Ve Varnsdorfu vznikla v roce 1777 díky Antonu Fröhlichovi tkalcovská dílna, která vyráběla a obchodovala s plátny, tkaninami a později i sametem. V roce 1802 si  nově ustavená firma g. A. Fröhlich do své ochranné známky zvolila svatého Jiří bojujíícho s drakem. Tkalcovská dílna svým rozsahem a zvětšeným výrobním obratem dosáhla úrovně továren.  Do Znárodnění v letech 1945 - 1946 se jemnovala G. A. Fröhlich´s Söhne. V roce 1948 po dokončení znárodnění se ttyo továrny přejmenovaly na národní podnik VELVETA., továrny na sametky a plyše.  Logem se stal okřídlený tkalcovský člunek. Výrobním programem se stávaly postupně prací kordy, samety, dyftýny, bytový dekorační tkaniny a lúžkoviny. Několikastoleté snažení a významné úspěchy několika generací Fröhlichů došly ocenněí nového psolečneského řádu ..... 

 

Ve sledovaných letech zachytily výplatní otisky ze strojů Francotyp a Postalia bouřlivý a složitý vývoj tohoto významného hospodářského subjektu.

 

Otisk s datem 27. 1. 48

Subjekt: Továrny na samety a plyše n.p., VELVA Varnsdorf

Francotyp

Otisk sběratelsky FR 8h - 3m (g) - 1k.

Celistvost ve tvaru dopisnice nám věrně zachycuje, jak šlo znárodňování a kdo všechno byl v rámci tiohoto nového národního podniku. I reverz stojí za to si přečíst. Zobrazuje situaci roku 1948.

 

velveta 001     velveta 003

 

Otisk ze dne 12. 6. 49

Subjekt: Továrny na samety a plyše, Varnsdorf.

V otisku es objevuje již nové logo - okřídlený člunek.

Dřívější název továren pečlivě začerněn.Využity obálky zaniklé firmy Bratři Richterové Varnsdorf, která byla součást nově vzniklého podniku Velveta.

Francotyp

Otisk: FR- 0 - 3m (g) - 1k

 

velveta 004

 

Otisk ze dne 11.3. 75

Subjekt: Velveta, Továrny na samety a plyše.

Francotyp

Otisk FR 8 - 0 - 3m (g) - 1k

 

velveta 005

 

Otisk ze dne 6. 2. 79

Změna označení (zanesení názvu vyznamenání a další údaje). 

Otisk značně nekvalitní, ale reprodukuji i přes tuto nekvalitu pro přehled.

Zvětšeno

 

velveta 006

 

Otisk s datem 30. 7. 79

Změna stroje - nyní Postalia, dřívější Francotyp vyřazen pro fyzické opotřebení.

Označení kromě loga a názvu a lokality včetně PSČ otisk obsahuje i základní výrobní program a ocenění podniku.

 

velveta 007