Celistvosti v rarity přetvořené (16)

 

Celistvosti roku 1945, a též celistvosti vyplacené výplatním otiskem ve stejném roce, nesou znamení tohoto roku, kdy skončila ničivá II. světová válka. V tomto roce došlo k mnoha změnám ve vzhledu výplatního otisku, ale celistvosti zachytily i významné změny v souvislosti se změnami politickými, hospodářskými, společenskými.

 

Mannesmannovy výplatní otisky jsou jedny z nejzajímavějších. nechvalné prvenství získaly chomutovské Mannesmannovy závody, kde došlo po Mnichovské dohodě a záboru pohraničí k vytlučení údajů, připomínající předchozí období. Záhy a důkladně. I další celistvosti jsou zajímavé.

 

Dnešní celistvost již 25. 6. 1945 vyplatil v Praze 7 výplatní stroj Francotyp (otisk FR 8h - 4m, čes. oválné číslice). Zajímavé jsou i přídfavná  razítka odesilatele - "Spotřeba starých tiskopisů) přes německou adresu subjektu a razítko odesilatele v češtině v pravé části celistvoti. Celistvost dokumnetuje nejen poštovní historii, ale i společenskou všeobecnou historii. 

 

Mannesmann