D A T A B Á Z E   výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992

 

 

 

ÚVOD A 1. DÍL

 

1. DÍL - písmena A (ADAMOV) - P (PARDUBICE 1) 

 

 

AUTOR: Ing. Ivan L E I Š

 

INTERNETOVÁ DATABÁZE

2. díl najdete na nové pozici na tomto webu. Otiskování 2. dílu začíná dnem 11. 4. 2022

Výplatní otisky čs. pošt

1946 - 1992

 

Databáze zřízena 17. 4. 2021 - jen na tomto webu. Postupně  a průběžně přidává její autor další otisky čs. pošt sledovaného období. Dokončena v roce 2023. Dále je průběžně doplňována v separátním příspěvku na tomto webu. Doplňky a opravy proto hledejte v tomto příspěvku. Díky za pochopení.

 

Databáze pošt 001

 

 

Databáze pošt 002

 

Databáze pošt 003

Poznámka autora pro uživatele databáze: databáze je průběžně doplňována a rozšiřována, nejedná se o ucelné a ukončené dílo. Velikosti otisků na reprodukcích se nemusí vždy shodovat s velikostmi originálu. Obrázky slouží jako vizuální orientace.

Osobní poznámka.

Práce na seznamu, přehledu, databázi, katalogu (zatím je jedno, jak následující práci nazvu) jsem oživil v dubnu roku 2001, tedy po přestávce, která trvala 44 let. To neznamená, že jsem v tomto období výplatní otisky čs. pošt nesbíral, naopk - sbíral a řadil. Svěratelství jsme skončil rokem 1992, tedy zánikem mé země, kde jsem narodil, v Českoslovebsku. Dalšěí otisky - České republiky - sbírám jen typologicky, už ne věcně.

Od prvního čs. Přehledu otisků čs. pošt v roce 1977/78 uplynulo tedy  44 let. Mezitím - až na výjimky - nikdo generální katalog otisků čs. pošt nezpracoval (pražské otisky a otisky Prahy 1 jsou výjimkou).  První přehled byl textový s několika málo obrázky bez ilustrací. Nová databáze obsahuje barevné otisky na celistvostech. Důvody asi každého napadnou. Otisky čs. pošt jsou tak jednotvárné až nudné, že jakýkoliv další pokus bez obrázků by sběratele spíše od sbírání odehnalo. Proto v zájmu atraktivity a různorodosti až pestrosti u každého záznamu přikládám celistvosti, ze kterých se sběratel může poučit komplexně. Lepší než psát jednotvárný text.

Slovenští přátelé vytvořili práce, které zahrnují otisky pošt mezi otisky komerčních uživatelů. Nejsme příznivcem tohoto mixu, proto znovu odděluji komerční a poštovní otisky.

Popisky jsou úsporné. Věřím, že za několik desítek let český sběratel vyspěl natolik, aby pohledem uměl najít odlišení u jednotlivých záznamů. Proto odkazuji ty mladé a začínající na běžně dostupné úvody dalších katalogů čs. výpatních otisků. Tam je vše, co pomůže k orientaci i v této databázi.

Budu se těšit, že tato práce oživí zájem o sběratelství čs. poštovních otisků, a že břemeno sběratelství nezůstane jen na regionálnách sběratelách, ale i těch specializovaných. Je co sbírat a co studovat.

Hodně radosti nad sbírkami i této opomíjené oblasti sběratelského zájmu.Tento podobor si zaslouží pozornost, V roce 2026 budou  s námi otisky tohoto druhu již 80 let.

Všímám si nejen otisků a seznamuji zájemce s generálním přehledem, ale reprodukuji nejen samotné otisky, ale i otisky na celistvostech tak, abych ukázal poštovně historické osuvislosti. Rád bych tak vyvrátil povědomí, že výplatní otisky pošt jsou nudné a  nezajímavé. I mezi otisky čs. pošt se najdou vzácné kusy ošperkované propagačšními či přležitostnými textya obrázky, které se již těžko hledají. Přitom do sbírek a exponátů patří. A nejen těch specializovaných či studijních, ale i regionálních a poštovně historických. 

Jednotlivé položky jsou bez číslených označení (záznamů). Zatím je databáze řivá, přidělení číslených záznamů může seznam znepřehlednit.

Snažím se být v popiskách stručných. U malých pošt s minimálním potem otisků to není na závadu. U větších pošt s mnoha otisky (např. Bratislava či Praha) není nezbytí - je třeba doplnit rozlišovací znaky i do textu.Vše na pomoc a k lepší orientaci uživatelů.

Zatím je databáze volná a přístupná bez kódů a zdarma.

Velikost otisků se liší.

 

 

Použité zkratky (chronologicky) - průběžně doplňuji, zkratkám se snažím vyhýbat, i když za těch několik desítek let, co jsem s kolegy či sám tvořil katalogy pro naši veřejnost, zkratky již zdomácněly

PST, též PO - výplatní stroj Postalia

FTP - výplatní stroj Francotyp

FRM - výplatní stroj Frama

PB - výplatní stroj Pitney - Bowes

PO - JUN  výplatní stroj Postalia - Junior

PO - ZVS výplatní stroje Postalia zapůjčené vlastníkem/najitelem (např. poštou či soukromým majitelem) dočasnému užživateli

UPF - Universal Postal Frankers (model MV = multivalue)

LK - Lindaco - Krag

HAS - Hasler

HAS (PZ) - RO - 4m též 5m = výplatní stroj Hasler  (HAS) s doporučeným obrazcem  (RO) a s čtyř - nebo pětimístnou výplatní hodnotou  (4m, 5m a výplatním razítkem ve tvaru pseudoznámky (PZ)

1K - jednokruhové denní razítko

BAL - balíkový

5m - pětimístná výplatní hodnota

g - gotické číslice ve výplatním razítku

ov - oválné (československé) číslice ve výplatním razítku

m - můstky v denním razítku (pokud bez můstků - bez symbolu či vysvětlivky)

R - R-obrazec v otisku (pokud bez R-obrazce - bez symbolu)

S - označení 4. Automatu pro příjem oporučených zásilek na poště Náchod 1

PG - propagační výplatní otisky

PLS - Provozní laboratoř spojů v Žilině (výrobce automatů pro příjem doporučených zásilek) 

PŽ - příležitostné výplatní otisky

PG + PŽ - propagačšní i příležitostné výplatní otisky zároveň,

SLPG - služebně - propagační výplatní otisky

FTP - TAX - Francotyp - Taxograf

AUT - automat (pro příjem doporučených zásilek)

PLS - AUT - automat vyrobený Provozní laboratoří spojů

PST - POstalia

 

 

 

 

Na závěr úvodu konstatuji, že i mezi monotónními a na první pohled fádními otisky čs. pošt se najdou raritní kousky, které si zaslouží být označeny písmenem R či RR. Některé otisky existují v řádu jednotek a lze jim přisoudit označení RRR.

Doplňující informace  a zkratky viz též úvod k publikaci I. Leiš, Výplatní otisky čs. pošt 1946 - 1976 (strany 20, 21,22 - převzato ze zpravodaje KSO, KPHC SČSF)

Upozonění: Databáze je průběžně doplňována a opravována, není definitvní a projde ještě konečnou redakcí a korekturami.

Upozornění 2: Do Databáze zařazuji i otisky komerční, které jsou bez označenbí oprávněného uživatele, jsou tudíž komerční, ale vypadají jako poštovní (např. Nejdek - Francotyp). Lehce se mohou zaměnit.  

 

 

 

 

 

A

679 04 ADAMOV

PO

- 11/75 - 3/77 - 

 

Databáze pošt 004

 

679 04 ADAMOV 1

PO

-  10/85 - 

 

Databáze pošt 009

 

AŠ 1

FTP

- 4/71 - 

databáze pošt 010

 

352 01 AŠ 1

FTP

- 4/71 - 

databáze pošt 011

 

B

 

 

BAKOV NAD JIZEROU

PO

POstalia č. 64940 (pohon 19922)

Otisk 1. dne 10. 12. 1969 s podpisem mechanika Kanclstrojů  Františka Duby - anulát (R)

Bakov 001

 

294 01 BAKOV NAD JIZEROU

PST

- 3/84 - 

 

Bakov 002

 

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

PST

- 6/80 - 

Bánovce 001

 

957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 1

PST

- 8/84 - 

 

Bánovce 002

 

BANSKÁ BYSTRICA

FTP (8) - 5M

- 5/53 - 

 

Banská Bystrica 001

BANSKÁ BYSTRICA 1

FTP (8)- 4M

- 7/85 - 

 

Banská Bystrica 002

změna vročení, změna denního razítka, změna výplatních číslic (nový stroj?)

 

Banská Bystrica 003

 

BANSKÁ BYSTRICA 1

PST

Rozmezí: - 29. 12. 1974 - 20. 7. 1977 -

Banská Bystrica 004

 

974 01 BANSKÁ BYSTRICA 1

PST

Banská Bystrica 005

 

974 01 BANSKÁ BYSTRICA 1

PO

datum 21. 7. 1976

tři pěticípé hvězdičky v dolní části mezikruží

banska bardejov 001

 

 

974 01 BANSKÁ BYSTRICA 1

PST

- 2/84 - 

Banská Bystrica 007

 

974 08 BANSKÁ BYSTRICA 8

PST

- 11/86 - 

Banská Bystrica 008

 

BANSKÁ ŠTIAVNICA

PST

- 6/1976 -

banska stiavnica 001

BARDEJOV

PO

Bard 002 

 

BARDEJOV

PO

datum 1. 7. 1969

výplatní otisk s propagačním označením: BARDEJOVSKE KÚPELE/ZDROJ ZDRAVIA", zadavatel ?

banska bardejov 002

 

 

085 01 BARDEJOV 1

PO

bard 003

085 01 BARDEJOV 1

PST (odlišné nižší číslice datum 11. 2. 1985?)

Bard 005

 

086 31 BARDEJOVSKÉ KÚPELE

PST

Bard 006

 

BECHYNĚ

PST

- 11/76 - 2/79 -

bechyně 003

391 65 BECHYNĚ

PST

bechyně 005

 

BENÁTKY NA JIZEROU 1

PST

horní celistvost

 

234 71 BENÁTKY NAD JIZEROU 1

PST

dolní celistvost

 

údaje měsíců v římských číslicích (denní razítko)

bechyně 008

 

294 71 BENÁTKY NAD JIZEROU 1

PST

údaj měsíce v denním razítku v arabských číslicích, silné můstky

 

Benátky 001

 

407 22 BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

PST

nízké datumové číslice v denním razítku

 

Benátky 002

 

407 22 BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

PST

vysoké datumové číslice v denním razítku

 

Benátky 003

 

BENEŠOV U PRAHY

FTP (8)

 

Benešov 001

 

256 01 BENEŠOV U PRAHY

PST

Esej ze  dne 13. 9. 76 (R) .

Otisk 1. dne 21. 9. 76 (R) -  

Postalia č. 8491204 

Benešov 002

 

Poštou prošlá celistvost s tímto otiskem (anukát), poštovné placeno v rámci dohody o paušálu poštovného, výplatní otisk slouží jako uvedení data odeslání (místo denního razítka)

 

Benešov 003

 

BEROUN

FTP (8)

Rozmezí: - 16. 1. 1962 -  28. 5. 1962 -

 

Beroun 002

 

266 01 BEROUN

PST

Beroun 003

 

 

266 01 BEROUN 1

PST

 

Beroun 004

 

266 04 BEROUN 4

FTP (8)

 

Beroun 005

 

294 21 BĚLÁ POD BEZDĚZEM

PST

bela 001

 

     bela 002

 

044 45 BIDOVCE

PO

Postalia č. 8 1264 296

Otisk 1. dne 9. 9. 1980 (R) - 8/83 - 

bidovce bilina 001

BÍLINA

FTP (8)

25. 10. 1967

bez "1" za slovem Bílina v denním razítku, přitom pošta již nesla oficiálně název Bílina 1 (viz balíková nálepka)

Ústřižek poštovní průvodky

bílina 001 

otisk na poštovní zásilce 17. 4. 1972

 

bílina 002

 

 

BÍLINA 1

FTP (8), 9. 8. 1972 (zasazena "1" za názvem pošty Bílina)

bidovce bilina 002

 

418 01 BÍLINA 1

PO

- 9/75 - 10/84 - 

bilina 001     bilina 002

 

BÍLOVEC

PO

římské číslice měsíce v denním razítku

- IV/71 - XII/75 - 

bilovec 001

 

743 01 BÍLOVEC 1

PST

 

bilovec 004

 

743 01 BÍLOVEC 1

PST

odlišné číslice denního razítka (jiný stroj)

- 3/82 - 8/84 -

 

bilovec 005

 

BLANSKO

PO

- 12/75 - 11/79 -

blatná 003

 

BLATNÁ

PST

Otisk 1. dne pořízená mechanikem Dubou dne 13. 11. 1969 (anulát) - R

11/69 . 11/76 - 

blatná 004

 

Poštou prošlá celistvost z roku 79?

blatná 006

 

388 01 BLATNÁ

PO

 

blatná 005

 

