Závod Rudého práva n. p. Větřní

V roce 1867 zakoupil průmyslník Ignác SPIRO (21. 7. 1817 - 24. 10 1894) Pečkovský mlýn Větřní a přebudoval jej na papírny. Část provozu přenesl do tohoto závodu ze svých provozů firmy Ignaz SPIRO und Söhne A. G.  v Českém Krumlově.

V roce 1938 byl závod zabaven nacisty.  V roce 1941 byl sloučen s papírnami STEYERMÜHL STEYER. Rok 1945 přinesl národní správu a znárodnění. V roce 1946 byl vytvořen národní podnik a v roce 1948 bývalé Papírny Ignaz Spiro a synové A. S.  dostaly nový název: Závod Rudého práva., který provázel národní podnik až do roku 1958, se se vytvořila z různých podniků výrobní jednotka působící v papírenském průmyslu.

V období 1948 až 1958 pod názvem Závod Rudého práva vyplácel podnikové zásilky výplatní stroj Francotyp, model A, otisk sběratelsky FR 6h - 4m (ov) - 2km.  Dohlédací pošta Větřní.

 spiro 001

 

Jednalo se původní stroj, který si firma Ignaz Spiro und Söhne pořídila na základě povolení MPT č. 39 ze dne 24. 8. 1929. V té době byla dohlédací poštou pošta Český Krumlov/Böhm. Krumau. Pochopitelně stroj i otisk  prošly úpravami (denní razítko, označební a i výplatní hodnota ve výplatním razítko včetně vzoru výplatního razítka).

V roce 1929 a dále pod výplatním razítkem  bylo označení firmy: pětilistý květ s monogramem J S & S před nápisem SPIRO. Význam zkratek:J = Ignaz, S = Spiro, S = Söhne.

V roce 1929 byla tato firma 209. uživatelem výplatního stroje v  Československu.

spiro 002