CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (14)

I výplatní otisky jsou součástí hledaných a často vzácných či raritních celistvostí. Přispívají k tomu nejen samotné výplatní otisky, ale též i doplňující znaky zejména poštovních subjektů, případně i jiné okolností.

Poválečná 50. léta toho byly jen důkazem. Evropa byla po ničivé a hrůzostrašné válce v chaosu. Navíc se spustila železná opona a vznikly dva světy - kapitalistický a druhý, který si říkal socialistický tábor. Své si řekl i hospodářský a politický vývoj, došlo i v poštovně historických artefaktech k velkým změnám.

Dnešní celistvost vznikla během několika dnů v roce 1951. Jablonecká firma Elektro-Praga n.p, Jablonecké Paseky zaslal firmě BMW do Mnichova doporučenou zásilku v hodnotě Kč 11,- . Výplatné bylo zapraveno výplatním strojem Francotyp ( otisk FR 8h-4m) dne 30. 3. 1951. Celistvost nese protektorátní (černou) R-nálepku Jablonecké Paseky a fialové gumové razítko s českým názvem DOPORUČENĚ. Ještě na území Československa prošla zásilka cenzurou v Jablonci n. N.(kulaté razítko). Zda cenzor doplnil svou ruční poznámku, to není tak jisté.

Jisté je, že na místo určení zásilka dorazila dne 3. 4., prošla hned třemi poštami (viz razítka München 2, München?, München 13 – 3. – 4. 4. 1951) a obdržela několik ručních poznámek a upřesnění adresy. Konečný úkon provedla podatelna BMW, která zásilku obdržela 4. 4. 1951 (viz pagrazítko).

Obdivuhodná je doba, po kterou byla zásilka na cestě (6 dní), navíc v té komplikované době plné kontrol.

Celistvost je zajímavá a přitažlivá nejen poštovní, ale i všeobecnou historií.

 

Jablonecké Paseky 001