336 01 BLOVICE

PST

 

Blovice 002

 

533 41 BOHDANEČ U PARDUBIC

PO

Otisk 1. dne 11. 4. 80 (R) -

bohdanec u pardubic 001 

 

735 81 BOHUMÍN 1

PST

desetinná tečka  v hodnotě výplatního razítka nahoře

 

bohumín 001

 

BOJKOVICE

PST

- 3/77 - 3/79 -

bohumín 004

 

972 01 BOJNICE

PST

8. 10. 1974

známka na celině znehodnocena anulátem výplatního stroje (bez shody s poštovními pravidly)

bojnice 001

poštou prošlá celistvost s výplatním otiskem

 

bojnice 002

 

348 02 BOR U TACHOVA

Otisk na poštovní poukázce s datem 21. 12. 1976 a na dopise s datem 26. 3 1982

Otisk 1. dne 23. 10. 76 (R)- 10/77 - 3/82 - 

Postalia 8491211

Bor 001     Bor 002

 

BOSKOVICE

PST

- 9/75 - 6/82 - 

Boskovice 001

 

956 18 BOŠANY

PST

anulát (odesilatel měl smlouvu o paušálu s poštou)

Boskovice 004

 

BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV 1

PO

Služebně - propagační otisk -  otisk s propagačním textem vlevo od denního razítka: ŘÁDNÝ OBČAN PLATÍ/VČAS SOUSTŘEDĚNÉ/INKASO,

Otisk 1. dne 11. 3. 66 (R)   - 30. 8. 1972 -

brandýs 001

 

 

BRANDÝS NA LABEM - STARÁ BOLESLAV 1

PST

- 5/75 - 11/79 - 

Boskovice 003

 Doplňující ilustrace s tímto otiskem na celistvostech různého druhu (listovní doporučená zásilka a zásilka zrychleného styku s červeným pruhem (během voleb)

brandýs 003     brandýs 004

 

250 01 BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV

PST

Otisk 1. dne 19. 2. 80 (R) - 

- 9/81 - 2/89 - 

brandýs 002

250 01 BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV 1

PO

příležitostný výplatní otisk (1903 - 1983, 80 let, Český svaz včelařů)

19. 7. 1983 (otisk mechanika - R)

 

brand 001

F R A M A

810 00 BRATISLAVA

FRM - 5m

Ve výplatním razítku název ČESKO - SLOVENSKO a vyznačení československé měny Kčs. Denní razítko bez můstků.

Viz též příležitostný  otisk tohoto stroje Frama  níže (pod Bratislava 1).

23. 9. 91

Bez označení uživatele.

Zvětšeno.

bratislava 003

 

 

 

F R A N C O T Y P

BRATISLAVA 1

FTP (4) ... FR 4 - 5m - 2K (bez můstků)

měsíc v denním razítku - římská číslice

hraniční data: - 25. VIII 1949 - 14. VI. 1950 -

 

blava 1 001

 

blava 1 002

BRATISLAVA 1

FTP (4)

FR4 -  4m - 2K (bez můstků) 

měsíc v denním razítku - římská číslice

hraniční data: - 24. VI. 1969 - XI/1980 -

 

BRATISLAVA 1

FTP (8), FR 8 - 4m

měsíc arabská číslice, častá změna vročení

hraniční data - 16. 7. 1970 - 7. 6. 1977 - 2/79 -

blava 1 006

BRATISLAVA 1

P I T N E Y - B O W E S

BRATISLAVA 1

PB

Model  PB 5000

dvoukruhová denní razítka bez můstků, údaj měsíce v denním razítku římskými číslicemi

Hraniční data: - 29. XII. 1972 - 9. I. 1975 - 17. VI. 1985 -

 

blava 1 007

810 00 BRATISLAVA 1

PB

Model  PB 6300

Otisk s datem 2. 3. 1984

 

blava 1 009

P O S T A L I A

BRATISLAVA 1

PST

rozlišovací písmeno "2" v dolním mezikruží denního razítka, přilehlý rámeček výplatního razítka

otisk s datem 3. 6. 1970

 

blava 1 014

 

BRATISLAVA 1

PO

datum 23. 10. 1965 - 9/75 -

odlehlý rámeček výplatního razítka, denní razítko s půlměsíci

 

blava 1 015

 

BRATISLAVA 1

PO

otisk s datem 6. 3. 1968 (otisky se vyskytly i před tímto datem)

přilehlý rámeček výplatního razítka, denní razítko s půlměsíci (uzavřené můstky)

- 3/68 - 9/75 - 

blava 1 011

 

810 00 BRATISLAVA 1

PST

hraniční data - 11. 8. 1976 - 15. 10. 1981 -

vysoké číslice data denního razíztka

blava 1 016

 

Poznámka: Řada rakouských (vídeňských) subjektů využívala levnější poštovné k zasílání své korespondence z bratislavských pošt - viz horní celistvost. Umožňovala to blízkost obou měst.

 

801 00 BRATISLAVA 1

PO

rozlišovací znamení: tři hvězdičky v dolním mezikruží - horní celistvost dole

4. 12. 1979

 

rozlišovací znamení: tři menší hvězdičky v dolním mezikruží - dolní celistvost dole

- 27. 9. 1980 -

 

blava 1 017

801 00 BRATISLAVA 1

PST

Příležitostný výplatní otisk pro třetí subjekt - Organizační výbor této akce  (Bratislava 1979, Medzinárodná súťaž mldých filatelistov krajín RVHP

datum 9. 8. 1979

tři malé hvězdičky v dolním mezikruží - viz celistvost níže (horní celistvost)

blava 1 018

801 00 BRATISLAVA 1

PST

otisk s datem 27. 7. 1981 (viz celistvost nad tím textem)

tři vězší hvězdičky

hraniční data. - 4. 12. 1979 - 27. 7. 1981 -

...................

801 00 BRATISLAVA 1

PST

tři větší hvězdičky v dolní mezikruží denního razítka

otisk s datem 7. 6. 1981 - viz níže

Příležitostný výplatní otisk k výstavě SOCFILEX 1981 v Bratislavě ( 7. - 14. 6. 1981)

 

 

blava 1 026

810 00 BRATISLAVA 1 

PST

výplatní otisk bez rozlišovacích znaků 30. 4. 1992 - viz celistvost s otiskem nad tímto textem

 

..............

Další otisky po přejmenování pošty - nyní 810 00 BRATISLAVA 1

..............

 

Společná poznámka:rozlišovací písmena pod dolním můstkem denního razítka u všech tří zobrazených otisků, silné můstky, první dva otisky vyšší štíhlé číslice v datu, třetí nižší s jinými tvary, všechny tři otisky mají křížek v dolním mezikruží

810 00 BRATISLAVA 1

PST

datum otisku s rozlišovacím číslem "1" - 4. 7. 1983 - první otisk v sestavě

bez desetinné tečky ve výplatníé hodnotě

 

810 00 BRATISLAVA 1

PST

datum otisku  s rozlišovacím číslem "2" - 3. 1. 1984 - druhý otisk v sestavě

 

810 00 BRATISLAVA 1

PST

s rozlišovacím číslem "3" - 11. 5. 1984

 

blava 1 027

 

810 00 BRATISLAVA 1

PST

31. 1. 1983 - první celistvost níže

silné můstky v denním razítku, malé tři hvězdičky

 

810 00 BRATISLAVA 1

PST

19. 3. 1987 + 29. 1. 1990 - druhá a   třetí celistvost níže

silné můstky, velké tři šesticípé hvězdičky v dolním mezikruží denního razítka

 

blava 1 028

810 00 BRATISLAVA 1

PO

Příležitostný otisk k návštěvě prezidenta USA v ČSFR

Datum: 17. 11. 90 (R)

 SSSVO 2 010

Obr. fotokopie, původní otisk červený.

 

F R A M A

810 00 BRATISLAVA 1

FRM - 5m (RR)

24. 9. 91

Název státu: ČESKO -  SLOVENSKO, denní razítko bez můstků, příležitostný otisk - Medzinárodné dunajské výstavy a trhy ´91/Filatelistická stánok s kresbou lodě.

Viz též otisk stejného stroje bez označení (shora) pod BRATISLAVA.

 

bratislava 1 004

 

BRATISLAVA 2

FRANCOTYP

FTP (8) - 4m

V průběhu 50. - 70. let tato pošta používala několik výplatních tsrojů, kterými vyplácela jak balíkové průvodky, tak i běžné listovní zásilky včetně doporučených.. Vznikla celá řada variant, které se lišily zejména číslicemi ve výplatním a denním razítku. Znatelné bylo o fyzické zastarání strojů Francotyp, které se projevilo ve "zmizení" některých částí např. můstku v denních razítkách. V některých případech zmizela i "2" z názvu pošty. Mohlo se jednat i o nedotisk. Otisky tohoto podtypu soustavy Francotyp vyžadují další badatelské zkoumání.

Jeden podtyp, více variant

- 6/54 - 11/75 - 

 

blava 2 001     blava 2 002      blava 2 003     blava 2 004     blava 2 005     blava 2 006     blava 2 007

POSTALIA

BRATISLAVA 2

PST - bez rozlišovacích symbolů

1972

 blava 2 008

 

BRATISLAVA 2

PST - tři malé křížky v dolním mezikruží denního razítka, silné můstky

- 1967 - 1970 -

 

blava 2 009

802 00 BRATISLAVA 2

PST - tři malé křížky v dolním mezikruží denního razítka, silné můstky

 

blava 2 010

802 00 BRATISLAVA 2

PST - hvězdička v dolní mezikruží denního razítka

blava 2 011

 

 

PITNEY - BOWES

PB

Přibližně počátkem 60. let 20. století se v čs. poštovním provozu objevily výplatní stroje soustavy Pitney - Bowes (americká firma, která jako první na světě uvedela na trh komerčně využívané výplatní stroje).

 

V Praze a v Bratislavě bylo použito na poštách několik strojů této soustavy. Dají se lehce identifikovat podle výplatního razítka a hodnotových číslic s výplatním znaménky před hodnotou, dvě vodorovné čárky). 

 

BRATISLAVA 2

V Bratislavě na poště Bratislava 2 byl v provozu stroj Pitney - Bowes se dvěma denními razítky. Vznikl rekonstrukcí za účelem orážení poštovních průvodek při příjmu balíků. Před tímto strojem se podobný případ vyskytl i u strojů Francotyp.

Je znamý předchozí stejný případ u stroje Pitney - Bowes na poště PRAHA 1 (viz). Tento poddtyp je známý jen ve dvou případech v Československu.

 

Podtyp PB 4

Předchůdce balíkové výplatního otisku.

Období: - XI/76 - II/77 -

.blava 2 014

BRATISLAVA 2

Podtyp PB Bal 2DR (R)

(balíkový podtyp)

- VI/77 - IX/78 -

 

blava 2 016

 

blava 2 017

 

BRATISLAVA 3

FRANCOTYP

FTP (8) - 5m    datum 29 7. 1950 (též 9. 1. 1950)

blava 3 001     blava 3 7 001

BRATISLAVA 3

FTP (8) - 4m - otisk s datem ?. 7. 1976

 

blava 3 002

 

830 00 BRATISLAVA 3

PO   10. 6. 1986

 

blava 3 003

 

Poznámka autora: Otisky jsou na několika druzích celistvostí : listovních zásilkách a poštovních poukázkách. Zajímavé jsou o kombinace výplatného - poštovní známky doplněné otisky výplatních strojů anebo naopak. Jsou i další varianty, na které jsem upozornil či ještě upozorním (např. kombinace s poštovním paušálem či znehodnocení známek výplatními otisky).

