Poučení pro dnešek

 

Timothy Snyder

Tyranie: Stav, kdy na sebe jedinec nebo skupina strhnou moc anebo momentální držitelé moci pro vlastní prospěch obcházejí ustanovení zákona.

Historie: Zdroj varování a poučení. Díky ní lze odhadovat rizika vývoje současné situace. 

 

20. lekcí z 20. století

 1/ Nepodřizuj se předem

 2/ Ochraňuj instituce a braň je.

 3/ Varuj se státu jedné strany.

 4/ Přijmi zodpovědnost za podobu světa.

 5/ Pamatuj na profesní etiku.

 6/ Střez se milic.

 7/ Pokud nosíš zbraň, použíbej ji s rozmyslem.

 8/  Vykroč z řady.

 9/ Nepoužívej fráze, přemýšlej o tom, co říkáš.

10/ Věř v pravdu.

11/ Hledej, pátrej, analyzuj.

12/ Dívej se cizím lidem do očí a neváhej s nimi prohodit pár slov.

13/ Nezapomínej, že politika je tělesná, a únik před tyranií potřebuje pohyb.

14/ Chraň si soukromí.

15/ Přispívej na dobrou věc.

16/ Uč se od svých bližních v zaharničí.

17/ Pozor na nebezpečná slova.

18/ Když nastane, co je nemyslitelné, zachovej klid.

19/ Miluj svou vlast.

20/ Měj odvahu.

 

Převzato z blogu Wordpress.com (ster Dobiášová), upraveno.