Výplatní otisky čs. Sokola v období Protektorátu ČM: 16. 3. 1939 - 8. 5. 1945

Příspěvek ke 160. výročí založení českého Sokola. 

V tomto období prošly oba výplatní stroje, které si opatřila u firmy B. Jarolímek Československá obec sokolská, mnoha změnami. Uživatel používal dva výplatní stroje. Vzniklo celkem osm výplatních otisků zejména díky změnám ve státoprávním uspořádání bývalého Československa a vydanými nařízeními  okupačními silami o dvojjazyčnosti. Svou roli zahrálo i pozdějšímu rozpuštění Sokola a jeho převedení pod nucenou správu poručníka a nominovaných organizací.  Došlo k tomu ale i díky reorganizaci samotného Sokola (vytvoření Svazu biografů). 

Výplatní stroj Francotyp - Bafra  s otiskem FR 8h - 4m, který plnil příležitostnou a propagační funkci během sokolského sletu, vyplácel v tomto období korespondenci  Svazu sokolských a jiných biografů, což bylo nákupní, výrobní, půjčovní a úvěrní zapsané společenstvo s r. o. se dídlem v Tyršově domě v Praze III. 

Dohlédací poštou pro oba stroje byla pošta PRAHA 9. 

 

FRANCOTYP

Otisk FR 6h - 4m 

 

Otisk československého vzoru

Několik měsíců po vytvoření Protektorátu Čechy a Morava bylo z technických důvodů povoleno používat výplatní stroje s otisky československého vzoru. Ty se nelišily od otisků používaných během 1. a 2. republiky.

Ukázka otisku z 1. republiky.

Ukázkový otisk s datem 4. 9. 1937.

 

sokol P 001

 

Otisk s datem 12. 10. 1939

Otisk neúplně poněmčený prvního protektorátního vzoru (změna výplatního razítka).

Nastalo období, kdy zmínka o všem "československém" ve veřejném prostoru  musela zmizet. Celistvost dokládá začernění tohoto slova v názvu organizace. Zajímavé je, že znak byl odkryt celý, nebyl začerněn, písmeno "Č" v logu bylo viditelné. Tak tomu bylo i ve výplatním otisku.

 

sokol P 002

 

Otisky s daty 5. 1. 1940 a 3. 9. 1940

Otisk s úplným poněmčeným vzhledem, druhý protektorátní vzor (dvojjazyčné denní a výplatní razítko).

sokol P 003     sokol P 004

 

Přichází rok 1941. Osud Sokola byl zpečetěn. Říšský protektor Konstantin von Neurath vydává Přípis č. j. BdSI I - I - 145/41 dne 12. 4. 1941, ve kterém zastavuje činnost Svazu, žup a jednot Sokola. Správa Sokola  a jeho majetku se dostala pod poručníka (treuhändera). Za zákonem následovala perzekuce. Zejména ve dnech 7. - 8. 10. proběhla "akce Sokol" včetně zatýkání a deportací zatčených členů Sokola  do Terezína a Osvětimi. Za těmito akcemi stál nový říšský  protektor Reinhard Heydrich. 

ČOS byla definitivně rozpuštěna, mládež byla přesunuta pod Kuratorium pro výchovu nládeže v Čechách a na Moravě. V život přišla nucená správa v čele s organizací  Der Nationalsozialistische Reichsbund für Leibesübungen (NSRL) a další nominované organizace.

Tento smutný  vývoj se odrazil ve vzhledu výplatních otisků.

 

Otisk s datem 9. 10. 1941 (stroj s otiskem byl již připraven den po "Akci Sokol) - otisk 1. dne (R)

Změna označení oprávněného uživatele   - původní označení změněo na "TYRŠŮV  DŮM/PRAHA III.). Logo ČOS zmizelo.   

 

sokol P 009    

 

Otisk s datem 24. 11. 1941

Vývoj šel dál a označení bylo změněno na německé. Došlo k úplnému poněmčení otisku původně patřícímu ČOS i na místě označení uživatele. 

Vytvořil se třetí poněmčený vzor. 

 

sokol P 011 

 

FRANCOTYP

FR 8h - 4m

Druhý výplatní stroj Francotyp - Bafra používaný Svazem sokolských a jiných biografů.

Původní označení vystřídal reklamní text: "SLOUŽÍME/ČLENSKÝM/BIOGRAFŮM/STAŇTE SE NAŠIMI ČLENY".

 

Otisk československého vzoru

Otisk s datem 24. 3. 1939 - otisk 1. dne (R)

 

sokol P 012

 

Otisk neplného poněmčeného vzoru (německo - český text ve výplatním razítku).

Zatím neznámý, ve veřejném prostoru se neobjevil, ale určitě existoval. Těmto změnám se nevyhnul žádný aktivní výplatní stroj. 

Otisk byl z roku 1939/1940.

 

Otisk úplného poněmčeného vzoru (k německo - českému výplatnímu razítku se připojilo i německo - české denní razítko)

Otisk s datem 16. 5. 1940 - otisk 1. dne (R)

 

sokol P 014

 

Poštou prošlá celistvost s výplatním otiskem ze dne 4. 9. 1940

 

sokol P 015