 

BRATISLAVA 4

FTP (8) - FR (8) 5m

blava 4 001

BRATISLAVA 4

FR 8 - 4m

Varianta - změna číslic denního razítka

 

blava 4 004

Zajímavá celistvost s otiskem Bratislava 4

BRATISLAVA 4

RN = Bratislava 14

VO = Bratislava 4

DR = Bratislava 14

Otisk s datem 21. 12. 1982

(změna vročení)

 

blava 4 007

 

BRATISLAVA 5

FTP (8) - 5m

Otisk s datem 16. 7. 1950

 

blava 5 003

BRATISLAVA 5

 FR (8) - 4m

Otisk s datem 12. 8. 1957

Hraniční data - 12. 8. 1957 - 17. 5. 1976 -

blava 5 002

 

POSTALIA

805 00 BRATISLAVA 5

Otisk s datem 23. 9. 1976

s hvězdičkou (rozlišovací znaménko)  v denním razítku, v dolním mezikruží

hraniční data: - 23. 9. 1976 - 28. 12. 1978 -

 

blava 5 004  

 

 


  

blava 5 008

850 00 BRATISLAVA 5

přejmenování pošty, změna denního razítka, v dolním mezikruží tři malé šesticípé hvězdičky, silné můstky

hraniční data: - 17. 3. 1983 - 8. 10. 1992 -

 

blava 5 009

FRANCOTYP

BRATISLAVA 6

FTP (8)

hraniční data: - 27. 4. 1963 - 20. 3. 1970 -

HORNÍ CELISTVOST NÍŽE

 

blava 6 001

POSTALIA

806 00 BRATISLAVA 6

PO

hraniční data: - 6. 1. 1972 - 23. 2. 1981 -

DOLNÍ CELISTVOST VÝŠE

 

BRATISLAVA 7

FTP (8) - 4m

níže dvě celistvosti - různé číslice v datu denního razítka

blava 7 001     blava 7 003

 

BRATISLAVA 7

PO

hraniční data: - 29. 12. 1966 - 10. 7. 1977 -

blava 7 002     blava 3 7 002

 

BRATISLAVA 8

FTP (8)

hraniční data: 10. 10. 1967 - 24. 9. 1977 - 1. 9. 1980 -

číslice data u všech tří zachycených otisků se liší jak celkově, tak ve vročení

 

blava 8 001

 

BRATISLAVA 9

PO

hraniční data: - 20. 2. - 1970 - 25. 4. 1979 -

 

blava 9 001

 

830 00 (?) BRATISLAVA 10

PO

blava 10 001   

 

BRATISLAVA 11

811 00 BRATISLAVA 11

Otisk s datem 22. 1. 1975 (horní celisvost níže)

vysoké číslice denního razítka

 

810 01 BRATISLAVA 11

přečíslování pošty

- 7/75 - 5/82 -

Otisk s datem 3. 5. 1982 (dolní celistvost níže)

atypické denní razítko, průměr 27 mm, odlišné číslice denního razítka

 

blava 11 001

 

BRATISLAVA 12

PO

Otisk s datem 11. 9. 1973

blava 12 001

 

810 02 BRATISLAVA 12

otisk s datem 12. 9. 1977

malá hvětdička v dolním mezikruží

blava 12 002

 

810 02 BRATISLAVA 12

větší křížek v dolní mezikruží

hraniční data: - 28. 2. 1983 - 8. 5. 1986 -

 

blava 12 003

 

810 02 BRATISLAVA 12/1

PO

Služebně - propagační označení: "VYUŽIJTE NOVÝ DRUH/POŠTOVEJ SLUŽBY/EMS(stylizovaný obrázek)/EXPRESS MAIL SERVICE

Silné můstky, velké číslice a písmena názvu pošty, křížek v dolním mezikruží, konec názvu pošty "AVA" viditelně od předchozích písmen, nízké a oblé číslice data, "1" v dolní úseči.

- 12/91 -

otisk v originále červený

 

bratislava 12 001

 

814 00 BRATISLAVA 14

PO

otisk s datem 23. 6. 1975 (horní otisk níže)

 

??? ?? BRATISLAVA 14

FTP (8) - 4m

špatně otištěný otisk  a nečitelné denní razítko doplněny denním razítkem s datem 18. 1. 1984

 

blava 14 001

810 05 BRATISLAVA 15

PO

- 5/84 - 10/91 -

dva typy číslic data - zprvu nízké, oblé, později vysoké, štíhlé

blava 15 16 001

 

816 00 00 BRATISLAVA 16

PO

otisk s datem 8. 8. 1974

blava 15 16 002

 

810 06 BRATISLAVA 16

PO

změna PSČ otisk s datem 4. 6. 1985, rozlišovací číslo "2"

blava 16 17 001

 

810 07 BRATISLAVA 17

PO

1983 - 1986

blava 16 17 002

 

BRATISLAVA 18

PO

též paušalované anuláty

1975 - 1976

 

blava 19 001

BRATISLAVA 18

FP (8)

Otisk viz nahoře (dolní celistvost)

......

 

BRATISLAVA 19

PO

odlehlý rámeček, datum 1971

viz první celistvost

první otisk ve sbírce z oku 1967, až do 1973

19 001

 

819 00 BRATISLAVA 19

přilehlý rámeček, hvězdička v dolní mezikruži denního razítka, datum 1980

viz druhá celistvost - výše

 

......

 

810 19 BRATISLAVA 19

PO

1984

 blava 19 002

 

819 00 BRATISLAVA 19

PO-JUN, 1979

blava 19 003

 

 

820 00 BRATISLAVA 20

PO

blava 20 22 001

 

BRATISLAVA 22

FTP (8)

hraniční data: - á/1961 - 8/74 -

různé číslice data v denním razítku

 

blava 20 22 002

 

BRATISLAVA 22

PO

hraniční data: - 12/1975 - 14. 4. 1977 -

blava 20 22 003

 

822 00 BRATISLAVA 22

PO

vysoké číslice data,  tři střední  křížky v dolním mezikruží, přilehlý rámeček výplatního razítka

blava 22 001

 

820 02 BRATISLAVA 22

PO

odlišné PSČ, nižší číslice data, tři malé křížky v dolním mezikruží, odlehlý rámeček výplatního razítka

blava 22 002

BRATISLAVA 23

PO

Tři výplatní otisky lišící se dením razítkem. Otisk z 9. 4. 1985 odlišné výplatní razítko (odlehlý rámeček), pravděpodobně dva stroje

Otisk s datem 13. 5. 1976

blava 23 001

Otisk s datem 9. 4. 1985

Otisk s datem 17. 2. 1986

PO

 

blava 23 004

 

820 04 BRATISLAVA 24

PO

otisk s datem 15. 11. 1983

blava 24 25 001

 

825 00 BRATISLAVA 25

PO

hraniční data: - 17. 8. 1976 - 2. 2. 1981 -

 

blava 24 25 002

 

820 05 BRATISLAVA 25

PO

otisk s datem 14. 4. 1983 -

přejmenování pošty, změna denního razítka a jeho součástí

 

blava 25 001

 

BRATISLAVA 26

PO

horní celistvost (otisk bez PSČ), dolní celistvost s PSČ (odlišná denní razítka) 

blava 26 005 

BRATISLAVA 27

PO

bez destinné tečky v hodnotě

blava 27 001

BRATISLAVA 29

PO, přilehlý rámeček

dvě ukázky

otisk na poštovní poukázce, otisk na listovní zásilce

časové rozmezí:  - 24. 9. 1970 - 16. 11. 1972 -

dne 26. 1. 1972 desetinná tečka v hodnotě nahoře

 

blava 29 001     blava 29 003

 

BRATISLAVA 29

PO, odlehlý rámeček

chybotisk: vnitřní kruh a můstky denního razítka neotisknuté

 

blava 29 002

 

829 00 BRATISLAVA 29

PO

hraniční data: - 13. 12. 1976 - 22. 7. 1981 - 

dvě celistvosti (listovní zásilky)

 

blava 29 004

 

829 00 BRATISLAVA 29

PO

tři hvězdičky v dolním mezikruží, větší písmena názvu pošty a číslice

 

blava 29 008

 

820 09 BRATISLAVA 29

PO

větší písmena a číslice názvu pošty, rozlišovací číslice "1", rozlišovací znaménko "křížek) v dolních mezikružích, nedotiskuje desetinná tečka v hodnotě výplatního razítka, silné můstky denního razítka

 

blava 29 007

829 00 BRATISLAVA 29

PO

vyšší číslice data denního razítka, rozlišovací symbol "hvězdička"

 

blava 29 010

 

 820 09 BRATISLAVA 29

PO

změna PSČ, tři hvězdičky v dolním mezikruží denního razítka

blava 29 012

820 09 BRATISLAVA 29

PO

přilehlý rámeček, v dolním mezikruží tři velké šesticípé hvězdičky

v otisku označení: SPRÁVNE PSČ/podtrženo//URYCHLITE DODAJ/VAŠICH ZASIELOK

datum: 10. 4. 1992

cucucu

 

 

830 00 BRATISLAVA 30

PO

hraniční data: - 23. 10. 1973 - 11. 12. 1980

blava 30 31 001

830 01 BRATISLAVA 31

PO

 

blava 30 31 002

 

830 02 BRATISLAVA 32

PO

blava 32 001

 

834 00 BRATISLAVA 34

PO

 

blava 32 34 003

830 05 BRATISLAVA 35

PO

 

blava 34 35 002

 

836 00 BRATISLAVA 36

PO

otisk slabý, neotištěn, před a za názvem pošty pěticípá hvězdička, datum otisku 13. 10. 1981

 

837 00 BRATISLAVA 37

PO

blava 36 37 003

 

839 00 BRATISLAVA 39

PO - JUN

- 2/81 -

 

blava 39 43 001

840 01 BRATISLAVA 41

PO

s vlnovkami na místě vyhrazeném pro označení (R)

 - 18. 3. 1985 -

anomalie 007

 

 

 

840 02 BRATISLAVA 42

PO

černý otisk (R)

- 5/82 - 

 

blava 42 43 001

840 02 BRATISLAVA 42

PO

německé slovní vyjádření měsíce (zde MAI = květen)  , větší písmena a číslice názvu pošty v denním razítku, silné můstky, křížek v dolním mezikruží  (R)

- 20 MAI 85 -

anomalie 008

 

 

840 03 BRATISLAVA 43

PO

blava 42 43 002

 

840 07 BRATISLAVA 47

PO

blava 47 51 001

 

850 01 BRATISLAVA 51

PO

barva lila (kombinace červené a černé)

data 4. 6. 1984 a 24. 9. 1984

 

blava 51 001

 

 

850 01 BRATISLAVA 51

PO

9. 1. 1985

opět červený otisk

 

blava 47 51 002

 

850 03 BRATISLAVA 53

PO

 

blava 53 001

 

820 12 BRATISLAVA 212

PO

číslo pošty bez mezery u slovního názvu, první "2" menší než druhá "2"

otisk s datem 4. 10. 1982

 

blava 53 002

 

820 12 BRATISLAVA 212

PO

asymetrický název pošty v denním razítku, první "2" v názvu pošty větší než druhá "2", číslice v denním razítku odlišné od předchozího otisku

otisk s datem 14. 11. 1984

- 6/84 - 11/84 -

 

blava 212 003

 

820 12 BRATISLAVA 212

PO

asymetrický název pošty v denním razítku, číslice pošty ve formátu 2 (velká dvojka) mezera 12 (menší číslice)

otisk s datem 6.? 8. 1986

 

blava 212 004

820 12 BRATISLAVA 212

PO

změna denního razítka: silné můstky, symetrická a nově rytý název pošty

- 6/89 - 

bratislava 212 001

 

BRATISLAVA BEZ IDENTIFIKACE

Dva otisky ze sbírky zůstaly bez identifikace (neotištěný název pošty)

Bratislava 9? + Bratislava 5 či 55?

 

blava 212 005     blava 212 006

 

BREZNO

PO

hraniční data: - 1. 6. 1970 - 3. 3. 1971- 24. 10. 1975 -

 

Brezno 005

 

BREZOVÁ pod BRADLOM

PO

anulát (kombinace s paušalizovaným poštovným)

období: - 3. 7. 1972 - 18. 2. 1982 -

Brezno 002

 

BRNĚNEC

PO

období: -6. 11. 1974 - 11. 8. 1982 -

 

Brezno 004

BRNO 1

Hasler s R obrazcem (R)

datum otisku 10. IX. 1948

číslo doporučené zásilky 1811

pětimístná hodnota ve výplatním razítku

ER brno 001

 

BRNO 1

PO

Otisk 1. dne: 19. 10. 66 (R) - 

Rámeček výplatního razítka: přilehlý

19. 10. 1966 - 19. 2. 1979 -

BRNO 1 001

 

BRNO 1

PO

Větší písmena v názvu pošty.

Otisk 1. dne 2. 12. 69 (R) - 

 

 

 

BRNO 1

PO

Příležitostný otisk k Celostátnímu kolu XVII. ročníku Filatelistické olympiády (text s ilustrací kola)

1. 6. 90

AutořiLadislav Dvořáček, Kovařík (námět, návrh), rytec: Karel Pavlíček

brno 1 cesky brod 001

 

BRNO 2

HAS

Koncem 40. let 20. století dovoz několika výplatních strojů HASLER umožnil jejich nasazení na  několika poštách v českých zemích. Jednou z lokalit bylo i Brno. Jen v tomto městě na poště Brno 2 byly tyto stroje použity s R - vzorcem. Tento stroj byl pětimístný (5m) a měl výplatní razítko ve tvaru psudoznámky. Označení otisku HAS (PZ) RO - 5m. Denní razítko bez můstků, římské číslice v měsíci, typická haslerovské číslice.

Později v 50. letech byl v časově nesouvislých obdobích používán výplatní stroj Hasler s R - zorcem ve verzi s výplatním razítkem se čtyřmístnou hodnotou- Sběratelské označení otisku: HAS (PZ) RO - 4m.

Pětimístný na horní celistvosti s datem 30. VI. 1948 - RR (doporučená zásilka č 326), éž ve sbírce otisk s datem 10. IX. 1948 (doporučená zásilka č. 1811)

 

pod ním čtyřmístný - anulát - otisk 1. dne z 2. III. 1958 (?) - RR

HAS Brno 001

 

601 00 BRNO 1

PO

datum 6. 2. 1992

v otisku označení STOP DOPRAVNÍM NEHODÁM/podtrženo/BEZPEČNOST/SILNIČNÍHO/PROVOZU/znak BESIP/ZNAMENÁ ŽIVOT/podtrženo , zadavatel BESIP?

brno 1 brno 2 001

BRNO 2

UPF MV - 5m

U 5

- 8. VI. 1954 - VIII/77 -

novogotika 004

 

BRNO 2

HAS s R-obrazcem

otisk 1. dne: 2. III. 1958 (RR)

Období: pětimístná výplatní hodnota -VI/48 - 

              čtyřmístná výplatní hodnota: III/58 - VI/58 -  (otisk 1. dne se čtyřmístnou hodnotou 3. III. 58???) 

