M

M C  - první pismena dvou slov uživatele: Mannesmann - Coburg, železármy

Železárny Corburg se začaly stavět během existence Rakouska - Uherska v Trnavě. Po válce zájem o výrobky odpadl a továrnu koupil Mannesmann, od té doby se nazýval tento subjekt Mannesmann - Coburg. Prošel dalším vývojem, posléze jen Coburg, pak Koburg Trnava, Kovosmalt, TAZ (Trnavský automobilové závody).

 S dobou se měnilo i zajímavé logo. Logo ve všech výplatních otiscích tvoří kruh, v němž jsou písmena MC, v pozadí kovadlina (kováčský nákov)  s kovářským kladivem a chrlícím komínem v různých grafických provedeních a velikostech. Stejné logo je i v bratislavském výplatním otisku. V dolní části loga názpis TRNAVA, u bratislavského otisku též.

Jeden výplatní stroj pro Trnavu i Bratislavu (výplatní stroj Francotyp Fr 4 s horním číslem počitadla přemísten z Trnavy do Bratislavy 5. 10. 1931.

TRNAVA

243. uživatel výplatního stroje 

Povolení Věstník č. 2 ze dne 16. 1. 1930

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla.

Sběratelsky FR 8h - 4m

PRVNÍ OTISK (průměr kruhu 30 mm, tmavá kovadlina, bílé vynecháno Trnava, okruží i kresba zaplněna barvou)

Otisk 1. dne: 20. 12. 1929 (R)

Otisk posledního dne: 26. 2. 1930

 

Koburg 1 001 

Koburg 1 002

 

DRUHÝ OTISK (změna loga) - zmenšený kruh - nyní 24 mm, vnitřní kresba odlišná (vnitřní zaplnění nahrazeno konturou)

Otisk 1. dne: 26. 2. 1930

Otisk posledního dne: 16. 5. 1930

 

Koburg 2 001

 

TŘETÍ OTISK (změna označení: velikost kruhu 24 mm, kresba opět překryta zaplněnou kresbou)

Otisk 1. dne 16. 5. 1930

Otisk posledního dne: 1. 10. 1931

 

Koburg 2 002

 

Výplatní stroj přemístěn do Bratislavy

BRATISLAVA 1

Změněno jen denní razítko

Otisk 1. dne: 5. 10. 1931

Reprodukovány dvě celistvosti poštou prošlé, v letech 1932 - 1933 došlo ke změně názvu (viz nátisky na obálkách). nově COBURG. Logo zůstalo přesto stejné.

Koburg 3 002     Koburg 3 001