Výplatní otisky pošty ŽATEC 1

 

Pomalu, ale jistě se blížím k dokončení první verze Databáze výplatních otisků čs. pošt za období 1946 - 1992 (Československo, výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného obdélníku). Většina čs. pošt se držela logiky vývoje situace.

Nejtypičtějším vývojem byl vývoj od strojů Francotyp ke strojům Postalia.

U žatecké pošty tomu  též tak. Nejprve se začal používat stroj Francotyp na balíkové přepážce v roce 1953.

Postalia posléze od roku 1971 strojů Postalia a jejich otisků se vyskytlo několik.

Nepřehlédněte závěr tohoto článku, kde je důležité upopzornění pro sběratele.

 

Takže po pořádku. A chronologicky.

 

První žatecký - FRANCOTYP - psal se rok 1953. Balíková přepážka.

Atypické denní razítko - vzdálenost mezikruží jen 3 mm, průměr razítka 24 mm. Silné můstky.

Otisk s datem 21. 12. 72.

Otisk sběratelsky FR8 - 4m (ov) - 2km.

Otisk 1. dne 17. 11. 1953.

Stroj číslo C 33237.

 

zatec 1 003

 

Druhá podoba

První žatecký - FRANCOTYP.

V roce 1977 bylo do denního razítka vsazeno PSČ: 438 01.

Otisk 1. dne 14. 11. 77

Rozměry denního razítka odlišné od prvního - rozšířen průměr - nyní 25 mm a hlavně mezikruží - nyní 25 mm. Silné můstky zůstaly.

 

zatec 1 004

 

 

Druhý žatecký - POSTALIA - psal se rok 1971. Původní záměr byla práce na sdružené přepážce, pozdějí se více používal na listovní.

Druhým  žateckým strojem byla POSTALIA, která byla dodána na sdruženou přepážku této pošty v roce 1971. Stroj měl číslo 132.958 a první otisk spatřil světlo světa 12. 5. 1971. Archivy bohužel tento otisk nezachovaly, takže mohu ukázat jen otisky s o  něco pozdějším datem. Údaj měsíců v datu měl podobu římských číslic. Číslice byly vysoké a štíhlé (na svou dobu podobných případů nebylo hodně). Průměr deního razítka 24 mm.

Otisk s datem 14. VI. 71

 

zatec 1 001

Otisk s datem 30. XII. 71

zatec 1 002

 

Druhá podoba

Druhou podobu získal tento otisk vsazením PSČ. Otisk 1. dne se pořídildne 14. XI. 77. Bohužel je velmi nekvalitní, nelze reprodukovat. Místo něj zveřejňuji dva otisky tohoto stroje:

Otisk s datem 29. IX. 75 a otisk s datem 24. IX. 80 na jednom listu (viz níže).

 

zatec 1 005

 

Další stroj POSTALIA. Číslice data - arabské, a to  včetně údaje měsíce. Stroj nesl otisk již s PSČ od samého počátku. Bez desetinné tečky ve výplatní hodnotě.

Otisk s datem: 18. 12. 84.

 

zatec 1 008

!!!!!

Na závěr tohoto článku o poštovních otiscích pošty ŹATEC 1 jedno důležité upozornění.

!!!!!

V roce 1984 se vyskytl v poštovním provozu otisk výplatního stroje Pitney - Bowes jen s denním a výplatním otiskem, který může sběratele pomýlit, že se jedná o  poštovní výplatní stroj. Ne, není to otisk poštovního stroje, ale otisk komerčního stroje Pitney - Bowes - model 6300 - zde se jedná o  podtyp s můstky v denním razítku. Označení nebylo asi  vyrobeno, takže stroj vyplácel v omezené podobě  -  jen s denním a výplatním razítkem. Odesilatelem a uživatelem stroje byly Šroubárny Žatec. Tyto stroje tohoto modelu  pro komerční účely měly můstky v denním razítku (stroje s otisky pro pošty můstky neměly - např. pošt 701 00 Ostrava 1)..

Otisk s datem 13. 1. 84  - bez označení uživatele, kterým byly Šroubárny Žatec.

 

zatec 1 009   

 

Otisk s datem 23. 3. 84 - již se vsazeným uživatelem: ŠROUBÁRNY ŽATEC/národní podnik/NOSITEL ŘÁDU PRÁCE/488 42 Ž A T E C.

Omlouvám se za špatnou kvalitu otisku.

 

zatec 1 011