V letošním roce si připomínáme sto let od založení firmy Postfreistempler GmbH v Bielefeldu (1923) , která byla předchůdkyní firmy Francotyp GmbH Berlin. Firmu Postfreistempler GmbH založily tři firmy: "Anker-Werke Bielefeld", "Berliner Maschinenfabrik BAFRA" a "Uhrenfabrik Furtwängler, Furtwangen". Tuto firmu  německé Říšské ministerstvo vybralo jako výrobce a dodavatele výplatních strojů pro německý poštovní provoz. Vybraný výrobce zahájil téměř okamžitě zkušební provoz výplatních strojů v Německu s vyhovujícím systém vyplácení. Stalo se to v době, kdy v Německu vládla nezvladatelná hyperinflace.

 

Od dva roky později (1925)  firma se firma Postfreistempler GmbH přejmenovala na "Francotyp Gesellschaft m. b. H.".

Tento subjekt se nesmazatelně zapsal do historie mnoha zemí na světě, a to včetně Ćeskoslovenska. Československá poštovní správa se v roce 1926 rozhodla pro tuto firmu jako dodavatele výplatních strojů pro československý  provoz. Rozhodnutí to bylo šťastné. Po mnoho let byly její výplatní otisky páteří nechanizace poštovního provozu ve výplatní sféře. V letech 1943 a 1944 tento monopol narušila firma Postalia zprovozněním čtyř strojů na zabraných územích Československa. Mnoho strojů Francotyp vyplácelo ještě v 80. a 90. letech.  Nově se objevily digitální stroje této firmy  v Československu koncem 80. let a na začátku devadesátek coby výrobky firmy Francotyp anebo Francotyp - Postalia. 

Francotyp GmbH přesvědčil Československo do té míry, že se jejím výrobkům začalo říkat "frankotypy" a pro její výplatním otisky zdomácněly též název "frankotypy".

 

Dnešní infromací a několika ilustracemi o firmě Francotyp GmbH připomínám výročí firmy, která předcházela ustavení firmy Francotyp GmbH Berlín.Textová infromace o firmě je výňatkem z mé jurymanské práce (pouději rozšířená verze vyšla  samonákladem ve formě brožůry Výplatní otisky, Praha 1991). Text byl psán na konci 70. let. Nedoznal změn. či doplňků.

Ilustrace jsou z knihy Bernda Rosolkého "90 JAHRE FRANCOTYP 1925 - 2015" a prospekt vydaný Badatelskou společnostá německých výplatních otiskářů je z  mé osobní sbírky.

 

Výňatek z knihy I. Leiše Výplatní otisky popisující historii fy. Francotyp GmbH

 FTP 002

 

 

vyp 002

 

Ilustrace reklamy firmy Francotyp z různého období

 

 

FTP 001

 

FTP 004

 

Propagační prospekt FG Absenderfreistempel k 30. výročí existence této entity

 

FTP 003

 

FTP 002