      

Brno 2 Hasler 001

 

 

BRNO 2

FR 6 - 1K   (R)

otisk s datem - 23. 12. 1958 -

u otisku s datem 21. 12. 1959 nižší číslice výplatního razítka (R)

Brno 2 A 001

Brno 2 A 004

 

 

BRNO 2

FTP 6

dvoukruhové denní razítko bez můstků (opotřebované, jen stopy po nich)

různé číslice vročení (časté změny)

období: - 1972 - 29. 6. 1976 -

 

 

BRNO 2 002

BRNO 2

HAS

29. I. 1970

BRNO 2 001

 

 

 

BRNO 2

PO

odlehlý rámeček výplatního razítka

tři křížky v dolním mezikruží denního razítka

období: - 23. 1. 1973 - 19. 9. 1975 -

 

BRNO 2 003

BRNO 2

PO

nízké, oblé číslice, přilehlý rámeček

- 12/79 -

 

BR 2 002

 

 

BRNO 2                                                                                                                                                                                                             

PO

přilehlý rámeček výplatního razítka

období: - 5. 10. 1976 - 9. 10. 1979 - 1982 - 1983 -4. 1. 1984 -  

neotiskuje datum v denním razítku, korekce denním razítkem pošty

 

 

                                                                                                                                   BRNO 2 - FTP FR6 - 0 - 4m -  - 12/75 -

 BRNO 2 004     brno 2 001

 

602 00 BRNO 2

PO

přilehlý rámeček

hvězdička v dolní části mezikruží denního razítka, vyšší číslice data

období: - 21. 12. 1974 - 22. 3. 1979 - 1981 -

 

BRNO 2 005

602 00 BRNO 2

PO

malé hvězdičky, silné můstky denního razítka, přilehlý rámeček

BRNO 2 PO 001

 

 

BRNO 2

UPF MV,  U 5

dvoukruhové denní razítko bez můstků

- VII/74 - VII/75 -

období:  - 20 XII 67 - 19 XII 70 - 30. XII.1976 - 22. IX. 1980 -      U 5 001

 

 

 

??? ?? BRNO 2

UPF ( MV) U 12?

datum: 1. XII. 1986

horní celistvost

 

602 00 BRNO 2

PO

datum 12. 7. 1991

přilehlý rámeček

tři velké hvězdičky v dolním mezikruží denního razítka

silné můstky

dolní celistvost

 - 1975 - 1981 - 1983 (nefunguje mechanismus otiskování data-doplněno denním razítkem) - R -  spraveno 13. 12. 1983 - 1984 - porucha opět6. 2. 1984

BRNO 2 011

 

602 00 BRNO 2

PO

tři velké pěticípé hvězdičky v dolním mezikruží

datum 20. 2. 1990 - 16. 11. 90 -

Příležitostný otisk  otisku označení BRNO-BVV/živá příroda/na známkách, obráze psa s textem SVĚTOVÁ VÝSTAVA PSŮ, .....ZADAVATEL - Námětová sekce SČSF? ORGANIZÁTOR VÝSTAVY?

Autoři: M. Anger, Kostaík (námět, návrh), rytec: Karel Pavlíček

brno 2 14 001

BRNO 2

Zkušebně byl používán stroj francouzské provenience výroba firmy CAMP. Nebyl použit ve veřejném poštovním provozu. Vrácen zpět, jelikož nebyl vhodný pro naše poštovní podmínky. Tento stroj přijímal: obyčejné listovní zásilky, doporučené zásilky, cenná psaní a balíky, obyčejné balíky. Otisk se ve veřejném prostoru nezachoval. Nneí známo, zda je v depozitáři Poštovního muzea ve Vyšším Brodě. Otisk byl viděn v exponátu ing. Antonína Drábka. Datum 4. II. 1968, pošta Brno 2, výpravna uzávěrů - provoz.

 

603 00 BRNO 3

PO

hvězdička v dolní části mezikruží denního razítka

Otisk 1. dne 13. 12. 74 (R) - 

období: - 17. 6. 1975 - 9. 7. 1976 - 25. 9. 1978 - 20. 9. 1979 -

 

BRNO 3 002

 

BRNO 4

PO

Otisk 1. dne 6. 4. 70 (R) - 

období: - 9. 4.. 1970 - 12. 1. 1976 -

Pozn.: U této pošty se podávaly přvážně poštovně paušalované zásilky, které byly označeny anuláty výplatního stroje Postalia s nulovou hodnotou, celorepubliková zajímavost. Otisky lsoužily jako osvědčení o odeslání zásilky včetně data (ve sbírce mám 11 otisků, s hodnotou žádný)

 

BRNO 4 001

 

BRNO 5

PO

?

BRNO 5 002

606 00 BRNO 6

PO

hvězdička v mezikruží

Otisk 1. dne 14. 7. 76 (R) - 

1981

Brno 6 001

 

 

611 00 BRNO 11

PO

Otisk 1. dme 6. 3. 80 (R) - 3/87 - 

 

BRNO 11 001

BRNO 12

FR 8 - 0 - 5m

16. 6. 1953

otisk z období měnové reformy (RR)

banska bystrica brno 12 002

 

 

 

BRNO 12

FTP 8 - 0 - 4m

22. 2. 1977

Brno 12 001

BRNO 12

PO

Itisk 1. dne 2. 10. 72 (R) - 

- 12/76 - 11/84 -

zvětšeno

Brno 12 005

 

613 00 BRNO 13

LK

 

Hraniční data: - 21. 1. 1977 - 16. 11. 1977 - 2. 2. 1981 - 4. 10. 1983 -

 

BRNO 13 001     brno 13 001

 

Ojedinělý výplatní otisk, jediný na přepážkách čs. pošt.

 

BRNO 13

PO

 konci období byl pravděpodobně na přepážku této pošty dodán výplatní stroj Postalia (zatím nezachycen). Jako ukázku reprodukuji otisk z této pošty v nové - České -  republice  s datem 24. 8. 1994. Zajímavostí je nový vzor výplatního razítka (vložená poštovní trubka) a nepřítomnost PSČ (!) - 21 let po jejich zavedení v čs. poštovním provozu.

 

BRNO 13 002

 

614 00 BRNO 14

PO

období: 30. 3. 1973 (otisk 1. dne - R)  - 16. 12. 1974 - 29. 4. 1976 - 26. 8. 1977 -

levá celistvost - poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 8. 2. 1977

pravá celistvost - zkušební otisk, zároveň otisk 1. dne po uvedení do provozu dne 30. 3. 1970

 

BRNO 14 001    brno 2 14 002

 

BRNO 15

PO

I u této pošty se vyskytují v převaze celistvosti oražené anuláty (poštovně paušalovaná pošta), nicméně se vyskytují i hodnotové otisky na poštu bez paušálu a při podání balíků.

Období: 25. 9. 1972 (otisk 1. dne - R) - 1986 -

 

BRNO 15 002

 

 

BRNO 16

PO

Otisk 1. dne 15. 10. 73 )R) - 

- 7. 12. 1973 - 7. 7. 1975 - 2. 2. 1983 -

BRNO 16 001

 

621 00 BRNO 21

PO

anuláty

Otisk 1. dne 14. 7. 76 (R) - 

- 16. 7. 1976 - 2. 12. 1980 -

 

BRNO 21 001

BRNO 200

FTP BALíkový (dvě denní razítka) - 5m

období: - 9 IX 79 - 30 IX 83 -

Pozor u horní celistvosti: denní razítka jsou produktem výplatního stroje Frankotyp, výplatní razítko je přelepeno lístkem s výplatním razítkem ze stroje Postalia!

Brno 200 005

Další příklady použití tohoto stroje s pětimístnou hodnotou výplatního razítka:

Brno 200 006

BROUMOV 1

FTP 8 - 4m

otisk s datem 10. 4. 1968 (další 1. 7. 1976) - horní otisk níže

550 01 BROUMOV 1

PO

otisk s datem 30. 7. 1976 (též 23. 1. 1980)- dolní otisk níže

Broumov 001

 

 

BRUNTÁL

PO

- 20. 12. 1968 - 15. 1. 1969 -

S propagačním oznámením pošty:

"Poplatky sdruženého / inkasa plaťte včas a ve / sjednaných termínech"

Poznámka: Výplatní otisk znehodnotil proti předpisům Poštovního řádu nalepenou známku na pohlednici (anulát)

 

Bruntál 005

 

792 01 BRUNTÁL

odlišný výplatní stroj PO

nyní bez propagačního textu pošty

období: 1977 - 1978 - 1979

 

Bruntál 006

 

792 01 BRUNTÁL 1

otisk s datem 16. 9. 1982, vyšší číslice

otisk s datem 21. 7. 1983, nižší číslic

tři křížky v dolním mezikruží u obou otisků

 

bruntál 1 002

739 44 BRUŠPERK

PO

Otisk 1. dne 1. 12. 1976 (R) - 2/79 -

brušperk 001

 

BŘECLAV 2

PO

otisky na poštovní původce i listovní zásilce

období zachycených otisků: - 12. 7. 1973 - 29. 4. 1980 -

 

břeclav 2 001

 

břeclav 2 002

 

262 73 BŘEZNICE

PO

tři příklady z poštovního provozu - vyplácení známkou (známka znehodnocena nulovým výplatním otiskem - proti pravidlům Poštovního řádu), třetí celistvost vyplacena výplatním otiskem s hodnotou

hraniční data:( - 12/75 ) - 14. 7. 1976 - 22. 2. 1979 - 7/1979 - 

 

březnice 001

 

793 51 BŘIDLIČNÁ 1

PO

otisk s datem 29. 12 . 1979, desetinná tečka ve výplatní hodnotě dole

otisk s datem 5. 7. 1984, desetinná tečka ve výplatní hodnotě nahoře

 

břidličná 001

 

919 28 BUČANY

datum 24. 8. 1979 - 1/79 - 

PO

bučany 001

 

BUČOVICE

PO

hraniční data: - 20. 12. 1972 - 22. 3. 1982

otisky na listovní zásilce a na poštovní poukázce

 

bučovice 001

BYSTRÉ U POLIČKY

FTP - BAL 4m - 2k (bez můstků)

Otisk 1. dne 14. IV. 55 (R)

Francotyp - model C čííslo 37528

bystre 001

 

otisk s datem 29. VIII 1967 ( - IX/75 -) 

(na poštovní průvodce)

 

bystré u poličky 001

 

BYSTRÉ U POLIČKY

PO

Otisk 1. dne (R) 218. 69  - 10/80 - 

(na listovní zásilce)

 

bystré u poličky 002

 

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

PO

Postalia č. 240101839

vysoké a úzké arabské číslice data denního razítka

Otisk 1. dne 12. 10. 72 (R)  - 

hraniční rozmezí dat: - 17. 3. 1975 - 8. 12. 1980 -

 

bystřice pod hostýnem 001

 

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

PO

nízké a silné arabské číslice data denního razítka

- 7/84 - 2/86 -

 

bystřice pod hostýnem 002i

 

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

PO

nízké a rozložité číslice s římskými číslicemi v řádu měsíce v denním razítku

-15. XII. 1983-

 

bystřice pod hostýnem 003

768 61 BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 1

PO

- 8/92 - 

bystrice pod hostynem 1 001

 

593 01 BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM

PO

hraniční rozmezí dat:- 9/1975  - 28. 7. 1976 - 23. 4. 1979 -

anulát na firemní kartě fy. postalia (mechanik použil po údržbě, opravě, čištění k "vyjetí" otisku)

 

bystřice nad pernštejnem 001

 

otisk na zásilce poštou prošlé s datem 23. 4. 1979

 

bystřice nad pernštejnem 002

 

253 51 BYSTŘICE U BENEŠOVA

PO

Otisk 1. dne 14. 2. 73 )R) - 

hraniční data: -14. 3. 1977-18.10.1985-

 

bystřice u benešova bzenec 001

 

BYTČA 1

PO

hraniční data: - 2. 12. 1980 - 27. 1. 1981 -

 

bytča 001

 

696 81 BZENEC

PO

datum - 27. 1. 1981 -

 

bystřice u benešova bzenec 002

C

 

CVIKOV

PO

Otisk 1. dne 13. 2. 1970 (první celistvost s podpisem mechanika Kanclstrojů Duby) - R + otisk prošlý poštou 8. 6. 1976

 

 

Cvikov 001

 

Č 

 

ČADCA

PO

období - 25. 8. 1972  - 22. 12. 1975 -

čadca čalovo 001

932 01 ČALOVO

PO

období: - 12. 12. 1975 - 8. 2. 1980 -

čadca čalovo 002

044 14 ČAŇA

PO

cana 001

ČÁSLAV

FTP 8

15. 2. 1967

caslav X 001

 

 

ČÁSLAV

PO

období: 10. 8. 72 (1. otisk - R) - 26. 10.11. 1972 - 25. 4. 1977 - 8. 5. 1979 -  17. 7. 1981 - 

Repro: otisk na listovní zásilce a na celině znehodnocující proti předpisům známku na celině, i když se prvotně jedná o doplatek na řádné poštovné. Nicméně byla vytvořena zajímavá celistvosti s kombinací výplatného na celině a doplněna výplatným výplatním strojem.í

 

čáslav 001     čáslav 002

ČÁSLAV

PO

2 příležitostné otisky (k výročí založení Gymnázia v Čáslavi

data: 14. 5. 1981 +  27. 6. 1981

caslav XXX 001     caslav XXX 002

Otisk bez označení s datem 20. 7. 1981

caslav XXXX 001

 

 

ČELÁKOVICE

PO

Otisk 1. dne 28. 11. 69 (R) - 

+ období: - 28. 11. 1969 - 12. 1. 1974 - 8. 10. 1979 - 

 

čelákovice 002

 

 

257 22 ČERČANY

PO

Postalia č. 8491226

Otisky lišící se číslicemi data denního razítka

Otisk 1. dne 17. 9. 76 (R)  - 7/84 - 

Stroj instalován 16. 9. 76 (esej), pro veřejnost začaů vyplácet o den později. 

