M

M S 1826 = zkratka MS - počáteční písmena slova Moravskoskoslezská, iniciály doplňuje letopočet 1826 - rok založení subjektu,  - pod výplatním razítkem, mezi denním a výplatním razítkem vlastní budova pojišťovny (nám Svobody 4/98 a Rašínova 1, palác a sídlo pojišťovny na nároží postaven ev stylu pozdnáho historismu, manýrismu a baroka (památka od roku 1958), obsahuje řadu zajímavých architektonických prvků

Subjekt: Moravsko-slezská vzájemná pojišťovně v Brně

Informace o subjeku. založena 1826, činnost zahájena 1829, první ústav svého druhu v českých zemích 

Výplatní stroh Francotyp

Sběratelské označení. FR 8h - 4m

Otisk 1. dne: 4. 2. 1938 (R)

Otisk eseje:  3. 2. 1938 (nový objev) - RR

 

M S 001     M S 002

nová esej (pravděpodobně zkušební otisk)                                                                             otisk 1. dne použití (viz počitadlo)