V letech 2004 - 2006 (po Sicilském kongresu), kdy jsem byl zvolen prezidentem AAI, se vedení  (Executive Board) AIESEC ALUMNI INTERNATIONAL (AAI - Mezinárodní absolventská asociace AIESEC ) pravidelně scházelo v různých částech světa. Fotografie zachytily před vánoci 2005 setkání mého výboru s dřívějšímimi členy výborů v Belgii.

Na první fotografii je zleva nedávno zesnulá duše celé organizace a členka mé exekutivy  Barbara Whitehead a jeden z hybatelů AIESECu a AAI Vic Loewenstein.

Na dalších fotografiích jsou členové mé exekutivy a bývalí prezidenti a členové vedení AAI.

Tehdy se tato organizace sdružující absolventy ekonomických a obchodních vysokých škol aktivních v AIESECu (později i dalších ekonomický  ha obchodních fakult neekonomických a neobchodních vysokých škol) se nazývala AAI, nově jižpod jiným názvem. Existuje od začátku 90. let dodnes.

 

AAI 004

 

AAI 001

 

AAI 002

 

AAI 003

 

AAI 005

 

AAI 006