čerčany 001

 

 

349 58 ČERNOŠÍN

PO

rozmezí: - 20. 9. 1980 - 15. 11. 1983 -

černošín černošice 001

 

ČERNOŠICE

PO

Otisk 1. dne 13. 9. 77 (R) - 6/84 - 

dva otisky s různými daty:

- 4. 12. 1979-

- 26. 6. 1984 -

černošín černošice 002

 

349 58 ČERNOŠÍN

PO

Silné můstky, tři hvězdičky v dolním mezikruží, silné můstky, čárky az dny a měsíci data. 

Otisk 1. dne 7,3,80 (R) - 

 

cernosin 002

 

ČERVENÝ KOSTELEC

Stroj č. 3930, otisk 1. dne 27. 11. 1947 (R)

UPF, U 11, pětimístný, denní razítko bez můstků, měsíc římskými číslicemi

Otisk 1. dne 27. XI. 1947, další dokumentovaný otis 21. III, 1949

UPF, U 11, čtyřmístný, denní razítko bez můstků, měsíc římskými číslicemi

 - 23. 7. 1977 -

červený kostelec 001     cerveny kostelec 001

 

 

ČESKÁ KAMENICE

PO

Otisk 1. dne 12. 2. 1970, PO 64958, mechanik Duba

rozmezí: 12. 2. 1970 (R) - 12. 4. 1979 -

česká kamenice 005

ČESKÁ LÍPA

FTP 8

17.6.1968

česká lípa 001

 

ČESKÁ LÍPA 1

FTP

FR8 - 4m (ov) - 2km

silné můstky

- 17. 6. 1968 - 3/74 - 

česká lípa 002

ČESKÁ LÍPA 1

PO

rozmezí: - 9. 3. 1974 - 20. 10. 1981 - 30. 1. 1984 - 2/88 - 

česká lípa 004

ČESKÁ LÍPA 3

FTP 8

rozmezí: - 13. 9. 1973 - 3. 7. 1985 -

česká lípa 005

 

 

ČESKÁ SKALICE

PO

datum 2. 1. 1974

 

ČESKÁ TŘEBOVÁ 2

PO

Rozmezí:  Otisk 1. dne 11. 8. 72 (R)  - 20. 4. 1979 -

 

česká třebová čierna na tisou 001

 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 1

UPF, U 8, číslo stroje 3927, číslo klíče 1o1o

Otisk 1., dne 2. I. 1948 (R)

- 8. II.1949 - 1. III. 1950 -

české budejice 001      ceske budejovice 1 001

 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 1

FTP 8

rozmezí: - 6. 2. 1968 - 28. 4. 1977 - 19. 4. 1974 -

u posledně uvedeného otisku změna číslic v denním razítku

budě 001

ČESKÉ BUDĚJOVICE 1

PO

Odlehlý rámeček.

rozmezí: - 13.12-. 1966 - 17. 6. 1977 -

 

budějice 1 001

ČESKÉ BUDĚJOVICE 1

PO

přilehlý rámeček

rozmezí:   20. 11. 1969 - 3. 11. 1988 - 11. 11. 1992 - 

Otisk 1. dne 20. 11. 1969 (R), Postalia 64974, mechanik Duba + poštou prošlý otisk s datem 3. 11. 1986 -

české budejovice 001       české budejovice 002

370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1

PO

- 25. 4- 1985 -

čuk 001

 

 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 2

FTP BAL

dvě denní razítka bez můstků s římskou číslicí v měsících

rozmezí: - 21. II. 1970 -  9. VII. 1975 -

otisky na listovní zásilce (viz dvě denní razítka) a na poštovní průvodce

 

budějice 2 001     čukčuk 001

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 2

FTP 8 -  3m (g)

rozmezí: -  20. 2. 1972 - 4. 12. 1972 -

 

čukčuk 002

 

 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 2

PO

odbobí:  - 12. 3. 1975 - 21. 1. 1983 -

 

české budějice 2 001     české budějice 2 002

370 02 ČESKÉ BUDĚJOVICE 2

PO

čukčukčuk 001

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 3

FTPVýplatní tsroj model C, čsílo 37913.

FR -  BAL - 5m (ov) - 2k (bez můstku)

Římské číslice údaje měsíců.

Stroj připraven do provozu dne 30. XI. 48  R - (esej). Otisk 1. dne 1. 12. 1948 (R). -  

 

ceske budejovice 3 002

 

 

370 03 ČESKÉ BUDĚJOVICE 3

PO

rozmezí: - 27. 5. 1973 - 11. 8. 1982 -

 

české budejice 3 002

 

370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE 4

PO

výplatní hodnota s desetinnou tečkou a bez ní

rozmezí: - 19. 12. 1973 - 3. 7. 1974 -  + - 13. 7. 1982 -

 

české budejice 4 001    české budejice 4 002

370 04 ČESKÉ BUĚJOVICE 4

PO

- 9. 7. 1982 - 13. 7. 1982 -

v dolním mezikruží křížek

cukycuky 001

 

 

370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE 6

PO

rozmezí: - 3. 7. 1976 - 14. 1. 1986 -

české budejice 6 001

ČESKÝ BROD

PO

rozmezí: - 23. 6. 1970 - 10. 4. 1985 -

Pozn.: - 13. 10. 1984 -     do stroje vloženo příležitostné označení ke Dnům námětové filatelie (100 let československého veslování 1884 - 1984)

český brod 001

 

ČESKÝ BROD

PO s příležitostným označením ke sto letům čs. veslování (Olympsport)

datum - 18. 10. 1984 -

český brod 003

Poznámka: Štoček s tímto označením byl vytvořen dne 5. 10. 1971 jako kontrolmí otisk zhotovený v jednom exempláři v Kancelářských tsrojích, vložen ve stroji Postalia (odlišný stroj od shora reprodukovaného - viz vyšší číslice data), dohlédací pošta 141 00 Praha 41, použit poštovně nebyl, dle pracovníků Kanclstrojů se jedná o esej (R). Pod touto celistvostí černotisk předmětného štočku, který byl použit v různých strojích.

 

český brod 005 

Původní otisk bez označení dále vyplácel v období - 10. 4. 1985 -

 

český brod 004

 

ČESKÝ BROD

PO

6. III. 80

Údaj měsíce v datu římskými číslicemi.

I v tomto stroji vložen příležitostný štoček ke Dnům námětové filatelie 1982.

Otisk bez štočku a se štočkem.

 

 

český brod 006

zachycená data otisku s označením: .6. XII.1982 +12 XI. 1982

ČESKÝ BROD

PO

Příležitostný otisk - Olympsport ´91, Mezinárodní výstava poštovních známek 21. - 28. 9. 1991. (ve spojení s kresbou).

- 6. 8. 1991 -

brno 1 cesky brod 002

463 43 ČESKÝ DUB

PO

čukčukčukčuk 001 

 

ČESKÝ KRUMLOV

UPF, U 8, pětimístný, datum  - 25. I. 1972 -

Stroj č. 3927 přemístěn z pošty České Budějovice 1

cesky krumlov 002

 

ČESKÝ KRUMLOV

UPF MV, U 8

datum 6. XI. 1966

pětimístná výplatní hodnota

 

381 00 ČESKÝ KRUMLOV

UPF MV, U 8

datum - 4. X. 1974 - 18. VII. 1975 -

pětimístná výplatní hodnota

obr. první zleva níže

 

381 01 ČESKÝ KRUMLOV 1

UPF MV, U 8

18. VII. 1975

pětimístná výplatní hodnota (poslední nula otiskuje slaběji)

zprava níže

 

381 01 ČESKÝ KRUMLOV 1

PO

datum 3. 7. 1979 (hvězdička)

+

datum 9. 2. 1987 (silné můstky + tři šesticípé hvězdičky)

 

cesky krumlov 003

ČESKÝ TĚŠÍN

PO

datum 1. 1. 1973 (horní otisk)

737 01 ČESKÝ TĚŠÍN 1

PO

datum

14. 6. 1982 (dolní otisk)

 

český těšín 001

 ČIERNA NAD TISOU

PO

datum  - 3/71 - 3/86 -

cierna 001

 D

 

DAČICE

PO

arabské číslice data

období: 3. 3. 1970 - 29. 5. 1978 -

Zobrazeny tři celistvosti:

- otisk 1. dne po uvedení stroje do provozu 3. 3. 1970 na obálcese zkušebním otiskem (R)

- uživatelský výplatní otisk se stehným datem 3. 3. 1970 (sběratelská zajímavost) na poštovní průvodce

- výplatní otisk znehodnocující poštovní známku porti pravidlům z května 1978

 

dačice 001          dačice 003

 

dačice 004

 

DAČICE

PO

datum 7. XI. 1977

číslice data denního razítka kombinované - arabsko - římské

 

dačice 005

 

 

380 01 DAČICE

PO

datum 16. X. 1979

tři křížky v dolní mmezikruží

silné můstky

 

dačice 002

 

DĚČÍN 1

FTP 8 - 4m (g)

Číslo stroje A 688 (model C)

Otisk 1. dne 15. 9. 1949 - (R)

 

FR8 001

 

 

DĚČÍN 1

FTP 8 - 3m (g)

rozmezí: - 23. 5. 1964 - 15. 3. 1968 -

decin 1 2 001

 

405 01 DĚČÍN 1

PO

rozmezí: - 10. 11. 1975 - 15. 5. 1980 -

 

decin 001

 

DĚČÍN 2

FTP

FR 8 - 0  - 5m (g)

Zvláštní gotické výplatní číslice, vyšší číslice data denního razítka.

Nový typ, pravděpodobně Francotyp model D (dodán z Němnecka během 1938 - 1945) .

Nový typ, nový objev   - druhý otisk níže - 30. 5. 1950 -

 

 

DĚČÍN 2.

FTP

FR 6,5 - 5m (g) - 2km

Otisk 1. dne 28. 6. 49 (R) - 5/50 -

V 5/50 vyšší vročení

zvětšeno

decin 2 001         FR8 002 

 

 

DĚČÍN 2

FTP 8 - 4m (g)

datum  - 11. 10. 1967 - 28. 5. 1981 -

zvláštní výplatní číslice

 

decin 002

405 02 DĚČÍN 2

PO

- 23. 6. 1975 - 10. 12. 1981 -

decin 1 2 003

 

468 61 DESNÁ V JIZERSKÝCH HORÁCH 1

PO

Otisk 1. dne 29. 5. 74 (R) - 11/74 - 

desna a detva 001

 

962 11 DETVA 1

PO

desna a detva 002

 

DETVA - SÍDLISKO

PO

detva sidlisko 001

 

394 41 DOBROVICE

PO

rozmezí: - 22. 12. 1975 - 24. 8. 1980 -

dobrovice 001     dobrovice 002

DOBRUŠKA

FTP 8 - 4m (ov)

rozmezí: - 21. 6. 1958 - 30. 6. 1972 -

 

dobruska 001

 

518 01 DOBRUŠKA

FTP 8 - 4m (ov)

tři hvězdičky v dolním mezikruží, silné můstky

datum: - 06. 11. 1974 -

 

dobruska 005

 

518 01 DOBRUŠKA 1

FTP 8 - 4m (ov)

tři velké křížky v dolním mezikruží

rozmezí:  - 12. 9. 1978 - 15. 3. 1979 -

 

dobruska 002

 

518 01 DOBRUŠKA

PO

tři malé hvzdičky v dolním mezikruží, silné můstky

rozmezí: - 7. 12. 1981 - 24. 2. 1981 -

 

dobruska 004

 

334 41 DOBŘANY

PO

rozmezí: - 16. 1. 1975 - 21. 10. 1977 -

 

dobrany dobrichovice 001

 

