Čas od času si najdu čas a podívám se do katalogů,seznamů, databází, ketré jsem vytvořil ve spolupráci s kolegy (M. Bouškou, R. Di Casolou) nabeo sám, abych doplnil či objasnil chybějící údaje označené "?".

Dnes se mi podařilo vyjasnit uživatele výplatního stroje Francotyp, otisku FR 8h - 4m (ov) - 1k z Varnsdorfu z období let 1926 - 1939. 

Záznam otisku je uveden v Katalogu výplatních otisků z území Československa (1926 - 1939) a je pod číslem V 3. 

V označení není uvedena uživatele, jen reklamní nápis: "Grösste/Strumpffabriken/Europas" - "Nejvězší továrny punčoch Evropy".    

Díky badatelství můžeem odstranit otazník a dopnit název uživatele )firmy):

J. Kunert & sysnové, továrny jemných punčoch, Varnsdorf (J. Kunert & Söhne, Wirkwarenfabriken Wransdorf). 

Tato firma byla založena v roce 1924, když navázala na zkušenosti menšího provozu marie kunertové (1905). Firma vznikla definitivně 23. 5. 1924. . Dne 29. 8. 1945 přešla pod národní správu a 24. 10. 1945 byla znárodněna. Od 10. 11. 1947 se z ní stala národní podnik ELITE (založením 12 firem a později v roce 1948 přibyly ještě další tři podobného zaměření). Majitelé - bratři Heinrich a Julius junior Kunertovi, ač byli přáteli ministra Jana Masaryka, byli odsunuti , i přesto, že byli zařazeni do kategorie nepostradatelných pro národní hospodářství. Některé archivy říkají, že  do Saska, ale ve skutečnosti se odsun konal do Bavorska, kde úspěšně zahájili výrobu pdoobného zboží a stali se úspěšnou evropskou firmou. 

 

Otisk ze dne 17. 6. 37.

I když na sto procent neověřeno, zdá se, že tento otisk je otiskem 1. dne - byl zaslán firmě B. Jarolímek jako archivní podklad. Poštovní archivy se bohužel nedochovaly. Pokd  ano, pak otisk má ocenění "R". 

 

kunert 001

 

Po tomto badatelském počinu si tedy můžeme doplnit údaje v katalogu, který vznikl před více jak 40 lety, Jeden na pevno a druhá s rezervou. 

Jaký byl další vývoj otisku? 

Tento otisk měl po Mnichovské dohodě a záboru Sudet další zajímavou historii.

V říjnu byly začerněny některé části otisku československého vzoru - v denním razítku český název pošty Varnsdorf 1 a ve výplatním razítku název Českoslovesnko. Otisk s datem 14. 10. 1938 patří mezi nejcennější otisky z tohoto období. Otisk měl ve svém označení stejný nápis v němčině  jako v době Ćeskoslovenska.

V roce 1943 se změnil otisk ve všech svých částech:

- denní razítko: dvoukruhové denní razítko s můstky a jen německým názvem pošty Warnsdorf 1,

- označení uvedlo název firmy Kunert a ponechalo po několik let reklamní slogan: Europas grösste Strumpffabriken,

- na místě výplatního razítka se objevil říšský vzor s orlicí a nápisem Deutsche Reichspost.

Další otisk vynechal již reklamní slogan  a zbyl jen název Kunert.

Krátce po osvobození se vrátil do stroje otisk československého vzoru a na místě označení byl jen název firmy Kunert.

Kruh se uzavřel.