdroj.