Ve sledovaném období 1946 - 1992  Československé republiky se nejen začaly umisťovat na čs. pošty výplatní stroje, ale procházely zásadními proměnami. V zásadě se nejprve umisťovaly od 40. let  na pošty stroje soustavy Hasler, UPF MV, Francotyp. Ty pochopitelně zsataraly fyzicky i morálně, byly vystřídány od 60. let stroje Postalia. Byly i víceméně jednorázové pokusy, které propadly. Popsal jsem je v seriálu "Zastavení" na tomto webu. K nim docházelo v 60. - 80. letech.

K zajímavě proměně došlo na poště MĚLNÍK 1. Tato pošta nejprve používala výplatní jeden ze třinácti výplatních strojů anglické provenience UPF (Universal Postal Frankers MV) č. U 12. Sbírka dokládá otisky v období: - II/69 - VIII/76 -  . Existuje pravděpodobný předpoklad, že tento stroj byl umístěn na tuto poštu již v druhé polovině 40. let a zásluhu na tom měl ještě Bohumil Jarolímek, jehož emisaři zajeli do Anglie a zajistili dodávku třinácti strojů pro čs. pošty koncem roku 1946 a začátkem roku 1947 (němečtí výrobci - Francotyp, Anker, Bafra -  nebyli schopni splnit požadavek čs. poštovní správy v letech 1946/47). . 

 

MĚLNÍK 1 - UNIVERSAL POSTAL FRANKERS MV

Otisky na listovní zásilce a na poštovní poukázce

Otisky jsou zajímavé několika znaky: dvoukruhové denní razítko bez můstků, data měsíců v římských číslicích, označení U 12 ve výplatním razítku, neobvykláé výplatní číslice (poslední číslice menší)

melnik 002     melnik 003

 

MĚLNÍK 1 - POSTALIA

Po fyzickém a morálním zastarání v roce 1977/1978 došlo k razantní výměně za výplatní stroj Postalia. V denním razítku bylo zaneseno PSČ (276 01).

Výplatní otisk Postalia na listovní zásilce z 11. 7. 1978 a na poštovní poukázce z 30. 3. 1982.

 

melnik 011

 

Další proměna nastala na poště Mělník 3.  Ta používala od začátku výplatní stroj Postalia. Datové období: - XI-/79 -  - otisk s římskými číslicemi na místě měsíců a - 9/83 -  otisk s arabskými číslicemi na místě měsíců).

 

Římské číslice

melnik 3 ar 002

 

Proměna na arabské číslice

melnik 010     

 

Výplatní stroj byl i na poště MĚLNÍK 4. Tam k proměně nedošlo.

 

melnik 4 001