MOTORLET VELEŠÍN

Předchůdci Motorletu: firma JEVAN (Jan Hans, Jan Crkva, Josef Bürger) - výroba telefonů a telegrafů - 1. 3. 1919

                                    Telegrafia Pardubice  - 1925

                                    Družstvo RADIO (ukončení činnosti 1934) - výroba radiových přijímačů

                                    Bratři Štejnerové - továrna na kovové zboží Velešín

                                    Pomocný letecký průmysl - ing. Antonín Železný .- ventily, kohouty, hydraulické letecké přístroje ě kovové zboží

                                    JIKOV (1938)

Během války převedena výroba na válečnou potřebu.

                                    Po osvobození - znárodnění - MOTOR UNION - Motorlet 

M O T O R L E T

Následníci Motorletu: JIHOSTROJ (Jihočeské strojírny) - 1953

                                   Aero Sdružení čsl. leteckých podniků.

 

Morolet používal v době své existence výplatní stroj Francotyp - otisk sběratelsky  FR 8 - 0 - 4m (g) - 2km

Otisk s datem 6. 12. 52

 

motorlet 002