Uživatel výplatního stroje: JEDNOTA, lidové spotřební družstvo (LSD) Nový Bydžov, později JEDNOTA, spotřební družstvo Nový Bydžov

 

Výplatní stroj: FRANCOTYP, Bafra, model C, číslo stroje C 32466

Výplatní otisk čtyř podob: FR 8h - 3m (g) - 2km

Otisk 1. dne: 27. 6. 58

(na dolním listě otisk označený jako 1 v kroužku)

První podoba ad 1 (s výplatním znaménkem ve tvaru kosočtverce)

 

jednota bydzov 003

 

Druhá podoba (horní otisky) - s trojmístnou výplatní hodnotou bez výplatního znaménka ((otisk ještě otiskuje první číslici vročení)

Třetí podoba otisku - druhý otisk níže - otisk otiskuje jen druhou číslici vročení, manipulantky v podatelně tyto otisky většinou nedoplňovaly, někdy dopisovaly ručně první číslice vročení (viz otisk č. 2 na horním list níže).

 

jednota bydzov 001

 

Čtvrtá a pátá podoba otisku - na prvním otisku výše již je mechanismu opraven a na prvním místě vročení se již objevuje číslice, na dolním došlo je změně této číslice (jiný tvar).

Navíc v označení obou otisků se odstranilo slovo "lidové".

 

 

jednota bydzov 002