Tento  webový seriál je věnován jedné z významných  filatelistických entit Československa a České republiky, která postupem let se vykrystalizovala  v entitu věnující se speciazovaným oborům ve filatelii se zvláštním zaměřením na poštovní historii a poštovní současnost.Je pochopitelné, že i poštovní známky nezůstávají na okraji zájmu členské základny.

Od samého počátku klub nasadil vysokou laťku -  do dneška jej provází perfektní novinková služba, pravidelná setkání spojená s přednáškami na vysoce zajímavá a odborná filatelistciká a poštovně historická témata, vystavovatelská činost, publikační aktivita, organizace různých typů výstav a zejména sounáležitost s českosloevnskou ap ozději s českou filatelií. Ostrůvek poštvní historie, o kterém je slyšet široko daleko. 

Mám čest být členem této entity,  rád jsem se zhostil po dobu osmi let předsednictví a přujal jsem i n+ěkolik výzev reprezntovat sběratelské obory podporované klubem na  svazových vyšších úrovních. 

 

Tato entita již řadu let nese název Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, KF 00 - 15 Praha.  

 

V minulé části tohoto příspěvku jsem znínil základní údaje křestního listu a doplnil slovy pana  stavitele Antonína Vorlíčka.  

Dnes dostává slovo hlavní spiritus movens celé entity, který stál na úplném začátku jejího vzniku - Václav Nebeský, sběratel, redaktor filatelistických časopisů, publicista, první předseda Komise specializovaných oborů SČSF a čestný předseda  Svazu československých filatelistů. Sběratel inklinující k speciálním a specializovaným oborům filatelie s empatií pro mladé a začínajíící sběratele. 

S jeho laskavým svolením, které mi pan redaktor poskytl ještě během  svého života a během mého redaktorství poštovně historických zpravodajů,  přetiskuji devět stránek z jeho milé a kouzelné publikace, kterou nám sepsal pod názvem "Filatelistovo podzimní rozjímání" (I. vydání Praha 1975, vydal POFIS Praha v NADASu nákladem 7200 výtisků). Text je převzat ze stran 51 až 59 - kapitola "Zakládám klub ZMP". Dělám to rád nejen jako vzpomínku na začátky filatelistického klubu, jehož jsem členem od roku 1971 (neuvěřitelné jiíž více než 50 let!), ale hlavně v úctě k osobnosti Václava Nebeského. 

 

nebesky 010

 

nebesky 002

 

nebesky 003

 

nebesky 004

 

nebesky 011

 

 

nebesky 006

 

nebesky 007

 

nebesky 008

 

nebesky 009