Uživatel výplatního stroje: TESLA n. p. LIBEREC

Tesla byl československý výrobce a dodavatel speciální radiokomunikační a zabezpečovací elektrotechniky. Zabýval se vývojem a výrobou malé elektrotechniky, komplexní výrobou elektrotechniky,  výrobou spotřební elektrotechniky, velkou instalační elektrotechnikou.

Tesla vznikla v rámci Československa  jako národní podnik dne 10. 8. 1946.

Postupně se slučovaly s tímto podnikem desítky soukromých výrobců elektrotechniky v Československu (ve dvou velkých vlnách - v roce 1946 a pak v roce 1948). Název byl odvozen od vynálezce Nikoly Tesly, po politické a ideologické SSSR s Jugoslávií se vysvětloval název TESLA jako TEchnika SLAboproudá. Podnik měl několik provozů v celé republice.

Tesla byla nástupcem soukromé čs.  firmy Elektra Praha (zal. 18. 1. 1921, v roce 1932 prodána fě. Philips).

 

TESLA LIBEREC

vznikla v roce 1958 jako samostatný podnik. Předtím existovala v rámci n. p. Elektro - Praga. Vyráběly se zde magnetofony a později technika požární signalizace. Vyráběly se zde dozimetry a světlo světa spatřil první diktafon. Dnes LITES Liberec.

Výplatní stroj: FRANCOTYP

Otisk sběratelsky FR 8 - 0 - 4m (ov) - 2km

Atypické výplatní znaménko - velká plná tečka před výplatní hodnotou.

Do poštovní historie Československa se tento stroj zapsal němým denním razítkem v období - 8/78 - 10/78 - . Po zavedení PSČ se pravděpodobně odstranil název pošty LIBEREC 13 a čekalo se na zhotovení štočku s denního razítka s PSČ - viz otisk s datem 10. 10. 79 .PSČ pošty LIBEREC 13 dostalo před sebe PSČ 460 13. Zajímavé je, že podnikové PSČ se v označení neobjevilo.

 

Otisk před němým razítkem s datem 3. 1. 1978. Pošta LIBEREC 13.

 

 

Otisk s datem 27. 10. 1979. Němé denní razítko (R).

 

 

Zvětšené  němé denní razítko otisku TESLA Liberec

 

 

Otisk po zanesení PSČ s datem 10. 10. 1979. Pošta 460 13 LIBEREC 13.