252 29 DOBŘICHOVICE

PO

rozmezí: - 28. 2. 1975 - 1. 3. 1977 -

 

dobrany dobrichovice 002

DOBŘÍŠ 1

PO

Stroj Postalia č. 64941

rozmezí: 14. 1. 1970 (otisk 1. dne - R) - 9.   7. 1980 -

 

dobris 001     dobris 002

 

049 25 DOBŠINÁ

PO

dobsina 001

 

DOKSY

Otisk 1. dne 4. 3. 1969 (R)

PO

Stroj č. 64907

+

otisk na poštou prošlé poštovní průvodce s datem 21. 8. 1970

- 10/86 - 

doksy 001     doksy 002

 

DOLNÍ POUSTEVNA

FTP 8 - 4m (ov)

dolní poustevna 001

 

407 82 DOLNÍ POUSTEVNA 

FTP 8 - 4m (ov)

 

dolní poustevna 002

 

DOLNÝ KUBÍN

PO

 

domazlice 001

 

DOMAŽLICE 1

PO

17. 6. 1975

 

domazlice 002

 

344 01 DOMAŽLICE 1

PO

rozmezí - 18. 12. 1975 - 2. 1. 1984 - 

 

domazlice 003 

 

344 01 DOMAŽLICE 1/a

PO

14 12, 1982

 

domazlice 004

 

344 02 DOMAŽLICE 2

PO

19. 1. 1987

 

domazlice 005 

 

471 41 DUBÁ

PO

Duba dubi u teplic 001

 

417 03 DUBÍ U TEPLIC 3

PO

(viz celistvost nahoře)

- 10/80 - 6/84 - 

 

DUBNICA nad VÁHOM

PO

 

dubnica nad vahom 001

 

962 71 DUDINCE

PO

 

dubnica nad vahom 002

 

 

DUCHCOV

FR 8 - 4m

12. 4. 1956 - 7. 11. 1967 - 

 

duchcov 001

 

419 01 DUCHCOV

PO

1977 - 1978

 

duchcov 002

 

419 01 DUCHCOV 1

PO 

- 15. 11. 1983 - 

 

duchcov 003

 

DUNAJSKÁ STREDA

FTP 8 - 4m

20. 4. 1976

 

dunajska streda 001

 

DUNAJSKA STREDA

PO

- 15. 8. 1973 - 10. 3. 1075 - 

 

dunajska streda 002

 

929 01 DUNAJSKÁ STREDA/x

PO

- 25. 1. 1977 -

chybotisk v názvu pošty (R) - chybějící "A" ve slově DUNAJSKÁ - nesprávně 929 01 DUNJSKÁ STREDA

 

dunajska streda 003

 

DVŮR KRÁLOVÉ nad LABEM 1

FTP 8 - 4m

- 23. 12. 21966 - 22. 4. 1974 -

ZMĚNA VROČENÍ

 

dvur kralove nad labem 001

 

544 01 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 1

PO

1979

dvur kralove nad labem 002

 

F

FILAKOVO

PO

bez apostrofu (háčku) v měkkém L´

data: - 10. 1. 1972 - 28. 12. 1979 - 

dne - ??. 10. 1978 - otisk ve fialové barvě (vytvořený razítkovací černou barvou a smíchaný s originální červenou barvou) 

 

filákovo 001     filákovo 002

 

FIĹAKOVO

PO

druhý stroj s datem - 15. 6. 1975 - 8/1976 - 

vysoké a úzké číslice data denního razítka, tři křížky v dolním mezikruží, v názvu pošty správně apostrof u měkkého L´  denní razítko větší o jeden milimetr (26) v porovnání s předchzím

 

filakovo 001

 

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

FR 8 - 4m

- 24. 7. 1968 -

čtyřmístná výplatní hodnota, první číselný řád vyšší, velká hvězdička na místě výplatního razítka

 

frantiskovy lazne 001  

 

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

FTP 8 - 4m 

odlišné výplatní čslíce ve výplatním razítku (úzké) + výplatní znaménko ve tvaru malého rovnoměrného kosočtverce

- 24. 1. 1972 - 1973 - 

 

frantiskovy lazne 002

 

351 01 FR. LÁZNĚ 

FTP 8 - 4m

datum - 7/77 - 31. 1. 1979 - 1983 - 

první část názvu pošty zkrácen na FR.

 

frantiskovy lazne 004     frantiskovy lazne 005

 

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

PO

Data: - 5/72 - 6/76 -  desetinná tečka dole

          - 12/79 -  desetinná tečka nahoře

 

Frenštát 001    Frenštát 002

 

FRÝDEK - MISTEK 1

PO

první stroj - přilehlý rámeček

datum -1/1971-

chybotisk (bez čárky na I v názvu pošty)

s propagačním nápisem: PIŠTE SPRÁVNĚ/A ČITELNĚ ADRESY

 

FRÝDEK - MISTEK 1

PO

druhý stroj - odlehlý rámeček

datum: - 11/1973 - 5/1979 - 9/1980 -

chybotisk : bez čárky nad I v názvu pošty

s propagačním nápisem: PIŠTE SPRÁVNĚ/A ČITELNĚ ADRESY

 

005 

 

FRÝDEK - MISTEK 1

PO

odlehlý rámeček

- 10/1980-

chybotisk v denním razítku (chybí čárka nad "I")

 

frydek mistek 1 l

738 01 FRYDEK - MISTEK 1

PO

přilehlý rámeček, silné můstky, tři hvězdičky v dolním mezikruží,

chybotisky v denním razítku (chybí čárka na "Y" a "I")

- 1/84 - 10/88 - 

frydek mistek 1

 

 

FRÝDEK - MÍSTEK 2

PO

chybotisk bez oddělující čárky mezi dvema názvy pošty

data: - 4/1972 -   11/1972 -  desetinná tečka  dole

         - 3/1981 -   desetinná tečka nahoře

 

frýdek místek 001     frýdek místek 002

 

FRÝDEK MÍSTEK 4

PO

-5/1976 -  desetinná tečka dole

-12/1979 - 12/1980 - desetinná tečka nahoře

 

frýdek místek 4 001     frýdek místek 4 12 001

 

738 02 FRÝDEK - MÍSTEK 12

PO

- 10/1985 - 

bez desetinné tečky

frýdek místek 4 12 002

 

73804 FRÝDEK - MÍSTEK 14

PO

přilehlý rámeček, křížek v dolním mezikruží, silné můstky

- 9/1986 -

 

frydek mistek 14 004

 

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

PO

- 6/70-  1/77 -

 

Frýdlant nad Ostravicí FRýdlant v ČecháchFulnek 001

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

PO

barevná mutace: barva hnědá, též černohnědá,  údaj měsíce v denním razítku - římské číslice

období:: - VII/83 - IX/85 -

frydlant nad ostravici barevna mutace 001        frydlant nad ostravici cerna 001 zvětšeno

 

 

FRÝDLANT V ČECHÁCH

PO

1/70 - 7/73 - 10/83 -

První den otisku: 28. 1. 1970 (R)

frydlant v cechach 001     frydlant v cechach 002

 

 

742 45 FULNEK

PO

- 2/75 - 6/75 -

 

Frýdlant nad Ostravicí FRýdlant v ČecháchFulnek 003

 

742 45 FULNEK 1

PO

-12/80-

 

fulnek 1 001

G

 

900 05 GABČÍKOVO

PO

- 8/86 -

tři hvězdičky v dolním mezikruží, viditelně vyšší číslice a písmena v názvu pošty v denním razítku otisku

 

gabčíkovo galanta 003

 

GALANTA

FTP 8 - 4m

-5/1967 - 1/1980-

 

gabčíkovo galanta 004     galanta 001

 

924 01 GALANTA 1

PO

- 2/1987 -

hvězdička v dolním mezikruží denního razítka

 

galanta 002

 

908 45 GBELY

PO

- 3/1974 - 4/1977 - 

hvězdičky před a za názvem pošty v denním razítku (neobvyklost)

 

gbely gelnica 001

 

GELNICA

PO

- 1/1976 - 8/1979 -

tři křížky v dolním mezikruží denního razítka

 

gbely gelnica 002

 

GIRALTOVICE

PO

-11/1978-

giraltovice golčův jeníkov 001

582 82 GOLČŮV JENÍKOV

PO

- 1/1982 -

 

giraltovice golčův jeníkov 002

 

GOTTWALDOV 1

FTP 6

rozmezí: - 8/1965 - 11/1977 -

     gott 1 001     gott 1 002

 

 

GOTTWALDOV 1

FTP BAL

- IX/75 - XI/1981 -

28. XII. 1976 - první den použití?

 

gott 1 003     gott 1 004

760 01 GOTTWALDOV 1

PO

- 1/85 - 11/1986 - 

silné můstky, tři šesticípé hvězdičky v dolním mezikruží, přilehlý rámeček

 

 

gott 1 005

 

GOTTWALDOV 2

UPF - U 10, číslo stroje 3920

17. I. 1949 (1. den použití - RR) - 22. VII 1980 -

pětimístná výplatní hodnota

 

gott 2 001    gott 2 002

 

GOTTWALDOV 2

FTP 8 - 4m

- 4/1969 - 4/1983 -

bez dolního můstkuk denního razítka

výměna číslic vročení

 

gott 2 003     gott 2 004

 

 

GOTTWALDOV 2

PO

- 9/1965 - 2/1977 -

odlehlý rámeček výplatního razítka, tři křížky v dolním mezikruží

 

gott 2 005

 

GOTTWALDOV 2

PO

- 5/1980 - 2/1984 -

přilehlý rámeček výplatního razítka, tři křížky v dolním mezikruží

 

gott 2 007

 

 

763 02 GOTTWALDOV 4

PO

- 3/1980 -

 

gott 4 5 001

 

760 05 GOTTWALDOV 5

PO

- 12/1982 - 10/1985 -

změna číslic denního razítka

 

gott 4 5 002

 

 

 

 

 H

 

HANDLOVÁ

FTP8 - 4m

- 10/8 - 2/70 -

 

handlová 002

 

972 51 HANDLOVÁ

PO

- 276 - 5/85 -

tři hvězdičky atypicky v denním razítku (před a za názvem pošty, další dole v dolním mezikruží)

 

handlová 003

 

788 33 HANUŠOVICE

PO

-4/1985-

hanušovice 001

 

 

094 01 HANUŠOVICE NAD TOPĹOU

PO

-5/1979-

 

hanušovice 002

 

HAVIŘOV 1

PO

chybotisk (v názvu pošty chybí čárka na "I"), u pozdějších otisků bez desetinné tečky ve výplatní hodnotě

- 10/1970 - 5/1981-

 

havirov 001    havirov 002

 

735 35 HAVÍŘOV 6

PO

- 10/1979 -

 

havirov 003

 

736 08 HAVÍŘOV 21

PO

- 4/1979 -

 

havirov 005 

 

Dne 24. 2. 1992 se objevil otisk s červenýmtextem (I. neoficiální mistrovství mladých požárníků s kresbou), příležitostné označení nebo doplněné razítko organizátorů?

havirov 006

 

HAVLÍČKŮV BROD 1

HAS - 5m (bez R- obrazce, asymetrické postavení denního razítka, dvoukruhové denní razítko bez můstků)

Stroj číslo 8185

1. den otisku 5. V. 1949 (RR)

 5. V. 1949 - 17. IX. 1972 -

 

HAVLÍČKŮV BROD 1

HAS - 4m (bez R-obrazce, asymetrické postavení denního razítka, dvoukruhové denní razítko bez můstků)

- 17. IX. 1972 - 5. III. 1975 -

 

havlbrod 003

 

580 01 HAVLÍČKŮV BROD 1

PO

- 12/1975 - 3/1976 -

 

havlbrod 002

 

HAVLÍČKŮV BROD 2

PO

Otisk 1. dne 1. 12. 1969 (R), - 1/1971 -

Postalia č. 64978, uvedeno do provozu mechanikem Dubou

 

havlbrod 004      havlbrod 006

 

580 02 HAVLÍČKŮV BROD 2

PO

- 8/1977 - 9/1986 -

poznámka: průměr denního razítka 27 mm (předchozí denní razítko 26 mm)

 

havlbrod 005

538 03 HERMANŮV MĚSTEC

PO

chybotisk - R - chybí háček nad "E" ve slově Heřmanův

11. 4. 1980

hermanuv městec 001

 

 

538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC

PO

- 4/1982 -

hermanuv mestec 001

 

 

966 01 HLINÍK NAD HRONOM

PO

- 3/1975 -

 

hliník hlinsko 004

 

HLINSKO v ČECHÁCH

FTP č. 1110

FR 8 - 4m -2k

9/10/53  (ozisk 1. dne - R) - 

hlinsko v cechach 003 

 

HLINSKO V ČECHÁCH

PO

otisk 1. dne 16. 11. 1969 (R), číslo stroje Postalia 64887

11/1969 - 6/1970 - 3/1971 -

hliník hlinsko 007     hlinsko v cechach 001

 

539 01 HLINSKO V ČECHÁCH

PO

- 12/1975 - 8/1997 - (datový chybotisk)

hliník hlinsko 006     hliník hlinsko 008

HLOHOVEC

FTP 8 - 4m

- 7/1973 - 7/1988 -

hermanuv mestec 002

 

920 01 HLOHOVEC

PO

- 1/1979 -

hermanuv mestec 003

 

92 0 01 HLOHOVEC 1/1

PO

Chybotisk v PSČ (mezera mezi druhou a třetí číslicí). V dolním mezikruží číslice "1". Vysoké a štíhlé číslice,

Příležitostný výplatní otisk s textem: "akad. mal./JOZEF BALÁŽ/narod. 14. 3. 1923/v Hlohovci/BLAHOŽELÁME"

- 25. 3. 93 -

Pozn.: název ČESKOSLOVENSKO po vzniku Slovenska.

