PŘEDEHRA K ÚSPĚCH KLUBU NA ÚSEKU VÝSTAVNICTVI - Celostátní výstava poštovních známek PRAHA 1950 

Klub filatelistů 00 - 15 (v roce existoval pod názvem S. K. zaměstnanců hl. města Prahy, odbor filatelie - ve zkratce SKZMP)  se po svém založení v roce 1943 zhostil všech úkolů, které od něj filatelisté očekávali. Předně to byla ochrana sběratelů před spekulanty. Dále byla okamžitě zřízena novinková služba. Od prvního setkání ve Sladkovského sále v květnu 1943 si stovky přítomných vyslechli histotricky první přednášku Václava Nebeského. Byl zvolen první vzdělavatel, kterým byl Vratislav Palkoska. Začaly se konat výměnné schůzky. Členové klubu byli vedeni nejen ke sběratelství, ale i k pozdějšímu vystavování. Jako bonus klub otevřel cestu v té době nevídanou - ke specializovaným oborům ve filatelii.Opět k ní přispěl Václav Nebeský se svou specializací deskových značek. 

Protektorát Čechy a Morava skončil svou existenci a klub fungoval dál. Zdatně se rozvíjel, i když, jak podotkl Václav Nebeský, koukol se odpojil od obilí. Ubylo členů, ale zůstali ti, kteří si nově zřízeného klubu považovali a využili jeho služeb. I Ústředí československých filatelistů si našeho klubu velmi vážilo a mělo snámi úzké vazby.

Teď poskočíme do vyšších pater tehdejší československé filatelie jako úvod k popisu jedné z nejdůležitějších činnosti klubu, kterých se tato entita zhostila s otevřeným hledím a velmi odvážně. Když si promítám uplynuklých osmdesát let existence této entity, byl to počin nadmíru úspěšný, i když poplatný době, ve které se tato akce konala. Myslím, že to tehdy filatelie přece jen vyhrála. Ta činnost byla organizace původně Mezinárodní  výstavy PRAGA 1950 posléze Celostátní výstavy PRAHA 1950.

V roce 1947 Karel Basika, tajemník Ústředí, připomněl na stránkách desetileté výročí vzniku Ústředí československých filatelistů. Bilancoval zejména výstavy. V podtextu jeho úvodního článku v Časopise českých filatelistů bylo cítit, že se vedení se zaobírá myšlenkou navázat na výstavu PRAGA 1938 a v nejbližší době uspořádat výstavu podobného typu a úrovně.

Článek Karla Basiky z 18. února 1947

 

basika 001

 

basika 002

 

 

basika 003

 

Druhý článek Karla Basiky, který vyšel též v Časopise českých filatelistů o rok později - dne 15. února 1948, byl již o něco konkrétnější. Karel Basika zmiňuje výstavu  mezinárodní výstavu PRAGA 1950, ba co víc. Jedním ze jmenovaných, kteří by se měli starat o výstavy jako takové včetně této, byl známý sběratel Zdeněk Kvasnička. Filatelista, který též inklinoval ke specializovaným oborům. Po zániku Stolní společnostio sběratelů příležitostných razítek a frankotypů vedl nově zřízený Odbor frankotypů v rámci Klubu českých filatelistů. Od něj tento yli (o to jsem napsal tři příspěvky na tento web 18. a 19. ledna 2020 pod názvem PRAHA 1950).   

Kostky byly vrženy.

 

basika 004

 

basika 005

 

V dalším pokračování tohoto miniseriálu  přiblížím souvislosti mezi výstavou PRAHA 1950, která se konala ve dnech 28. října - 5. listopadu 1950 v Domě U Hybernů a v Obecním domě v Praze a Klubem filatelistů 00 - 15, který byl tehdy přejmenován na

Závodní klub zaměstnanců města Prahy, odbor filatelie 

a byl jedním z  organizátorů této výstavy protřednictvím významných osob Klubu (a několika členů v pozadí) ,  mezi něž patřili:  Václav Matura, předseda výstavního výboru (zároveň byl III. místopředsedou Ústředí), Václav Nebeský, vedoucí výstavního odboru - odboru mládeže zároveň zastával funkci refarenta patronámládeže). Václav Nebeský byl zároveň jedním ze členů rozhodčího sboru.

A podíváme se na tuto výstavu a seznámímem se skolektivními  exponáty našeho klubu.  Doba byla taková.