Dne 19. února 1976 došlo k jedné historické události v činnosti sběratelství výplatních otisků v Československu. Ten den se v zasedací místnosti Městského výboru Svazu československých filatelistů v tehdejší Kalininově ulici v Praze 3 sešli čtyři sběratelé tohoto poštovně historického oboru - dr. Miroslav Bouška, ing. Ivan Leiš, ing. Pravoslav Kukačka a ing. Pavel Jech, aby za přítomnosti dezignovaného předsedy Komise specializovaných oborů (později Komise poštovní historie a celin) založili Sekci otisků výplatních strojů - po dlouhých letech skupinu sběratelů na formálním a organizovaném základě. Tito sběratelé - zakladatelé sekce byli členy Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00 - 15 Praha. 

Sekce prakticky existovala v této formě respektive po roce 1986 jako pracovní sksupina v rámci sekce dopravy poštovních zásilek KPH SČSF do konce roku 1989, kdy společně s dalšími orgány SČSF zanikla. Na její práci navázala dne 18. 11. 1989 ustavená nezávislá  Stolní společnost sběratelů výplatních otisků, jejíž činnost byla formálně úředně ukončena v roce 2020.

Účastníci této zakládající schůzky jednomyslně rozhodli, že předsedou této sekce bude dr. Miroslav Bouška. 

 

Mirek 2020

 

RNDr. Miroslav Bouška, první předseda Sekce otisků výplatních strojů v letech 1976 - 1986.

Foto: ILE.

 

Záložna 2 001

Ilustrační celistvost s otiskem výplatních strojů z klasického období I. republiky československé adresovaná na prvního předsedu Stolní společnosti sběratellů příležitostných razítek a frankotypů Jaroslava Lešetického, vrchního poštovního pokladníka v. v. Tato entita byla předchůdcem a vzorem pro práci nově zřízené sekce.

Celistvost ze sbírek ing Ivana Leiše, prvního tajemníka Sekce otisků výplatních strojů KPHC SČSF a redaktora zpravodajů této sekce.

 

Ještě v roce 1976 se dne 27. 11. 1976 sešlo I. celostátní setkání sběratelů výplatních otisků pod záštitou Sekce OVS, KPHC a SČSF. Sekce v tu dobu měla za sebou již dobrý kus práce.