Osobní archiv (11)

Znojemské setkání poštovních historiků ZNOJMO 1989

 

Závěr roku 1989 znamenal pro české a československé poštovní historiky i konec funkčního období federální komise poštovní historie SČSF a jejích národních komisí,  odborných  sekcí, pracovních skupin a krajských pracovních skupin (1986 - 1989).

.

Federální komise PHC a sekce se sešly roku 1989 na celostátním setkání ve Znojmo, kde si připomněly 70 let od vzniku prvního příležitostného razítka (použito ve Znojmě 24. 8. 1919). Vše  za vydatné podpory sekce dopravy poštovních zásilek KPHC SČSF a KF 06 - 24 ve Znojmě.

Dvoudenní setkání přispělo k rozvoji poštovní historie svými přednáškami, celostátní výměnou schůzkou, setkáními členů komise a svými příležitostnými artefakty (denní razítko a  výplatní otisk).  

Ve Znojmě jsem se rozloučil se členy KPH SČSF a ukončil pětileté období coby předseda této komise, čtrnáctileté období coby tajemník pracovní skupiny výplatních otisků a též jako redaktor několika zpravodajlů, především ústředního zpravodaje POSTILION (poslední číslo 14/89), které jsem tvořil plných 13 let v letech 1976 - 1989.

Po Listopadu 1989 se vytvořily jiné struktury jak v oblasti poštovní historie, tak i v oblasti jiných poštovně historických  oborů.  Ale to už je jiná historie. V té době jsem netušil, že jsem se opět dostal do zpravodajství,  do zpravodaje Kurýr, (1990), do webu KF 00-15 - www.kf0015.cz  (2013) a zejména v roce 2017 do osobního webu www.historiapostalis-etc.cz.

Znojemské setkání poštovních historiků připomínám titulkou zpravodaje č. 14/89. KoOnalo se 1. a 2. 9. 1989.

Dále zveřejňuji  autorským návrhem jednoho ze štočků ve výplatním stroji (návrh L. Janů, I. Leiš, návrh K. Kuča, rytec K. Pavlíček, setkání výplatních otiskářů, které se konalo již v rámci nezávislé Stolní společnosti sběratelů výplatních otisků o rok později. Tak nám Znojmo přirostlo k srdci.  Návrh doplňuji obálkou s originálem výplatního otisku. Jednalo se o 1. celostátní setkání této nezávislé entity. Referát z něj je z pera Luďka Janů - byl otištěn ve Zpravodaji Kurýr č. 11.

Setkání bylo též úspěšné. Konalo se 13. a 14,10. 1990 a bylo orámováno dvěma výročími: 200 let od prvního znojemského razítka a 90 let razítkovacích strojů na území Československa. Připomněli jsem si též osobní výročí pana Bohuslava Jarolímka. Program jako obvykle: přednášky - semináře - besedy - informace - konzultace - výměna artefaktů - příležitostná razítka a otisky. Společnost se prezentovala třemi artefakty: výplatním otiskem,, dením razítkem a otiskem razítkocaího stroje. Vše z dílny osvědčených poštovních historiků, návrháře a rytce.

 

Jsem rád, že jsme důstojně v roce 1989 a 1990 připomněli poštovní historii na území České republiky. Však dodnes na obě setkání s přáteli vzpomínáme .....

 

 

Znojmo set 003

 

 

Znojmo set 002     znojmo set 001

 

Referát L. Janů o setkání ZNOJMO 1990ve zpravodaji kURÝR

 

znojmo 1990 001