Smršť příspěvků věnovaných v poslední době zejména výplatním otiskům Ćeskoslovenska z let 1946 - 1992 rád přerušuji v den, kdy na  můj osobní web od roku 2017 (vznik mého webu) zasazuji příspěvek číslo

4000.

Dnešní příspěvek věnuji českému sochaři, keramikovi a kreslíři

JANU KUTÁLKOVI,

který proslul originální keramickou figurální i reliéfní tvorbou inspirovanou především českým bájeslovím a pohádkamil

Svým přátelstvím a vztahem k Albertu Jonášovi, který přispěl k rozvoji československé a české filatelie, do naší entity filatelistů patřil. A nejen tím, že vytvořil hezký dárek Albertu Jonášovi.

 

 

Jan Kutálek (20. 7. 1917, Praha - 20. 5. 1987, Praha)

Jan Kutálek na fotografii ve svém ateliéru s oblíbenými čerty.  Navždy vstoupili do historie pod líbívými jmény jako Líbezník, Pustorálek, Fišpajtl, Hostipas, Pišparéz, Źivenka či Houbovníček.

 

Posmrtná výstava z Kutálkových děl se konala v Galerii Diamant v roce 2017. Tato výstava obsahovala řadu Kutálkových děl a bude proto nejlepší připomínkou celoživotní práce tohoto vynikajícího výtvarníka. Navíc jedno kouzelné dílko je spojeno  i s filatelií a osobností Alberta Jonáše, pro kterého Jan Kutálek vytvořil velrybu s Jonášem  vykukujícím z velrybí tlamy. I po smrti Alberta Jonáše opatrovala toto dílo s nevšední péčí jeho sestra Blanka Jonášová - Winklerová a při každé návštěvě v Ovenecké ulici u této milé a noblesní staré dámy jsme se Kutálkově velrybě s Jonášem vždy povídali a zavzpomínali tak na Alberta Jonáše. I když slavný příběh zachytil Jonáše a velrybu, Albert Jonáš si sám velrybu přeměnil na žraloka, a to mu do dneška zůstalo. ....

 

                                                            

 

 

Takže několik děl ze zmíněné výstavy.