Výplatní otisky čs. SOKOLa v období 3. republiky )1945 - 1948)

Příspěvek ke 160. výročí založení čs. SOKOLa

 

 

Poslední období výplatních otisků čs. Sokola nastalo osvobozením v květnu 1945 a probíhalo ve znamení výplatního razítka ve tvaru větrné růžice (motýlka) až do dalších organizačních změn v tělovýchově a v poštovnictví v roce 1948. Toto období začalo dne 9. 5. 1945 prohlášením ke sjednocení čs. tělovýchovy. Byl vytvořen Ústřední národní tělovýchovný výbor, jehož součástí bylo pět tělovýchovných organizací včetně Československé obce sokolské.

K další změně došlo v únoru 1948, kdy existoval jen čs. Sokol. Nastaly i další organizační změny. V roce 1956 byla Českoslovenbská obec sokolská definiitvně zrušena a o rok později byl vytvořen ČSTVS, jednotná a centralizovaná tělovýchovná organizace, která existovala až do roku 1990.

Během 3. republiky Českosloveská obec sokolská používala k vyplácení své korespondence jeden výplatní stroj - původní, který vyplácel od začátku. Byl to stroj Francotyp, typ A (Anker). Otisk byl sběratelsky označován: FR 6h - 4m.   Měl jedinou podobu. Mezi denním a výplatním razítkem byl jen text bez loga. Došlo ke změně dohlédací pošty - nyní jí byla pošta PRAHA 8.

Druhý stroj (Francotyp, typ B (Bafra) : zatím není jisté, zda byl používán (během Protektorátu ČM jej používal Svaz sokolských biografů).

Časové rozmezí dle sbírky: - 9/45 - 9/47 -.

Otisky s daty 25. 9. 1945 a 5. 9. 1947.

 

SOKOL 001        SOKOL 002