Ve 40. letech existoval v Československu Ústřední svaz průmyslu a v jeho rámci celá řada skupin zabývajících se různými úseky činnosti průmyslových subjektů.  Např. Účelová skupina provozovatelů neživnostenské silniční dopravy. Tyto subjekty používaly výplatní stroj uživatele Ústřední svaz průmyslu, který měl mezi denním a výplatním razítkem jen zkratku Ú S Č P = Ústřední Svaz Českého Průmyslu.

Zde natištěná uživatelova obálka pomohla k určení majitele stroje. Sbírka dokládá další dat:a- - 4/48 - 5/49 - . 

 

Otisk s datem 2. 8. 48, otisk sběratelsky - FR 8 - 0 - 4m (g) - 1k, dohlédací pošta PRAHA 1. Stroj byl poskytnut uživateli z reparací (německý stroj, který sloužil na zabraných územích). Zajímavé je výplatní znaménko - plná velká tečka. před hodnotou. 

 

uscp 002