Hartmanice poštovně historické

 

 

HISTORIE MĚSTA

Hartmanice (německy Hartmanitz)

1219             první zmínka (spojeno s Petrem z Hartmanic)

1228             Hartmanice patří Oldřichu z Rýzmberka

1320             Jan Lucemburský povyšuje ves na královské město

1331             vybírá se clo pro Břevnovský klášter (městem vedla obchodní zemská stezka do Bavorska s odbočkou do Sušice)

13. století      přizváni němečtí horníci

1340             majitelem dolů Petr z Rožmberka, ves patří hradu Velhartice, vzniká hornická osada

1310-1346     za vlády Jan Lucemburského Hartmanice obdržely privilegium královského horního města (podřízení Kašperským Horám), zlaté doly na svahu Hamižné

1603             ves je městečko

1607             císař Rudolf uděluje městu trhová práva

1667             obec Sušická od Humrechta z Račína kupuje dvůr a postupně celé městečko

Město zpustošeno během třicetileté války.

17. století      úbytek českého obyvatelstva nahrazuje vlna německých přistěhovalců z Bavorska

1847             přicházejí židovští obyvatelé (120 rodin)

1890             žilo zde 15298 Němců a 299 Čechů

1938             zábor - město spadá pod správu Říše

1949             správně okres Sušice

1960             správně okres Klatovy

Památky: pozůstatky důlní činnosti (nad potokem Volšovkou), pozdně gotický kostel Sv. Kateřiny, šumavské typy domu s povalbami, jeskyně Peklo I, II, III (Pstružný potok),

kamenný dům č. 37, socha sv. Jana Nepomuckého (1731), bývalá synagoga.

 

 

HISTORIE POŠTY

do roku 1869   zásilky se odebíraly v Sušici

23. 6. 1869      vznikl poštovní úřad

Lokalita pošty:

- kovárna čp 15

- dům č. 43

- dům č. 16

- od 20. 4. 1928 (dům číslo 2)

1. 3. 1871      zaveden telefonní provoz

1873              končí první poštmistr František Rücker

                     nastupuje František Wasitzek

1878-1886      spojení se Železnou Rudou zajišťuje omnibus (3 koně), kočíruje Postkarl.

1879              poštmistrová Aloisie Rückerová

11. 3.1879      poštmistr Jan Schwerda ze Sušice

2. 8. 1879       poštmistrem jmenován Karel Vágner (dosavadní administrátor v Nýrsku) 

1896 -1899     poštmistrem Antonín Fursch

1899              úřad přebírá jeho žena Marie Furschová

1. 6. 1901      poštmistrem Karel Hartmann, obrat pošty činit 4000 K

1910             post listonoše zastává Adalbert Rasberger, telegramy a balíky měl na starosti Jan Schwarz

1911-1912     v Hartmanicích 13 místních telefonních stanic

1912             na poštovním úřadě pracují dva poštovní úředníci

1906 - 1913   v provozu s omnibusem pomáhá syn Postkarla  Alois

15. 1. 1912    vrchní poštmistr Pavel Hudlar

1914             jízdy omibusem do Železné Rudy zrušeny, provozují se  jízdy jen do Sušice

31.12.1928    poslední postilión byl Adolf Schafhauser

1.1.1929        jízdy omibusem zrušeny,  jezdí autobus

1932             na poště pracují Adolf Schafhauser a Josef Ryba, obrat pošty činil 660000 Kč

7.10.1938      poštu řídí Jan Marschat, na poště pracují Jan Schwarz, Alois Denk, Adolf Schafhauaser, Paul Kucherl, Rudolf Beneš

27. 7. 1942    zřízena poštovní nákladní přeprava mezi Hartmanicemi a Sušicí

23. 5. 1945    do Hartmanic se vracejí čeští úředníci, vedoucí Václav Zíbar (též předseda správní obce, hudebník, ochotník), na poště pracovala i jeho žena 

1945             hartmanický poštovní úřad měl pod sebou tři obvody, poté se rozšířil i o Prášily  (listonoš Bartoš)

1952             zaměstnáni Václav Vintr, doručovatel Stanislav Leroch, manželé Bohuslav a Růžena Bartošovi

19. 10. 1959  úřad přebírá Marie Šebestová, doručovatelky Gisela Šmídová, Jarmila Klusová, Růžena Mátalová a Marie Dotková.

1973             poště Hartmanice přiděleno PSČ 341 81

1986             obrat pošty činil 32 183 007 Kčs

 

Kronika vypracována podle údajů Viléma Kudrličky, Javorná, zapomenutý kout Šumavy.

 

Hartmanice 001

 

Hartmanice 003

křížkem označen objekt Staré pošty