Ruku v ruce se zavedení pSČ se vytvořit institut samostatných (někdy nazývaných podnikových) PSČ. Každý subjekt měl přiěleno své poštovní směrovací číslo. 

Tak se stalo i v předstihu (rok 1972) např. v Českých Budějovicích. Přehled těchto čísel vytvořila Obvodní správa pošt a telekomunikací v Českých Budějovicích.  Zahrnuje jměnný seznam majitelů poštovních přihrádek a organizací, kterým bylo přiděleno PSČ.

Seznam specifikuje i ty situace, kdy subjekty neobdržely PSČ. 

Z interního materiálu vznikla a zachovala se důležitá pomůcka pro poštovní historiky, jak sběratele, tak i badatele. Existuje předpoklad, že podobné pomůcky byly vypracovány v celém Československu. 

 

sam 001     sam 002      sam 005       sam 004