Info: Ivan Tvrdý

 

92 0 01 HLOHOVEC 1/1

PO

- 11/93 - 

Viz poznámky u předchozího otisku.

 

 

 

373 01 HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PO

- 10/1974 - 1/1980 -

 

hluboka 001

 

HLUČÍN 1

PO

dvě varianty (různé číslice v denním razítku)

- 11/1972 - + 1/1984 - hnojnik hlucin 001     hnojnik hlucin 002

 

739 53 HNOJNÍK

PO

2 varianty (odlišná denní razítka)

- 11/1979-    +    - 6/1986 -

 

hnojnik hlucin 003     hnojník 001

 

HNÚŠŤA - LIKIER

PO

- 9/1972-

hnusta 001

 

981 01 HNÚŠŤA 1

 

PO

- 7/1977 - 

hnusta 002

 

HODONÍN 1

PO

 - 7/1975 - 6/1979 - 

 

hodonin 001

 

695 01 HODONÍN 1

PO

 - 1/86 - 7/86 -

 

hodonin 002

 

895 01 HODONÍN 1

PO

Příležitostný výplatní otisk - výročí TGM 1850 - 1890.

7. - 31. 3. 1990

Otisk 1. dne 7. 3. R

Silné můstky, tři velké šesticípé hvězdičky v dolním mezikruží.

Námět:L  Janů ,I. Leiš, K.Pavlíček, návrh a rytí: K. Pavlíček

TGM 001

 

 

 

966 61 HODRUŠA - HÁMRE

PO

rozmezí: - 11/1977 - 11/1980 - 

 

hodrusa 001     hodrusa 002

 

 HOLEŠOV 1

PO

- 5/1970 - 

holesov holice 001

 

HOLICE v ČECHÁCH

FTP 8 - 2Km - 4m

- 12/66 - 10/1976 - 

 

holesov holice 002     holesov holice 003

 

534 01 HOLICE V ČECHÁCH

PO

- 4/1977 - 3/1982 - 

 

holice holic 001

 

908 51 HOLÍČ

PO

- 3/1975 - 3/1984 -

 

holice holic 002

 

345 62 HOLÝŠOV

PO

-10/1976 - 1/1980-

holysov horazdovice 001

HORAŽĎOVICE 1

PO

Otisk 1. dne 18. 12. 1969 (R)

- 12/1969 - 4/1977 - 

 

holysov horazdovice 002

 

341 01 HORAŽĎOVICE 1

PO

- 6/1982 - 7/1982 - 

horazdovice horni pocernice 001

 

HORNÍ POČERNICE 

PO

římské číslice v datu denního razítka

- V/1971 - III/1977 - 

 

horazdovice horni pocernice 002

 

Poznámka: Horní Počernice po připojení k Praze 913 byly v dennm razítku o -XI/1976 - uváděny jako PRAHA 913 - HORNÍ POČERNICE (viz Praha)

Ilustrační obrázek:

praha horni pocernice 006

 

HORNÍ SLAVKOV 1

PO

Postalia č. 64886

otisk 1. dne 4. 12. 1969 (R)

rozmezí: 12/1969 - 5/1976 - 

Obálka 1. dne + poštou prošlá celistvost filatelisticky vytvořená

 

HORNI SLAVKOV 001      HORNI SLAVKOV 002

 

HORŠOVSKÝ TÝN

PO

Postalia č. 64518

Otisk 1. dne: 4. 2. 1970 (R)

mezní data: - 2/72 - 12/73 - 

horsovsky tyn 001

 

345 01 HORŠOVSKÝ TÝN

PO

změna denního razítka )PSČ, můstky, hvězdička)

- 11/1975 - 4/1980 - 

horsovsky tyn 002

 

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

FR 8h - 0 - 4m (g)

ojedinělý výskyt této varianty (R)

-6/1951-

 

horice v podkr 001

 

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

FTP

FR8 - 0 - 3m (g)

stroj přebudovaný na trojmístnou výplatní hodnotu

- 5/1957 - 

horice v podkr 002

 

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

PO, (Postalia č. 64945)

6. 3. 1970 (otisk 1. dne, R) - 11/1982 - 

 

horice v podkr 003     horice v podkr 004

 

HOŘOVICE

FTP

FR 8 - 0 - 4m

- 6/1973 - 

 

horovice 001

 

268 01 HOŘOVICE

PO

- 11/75 - 11/1982 - 

změny datumových číslic denního razítka

 

horovice 002

 

543 71 HOSTINNÉ

PO

- 3/75 - 

hostinne 001 

 

HOSTIVICE

PO

- 2/72 - 1/82 - 

 

hostivice 001

 

HRADEC KRÁLOVÉ 2

UPF MV stroj číslo 3921.

Otisk 1. dne 15. 12. 1947 (R

-VI/53 - druhý výplatní stroj UPF MV (britská provenience), U 2 - 25. VI. 1953

pětimístná výplatní hodnota

U 2 002

 

HRADEC KRÁLOVÉ 2

stejný stroj, čtyřmístná výplatní hodnota

- X/65 - I/76 -

hradec kralove 2 001

HRADEC KRÁLOVÉ 2

PO

- 2/1969 -

hostivice 001

HRADEC KRÁLOVÉ 1

FTP

FR 8-0-4m

- 12/1975 - 

hradec kralove 1 001

 

542 21 HRADEC KRÁLOVÉ 1

PO

- 11/1980 - 

hradec kralove 1 002

HRADEC KRÁLOVÉ 2

UPF , stroj č. 3921

UPF - U2 - 2k - 5m

První otisk pořízen dne 9. XII. 1947 - esej (RR), stroj uveden v chod 15. XII. 1947 (R)

- XII/1947 -  

hradec kralove 2 MV 001     hradec kralove 2 MV 004

HRADEC KRÁLOVÉ 2

UPF, denní razítko 24 mm

UPF - U2 - 4m

- IV/1971 - 

hradec kralove 2 MV 003

 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2

UPF, denní razítko 29 mm

UPF-U2 - 4m

  • X/1978 - XII/1979 - 

hradec kralove 2 MV 002

 

 

HRADEC KRÁLOVÉ 2

PO

- 5/69 - 12/76 - 

průměr kruhu denního razítka 26 mm

 

 

hradec kralove 2 10 001

 

 

 

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2

PO

- 5/77 - 6/77 -

hradec kralove 2 002

Příležitostné poštovní výplatní otisky:

HRADEC KRÁLOVÉ 2

PO

4/1985 - otisk 1. dne (R)

doplněno černotiskem s  označením  (Zahájení provozu telefonní ústředny Hradec Králové)

hradec kralove 2 pril 001

HRADEC KRÁLOVÉ 2

PO

- 2/85 - 6/85 -

doplněno černotiskem s označením (Československé houslařské soutěže Hradec Králové červen 1985).

U otisků z června 85 nedotiskuje "Á" ve slově "králové".

hradec kralove 2 pril 002

HRADEC KRÁLOVÉ 2

PO

- 3/1987 -

příležitostný otisk (Josef Čapek, Muzeum bratří Čapků)

 

hradec kralove 2 pril 003

 

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2

PO

jiný stroj, odlišné denní razítko včetně číslic dat, silná tečka ve výplatním razítku, odlišné zoubkování

- 1/ 1987 - 

hradec kralove 2 PO 001

 

 

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3

PO

 - 4/73 - 5/85 -

hradec kralove 3 10 001

 

HRADEC KRÁLOVÉ 10

FTP

FR 8 - 0- 4m - 2Km

-  3/1967 - 12/1981 - 

 

hradec kralove 3 10 002

 

500 10 HRADEC KRÁLOVÉ 10

PO

průměr kruhu denního razítka 25,5 mm

2/1976 - - 7/1983 -

 

hradec kralove 2 10 002

 

HRÁDEK NAD NISOU

PO, stroj č. 64899

1/1970 - 1/1982 -

Otisk 1. dne 29. 1. 1970 (R)

 

hradek nad nisou hrinova 001

338 42 HRÁDEK U ROKYCAN

PO

- 11/1980 - 

hradek u rokycan hranice 1 001

HRANICE

FTP

FR 8-0-4m - 2Km

typické číslice u Francotypu, výplatní znaménko kosočtverec

- 11/1967 - 

hradek u rokycan hranice 1 002

753 01 HRANICE 1

PO

- 3/1979 - 

hradek u rokycan hranice 1 003

351 24 HRANICE U AŠE

PO

- 2/1979 - 

hranice u ase 001

 

 

 

962 05 HRIŇOVÁ

PO

- 7/1976 -  6/1980 - 

 

hradek nad nisou hrinova 002

 

HRONOV 1

PO

- 1/1973 - 2/1974 - 

hronov hulín 001

549 31 HRONOV 1

PO

- 7/1979 - 5/1980-

hronov 1 001

 

 

768 24 HULÍN

PO

- 1/1976 - 5/1979 - 

 

hronov hulín 002

 

HUMENNÉ

PO

- 4/1977 -

nižší číslice v denním razítku

 

066 02 HUMENNÉ 1

PO

- 10/1977 - 

tři hvězdičky, vyšší a štíhlejší číslice v denním razítku

odlišné stroje (odlišné číslice)

 

humenné 001

 

 

 

 

 

HUMENNÉ 1

PO, jiný stroj (velké číslice data, odlišné zoubkování výplatního razítka

- 4/1986 - 

humenne 1 001

066 02 HUMENNÉ 2

PO

- 1/1981 -

 

 

humenne 2 001

 

HUMPOLEC

FTP

výplatní stroj Francotyp D  č. 37602 C 

FR 8 - 4m - 2km

Otisk 1. den 10. 8. 1948 (R) -  4/1984 -

 

humpolec 002

V roce 1969 do prázdného prostoru mezi denní a výplatní razíátko vložen

příležitostný text k výročí UNESCA (k narození antropologa dr. Aleše Hrdličky

1869 - 1969), jedno z prvních využití prostoru v poštovním  výplatním stroji                             - 6/1969 - 

humpolec 002     humpolec 003

 

 

humpolec 004

 

396 01 HUMPOLEC

PO

- 1/1986 - 

hurbanovo 003

 

 

HURBANOVO

PO

- 11/1975 - 

 

 

hurbanovo 002

 

 

HURBANOVO 1

PO

- 12/1975 -  8/1978 -

humpolec hurbanovo 002

 

947 O1 HURBANOVO 1

PO

- 8/1979 - 

 

hurbanovo 001

384 21 HUSINEC

PO

Otisk 1. dne: 7. 5. 1980

 

husinec 001

 

HUSTOPEČE U BRNA

PO

- 2/1977- 11/1982 -

 

 hustopece u brna 002

 

 CH

 

403 17 CHABAŘOVICE

PO

- 8/79 - 

chabařovice 001

 

CHEB 1

FTP

FR 6 - 0 - 4m (g)

výplatní znaménko kosočtverec, můstky v denním razítku viditelně chybí od 70. let

časové rozmezí: - 958 -  3/77 - 

 

chabařovice cheb 1 001     chabařovice cheb 1 002

 

350 01 CHEB 1

FTP

FR 6  - 0 - 4m (g)

změna a oprava denního razítka, silné můstky, vložení PSČ

- 4/75 - 3/77 - 

 

cheb 1 002

 

350 01 CHEB 1

PO

- 7/85 - 4/92 - 

1992 změna číslic denního razítka

 

cheb 1 003     cheb 1 004

 

CHEB 2

FTP

FR 8 - 0 - 4m (ov)

- 2/70 - 11/72 - 

 

cheb 2 001

 

- 5/79 - denní razítko ryto nově v souvislosti se vsazením PSČ 350 02, došlo k ryteckému chybotisku (viz níže pod referencí 350 02 CHEB 3) - R, špatně vyryto konečné dvojčíslí v PSČ - místo "03" vyryto "02",  později pravděpodobně opraveno 

 

350 02 CHEB 2

PO

- různé číslice denního razítka

1. varianta - 12/75 - 12/79 (úzké, vysoké)

2. varianta - 9/83 - 8/88 -   (široké, nízké)

 

cheb 2 002

 

350 02 CHEB 3

FR 8 - 0 - 4m

- 14. 5. 1979 - 

chybotisk - vysvětlení viz shora (R)

 

cheb 3 001

zvětšeno

 

CHLUMEC NAD CIDLINOU

PO

stroj č. 64976

Otisk 1. dne 28. 11. 1969 (R) - 9/1980 -

 

chlumec nad cidlinou 001      chlumec nad cidlinou 002

 

CHOCEŇ 1

PO

- 6/74 - 4/76 -

chocen 1 002

 

CHODOV u KARLOVÝCH VAR

FTP

FR 8

- 7/69 - 3/72 -

 

chodov u karlovych var 003

 

CHODOV u KARLOVÝCH VAR

PO

- 10/72 - 11//72 -

chodov u karlovych var 001

 

357 35 CHODOV u KARLOVÝCH VAR 1

PO

- 4/75 - 11/84 - 3/91 - 

 

chodov u karlovych var 002

 

348 13 CHODOVÁ PLANÁ

PO

- 4/81 - 5/81 -

 

chodova plana chomutov 1 001

 

CHOMUTOV 1

FTP

FR 8 - 4m

 - 8/55- 10/77 -

chodova plana chomutov 1 002

 

CHOMUTOV 1

FTP

FR - BAL - 4m

Vzdálenosti os mezi denním a výplatním razítkem:

první a druhé  denní razítko (5 cm), první razítko a výplatní razítko 8 cm,  druhé denní razítko a výplatní razítko 3 cm

- 18. 12. 1971 -

chomutov 1 001

 

CHOMUTOV 1

PO

- 9/1977 - 9/1979 -

 

chomutov 1 002

 

430 01 CHOMUTOV 1

PO

- 1/80 - 10/80 -

nízké a široké číslice denního razítka

v  - 10/80 - otisk černofialové barvy

 

chomutov 1 007      chomutov 1 008

430 01 CHOMUTOV 1

odlišné číslice denního razítka

- 11/1982 - 2/1985 -

chomutov 1 006

zvětšeno

 

430 01 CHOMUTOV 1

PO

Příležitostný otisk ke 400 letům Gymnázia Chomutov (s kresbou).

