Ruku v ruce se zavedením poštovních směrovacích čísel (PSČ) v čs. poštovním prostoru se zavedla mohutná propagace této poštovní novinky. Při propagaci se využily různé formy seznámení veřejnosti s tímto opatřením.

Filatelisté uvítali zejména propagaci prostřednictvím poštovních artefaktů - strojová razítka, výplatní otisky, poštovní nálepky, razítka. Dále se objevily letáky a instruktážní brožůry obsahující poučení a kompletní seznamy  PSČ.

Některé příklady propagace PSČ organizované čs. poštou. Propagace byla aktivní řadu let po zavedení PSČ v roce 21973. 

 

Služebně - propagační oznámení ve výplatním stroji Postalia pošty 293 01 Mladá Boleslav 1 z roku 1984 (!). 

Otisk s datem 12. 5. 1984

 

psc 001

 

Propagační leták vytvořený čs. poštou a vhazovaný do schránek uživatelů.

Leták kromě jiného upozornňuje na vládní usnesení č. 288 z 1. 1. 1979 o úpravě adresní strany listovních zásilek. Zároveň dává do vztahu adresní stranu a PSČ.

Přední strana letáku

psc 002

 

Zadní strana letáku

 

psc 003

 

Poštovní brožůra "Poštovní směrovací čísla pošt", verze roku 2007, kterou vydalo Generální ředitelství České pošty s. p.  

 

Titulka

 

psc 005

 

Ukázka seznamu PSČ

Volná místa využita k reklamě na poštovní služby - ude na pravé straně např. propagace výplatních tsrojů. 

 

psc 004

 

Ukázka poučení z úvodu této brožůry

 

psc 006