Můj filatelistický archiv  neobsahuje jen jednotlivé archiválie, ale jeho podstatnou částí je i filatelistická knihovna. Jednou z jejích významných částí je i fenomén čs. filatelie ze 70. a 80. let - zpravodaje různých entit organizované filatelie, zejména komise poštovní historie, krajský skupin poštovní historie, sekcí různého druhu atp.

Jednou ze skupin jsou i výplatní otiskáři organizováni v několika entitách koncem minulého století, zejména v sekci otisků výplatních strojů při komisi poštovní historie a celin  SČSF 1976 - 1989.

Ve zpravodaji VÝPLATNÍ OTISKY (předcchůdcem byla rubriak Výplatní otisky v ústřední zpravodaji KPHC SČSF)  se tiskly i menší souhrnné práce členů sekce. Jedním z výrazných autorů byl dr. Miroslav Bouška, který přispěl databází příležitostných výplatních otisků z území Československa.

 

Na ukázku reprodukuji dvě stránky databáze, která vycházela na pokračování ve zmíněném zpravodaji v 80. letech.

 

Radost jsem měl  jako redaktor při přepisu a  zalamování matric databáze pro tisk a radost jsem měl  a mám  též jako čtenář po letech od vydání i při listování touto prací.

 

pril 001

 

pril 002