Strach je bolest vyplývající z očekávání zla.

Aristoteles

 

Většinu zla na tomto světě páchají lidí s dobrými úmysly.

Thomas Steams Eliot

 

Úkolem moudrosti je rozlišovat mezi dobrem a zlem.

Cicero

 

Hloupost je největší zlo.

Jan Werich

 

Člověk musí bojovat proti zlu, na které právě stačí.

Jan Palach