Uživatel výplatního stroje: Sudetenländische Treibstoffwerke AG (česky: Sudetská továrna na pohonné hmoty AS),

                                      Původně: Maltheuern über (někdy též bei) Brüx - Záluží u Mostu, později Oberleutendorf  - Litvínov

Hlavní akcionář Reischwerrke Hermann Göring, vznik 9. 10. 1939 za účelem výroby syntentického benzínu (chemický závod na výrobu pohonnýuch hmot z hnědého uhlí).

 

 

Výplatní stroj FRANCOTYP, Bafra, model Cm, číslo stroje Cm 20 934  - další údaje na výrobní kartě stroje níže.

Dohlédací pošty: pod dozorem Říšské pošty,  původně  Maltheuern über Brüx, později Oberleutendorf 1

Cesta stroje: z výrobního závodu Francotyp GmbH přímo uživateli bez zprostředkovatele. Výrobní závod vyrobil všechny součásti výplatního otisku včetně změněného denního razítka (nově s poštovním směrovacím číslem Říšské pošty b horní části denního razítka).

 

Otisk 1. dne s poštou Maltheuern über Brüx 16. 6. 1941 (kapacita vročení do roku 1952),

 

Otisk sběratelsky: FR 8 - 0 - 3m (g) - 2km - říšský vzor

Otisk 1. dne  25. 4. 1944 - esej, ve skutečnosti 27. 4. 1944 (nové denní razítko, ostatní nezměněno s výjimkou označení, kde došlo též ke změně domicilu - samostatný otisk označení níže) s datem 25. 4. 1944 (kapacita vročení stejná).

Změna dohlédacího poštovního úřadu.

Natočeno na výplatní hodnotu 500 říšských marek.

Osud výplatního stroje - pravděpodobně byl po změnách přiřazen národnímu podniku po konfiskaci německého majetku.Zůstal v osvobozeném Československu jako reparace.

 

 

Otisk SUDETY s PSČ