Dnes před osmdesáti lety - ve čtvrtek 13. 5. 1943 - založilo několik stovek českých filatelistů ve Sladkovského sále Obecního domu - filatelistický klub pod názvem S. K. zaměstnanců  Prahy, odbor filatelie.

Hlavním smyslem nového klubu, který se stal jedním z čelných klubů Ústředí českých filatelistů pod vedením pod vedením Josefa Kolaříka, prvního předsedy nově vzniklého klubu, jinak povoláním náměstkaa Elektrických podnků hl. m. Prahy a též městským radním, bylo "vytvoření ochranného sdružení  velmi početných filatelistických přátel...., kterým se poštovní známky, staly příležitostí k ušlechtilé zábavě a k oddechu po práci". Založení klubu však mělo i další boční dopady, které se thedy nezdůrazňovaly,ale veřejnost je cítila.  Po několika pokusech vytvořit a sjednotit entity, které by neshromažďovaly jen poštovní známky či celiny, ale které by se zabývaly i dalšími artefakty poštovního provozu - artefkaty specializované filatelie či nověji artefakty specializovaných oborů a ještě později artefakty poštovní historie a poštovní současnosti. Pokusy byly vytvořit specializované stolní společnosti či kluby, ale i když  řada z nich  několik let fungovala, s odchodem svých otců - zakladatelů bohužel zanikla.  

Zmíněný den byl konkrétním Dnem D, kdy se  se na na klubové bázi sjednotilo nejen sběratelství poštovních známek a celin, ale vznikla platfiorma i pro jiné obory - tehdy sběratelství denních razítek, příležitostných a propagačních razítek, zvláštních druhů přepravy, výplatních otisků, zvláštních druhů pošty, předznámkových dopisů, cenzurovaných zásilek a jiných filatelistických zajímavostí. Těmto oborům nově vzniklý klub otevřel dveře a přijal je ve celé své vážnosti.

Dnešním dnem se splnilo Nebeského přání, který byl v 60. letech jednomyslně schválen jako čestný předseda i po osmdesáti letech existujícího nástupce první entity - Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00 - 15 Praha., aby klub vydržel a "štafeta běžela dál".  Klub vydržel různé tlaky z různých stran a rozličných druhů. Přečkal i divoké názvy a reorganizace. Z těchto vlivů vyšel vítězně - vydržel a navrátil se k normálnosti.  

 

Klub oslavil své výročí Slavnostním klubovým odpolednem dne 4. 5. 2023 v Domě Portus. 

Několik artefaktů připomínajícím tuto akci a výročí. 

 

80 003

 

80 004