18. 6. 91

 

chomutov 1 002

 

 

 

CHOMUTOV 3

PO

stroj č. 64934

Otisk 1. dne 2. 12. 1969 (R)    - 11/80 -

chomutov 3 001

 

 

430 03 CHOMUTOV 3

PO

- 10/1982 -

vysoké a úzké číslice denního razítka

chomutov 3 002

 

430 04 CHOMUTOV 4

PO

- 2/1981 -

chomutov 4 002

 

CHOTĚBOŘ

FTP

FR 8 - 0 - 4m

- 6/76 - 7/77 - 

 

chotebor 001

 

583 01 CHOTĚBOŘ

PO

- 8/53 - 

 

chotebor 004

 

CHRASTAVA

PO

Stroj č. 64068

Otisk 1. dne 28. 1. 1970 

1/1970 - 2/1981 - 

 

chrastava 001     chrastava 002

 

768 11 CHROPYNĚ

PO

- 4/78 - 10/85 - s výjimkou - 8/83 - , kdy byl do otisku vložen příležitostný štoček k výročí Emila Filly - viz

 

chropyne 001

 

768 11 CHROPYNĚ

PO

Příležitostný otisk k výročí Emila Filly 1882 - 1982.

Otisk s datem 16. 8.1983, vyplácel pravděpodobně již v roce 1982, další zachycené datum 6. 9. 1983.

 

chropyne 002

 

CHRUDIM 1

FTP

FR 5m  - 2k

6. XI. 1948

 

chrudim 1 001

zvětšeno

CHRUDIM 1

PO

stroj č. 64954

Otisk 1. dne 18. 11. 1969 (R) - 6/75 - 

 

chrudim 1 002

 

537 01 CHRUDIM 1

PO

- 10/75 - 2/82 - 

chrudim 1 003     chrudim 1 004

 zvětšeno

 

CHRUDIM 2

FTP

FR 8 - 0 - 4m

- 11/71 -1/82 - 

chrudim 2 001

 

537 04 CHRUDIM 4

PO

- 3/87 - 

chrudim 2 002

 

407 44 CHŘIBSKÁ 

PO

- 10/78 - 2/79 - 

 

chribska 001

 

922 05 CHTELNICA

PO

- 3/84 - 

chribska 002

 

I

 

ILAVA

PO

- 5/1978 - 

 

ilava 001

 

IVANČICE

PO

- 12/70 - 1/77 - 4/86 - 

 

ilava 002

 

900 28 IVANKA PRI DUNAJI

PO

 - 1/79 - 7/79 - 

 

ilava 003

 

 

J

 

JABLONEC NAD NISOU 1

 

FTP

FR 8 - 0 - 4m

poslední číslice ve výplatní hodnotě dutá

- 11/70 - 7/73 -

jablonec nad nisou 1 001

druhý otisk zvětšen k rozpoznání popisované výjimečnosti hodnoty

jablonec nad nisou 1 002

 

JABLONEC NAD NISOU 1

PO

stroj č. 54522

Otisk 1. dne 27. 1. 1970 (R) - 3/79 -

jablonec nad nisou 1

466 021 JABLONEC NAD NISOU 1

PO

Příležitostný otisk - 100 let organizovaného lyžování v Československu

- 7. 10. 87 - 

jablonec 1 002

 

466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

PO

Příležitostný otisk k 20. ročníku Poháru Československého rozhlasu v atletice žactva

- 17. 10. 88 - 

jablonec 1 001

466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

PO

Propagační otisk - Pomozte chránit Jizerské hory!!! ( s kresbou a dalším textem). 

Zadavatel ONV Jablonec nad Nisou.

- 29. 5. 89 - 

jablonec 1 003

 

466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

PO

Příležitostný otisk - Štafeta měst v plavání.

Zadavatel ONV Jbalonec nad Nisou

- 18. 10. 89 - 

jablonec 1 004

 

 

 

 

 

 

 

466 02 JABLONEC NAD NISOU 2

PO

- 11/79 -

 

jablonec nad nisou 1 2

 466 06 JABLONEC NAD NISOU 4

PO

- 5/87 -

jablonec nad nisou 4 001

JABLONEC NAD NISOU 5

FTP

komerční otisk (?), označení neitelné, jsou znatelené jen zbytky názvu, může se zaměnit s poštovním výplatním otiskem!

FR 8 - 0- 4m

- 5/84 -

otisk pro špatnou kvalitu nelze reprodukovat 

 

471 25 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

PO

- 11/73 - 5/80 - 

jeden z prvních výskytů PSČ v denním razítku po jejich zavedení (11/73)

 

jablonne jablunkov 001

 

739 91 JABLUNKOV 1

PO

- 10/75 - 1/76 - 

 

jablonne jablunkov 002

 

362 51 JÁCHYMOV 1

PO

- 9/80 - 

jachymov janovice nad uhlavou 001

 

340 21 JANOVICE NAD ÚHLAVOU

PO

- 12/80 - 

 

jachymov janovice nad uhlavou 002

 

542 25 JANSKÉ LÁZNĚ

PO

- 9/76 - 8/82 -

desetinná tečka ve výplatní hodnotě někdy nedostiskuje

 

janske lazne 001

 

JAROMĚŘ 1

PO

stroj č. 64977

10. 2. 1070 (1. otisk - RR) -

 

jaromer 001

 

551 01 JAROMĚŘ 1

PO

- 7/76 - 3/83 -

 

jaromer 002

 

551 02 JAROMĚŘ 2

PO

- 3/82 -

 

javornik jaromer 001

 

790 70 JAVORNÍK U JESENÍKU

PO

- 4/78 - 9/84 -

 

javornik jaromer 002

 

JELŠAVA

PO

- 6/76 - 5/85 - 

 

jelsava jesenske 001

 

 

JEMNICE

PO

- 11/72 -

vysoké, štíhlé číslice data

jemnice 002

JEMNICE

PO

- I/83 - IV/85 -

nízké a oblé číslice data

 

jemnice 004

 

JESENÍK 1

PO

- 5/75 -

 

jemnice 003

 

JESENÍK 1

PO

- 11/77 - 5/79 - 

desetinná tečka ve výplatní hodnotě nahoře

 

jesenik jicin 001

 

 

920 02 JESENSKÉ

PO

- 4/76 -  9/76 -

 

jemnice 001

 

JIČÍN

FTP

FR 8 - 0 - 4m

Poslední písmeno hodnoty nižší.

- 6/67 - 3/77 - 

 

jesenik jicin 002

 

JIČÍN

PO

Postalia č. 64957

6. 3. 1970 (1. den otisku) - 4/77 - 

 

jicin 001

 

506 01 JIČÍN

PO

- 3/80 - 

 

jicin 004

 

JIHLAVA 1

FTP

FR 8 - 0 - 4m

Mezi denním a výplatním razítkem ojedinělý a neobvyklý nápis: " POŠTOVNÍ ÚŘAD/J I H L A V A    1" (R).

Několikerá výměna číslic vročení.

- 3/67 - 10/77 - 

jihlava 001 

 

JIHLAVA 1

FTP

FR 8 - 0 - 4m

nápis mezi denním a výplatním razítkem odstraněn

- 5/78 - 

výplatní znaménko ve tvaru kosočtverce, číslice vročení vyšší (výměna)

 

jihlava 002

 

JIHLAVA 1

PO

- 12/73 - 1/77 - 

výměna číslic denního razítka - 7/86 -

 

jihlava 003

 

JIHLAVA 1

PO

- 7/82 - 11/73 -

za dny a měsíci v datu denního razítka místo teček čárky

 

jihlava 004

 

JILEMNICE

PO

stroj Postalia č. 64901

11. 12. 69 - 1. otisk (R) - 4/79 - 

Stroj zprovozněn o den dříve než byl vyjet výplatní otisk )dle mechanika KS již 10. 12.1969, pokud existují otisky, mají charakter esejí (nenabyly punc oficiálního otisku způsobilého vyplácet

jilemnice 001

 

jilemnice 002

 

JÍLOVÉ u PRAHY

PO

stroj Postalia č. 64959

13. 3. 70 (1.otisk - R) - 3/80 -

jilove u prahy 001

 

254 01 JÍLOVÉ U PRAHY

PO

- 9/85 - 

 

jilove u prahy 002

 

 

JINDŘICHŮV HRADEC

FTP (RR)

FR 8 - 0 - 3m - 1K

- 4/62 - 4/80 -

Jediný známý případ použití československých oválných číslic u varianty s trojmístní hodnotou ve výplatním razítku. U poštovních otisků zcel neobvyklý tvar datumových číslic, zoubkování 16.

jindrichuv hradec FTP 001

 

372 01 JINDŘICHŮV HRADEC 1

PO

arabské číslice v údaji měsíců

- 6/79 - 

 

 

jindrichuv hradec 001

 

JINDŘICHŮV HRADEC

PO

římské číslice v údaji měsíců

- 4/69 - 3/72 -

 

jindrichuv hradec 002

JINDŘICHŮV HRADEC

PO

- IV/77 - X/77 -

Jindra

 

377 01 JINDŘICHŮV HRADEC 1

PO

- 9/75 - 8/85 -

číslice denního razítka nízké a oblé

Jindra 2

 

377 01 JINDŘICHůV HRADEC 1

PO

- II/79 -

úzké číslice a úzká písmena v denním razítku

 

jindrichuv hradec 003

 

377 01 JINDŘICHůV HRADEC 1

PO

úzké číslice a  úzká písmena v názvu pošty denního razítka

číslice data nízká a oblá

- 9/80 - 5/87 -

jindrichuv hradec 004

 

377 01 JINDŘICHůV HRADEC 1

PO

- 1/90 -

tři hvězdičky v dolním mezikruží

jindrichuv hradec 007

 

377 02 JINDŘICHůV  HRADEC 2

PO

 - 7/81 -

 

jindrichuv hradec 006

 

431 11 JIRKOV 1

PO

- 5/73 - 1/80 -

atypická poloha tří hvězdiček

 

jirkov 001     jirkov 002

 

K

 

285 09 KACOV

PO

- 2/83 -

 

kacov 001

KADAŇ 1

PO

Potalia č. 64888

Otisk 1. dne 2. 12. 1969 (R) - 12/79 -

 

 

kacov 002

 

432 01 KADAŇ 1

PO

- 8/85 - 6/88 - 

silné můstky, křížek v dolním mezikruží, výplatní hodnota bez tečky

 

kadan 002

 

067 83 KAMENICA NAD CIROCHOU

PO

- 2/77 - 1/81 - 

 

kadan 004

 

KAMENICE NAD LIPOU

PO

- I/76 - X/76 - 

 

kamenice nad lipou 001 

 

364 70 KAMENICE NAD LIPOU

PO

-X/79- VI/89 -

 

kamenice nad lipou 002

364 70 KAMENICE NAD LIPOU

PO

Příležitostný otisk ke 120. výročí narození Vítězslava Nováka

SSSVO 2 017

fotokopie, původní otisk červený

27. XII.90 -

Autoři: K., Kuča, K. Pavlíček (námět a návrh), Karel Pavlíček (rytec).

SSSVO 2 017

 

 

471 14 KAMENICKÝ ŠENOV

PO

- 8/74 - 2/84 -

 

kamenicky senov 001

 

KAPLICE

PO

Stroj č. 64911

Otisk 1. dne 20. 1. 1970 (R) - 9/70 -

 

kaplice 001

 

382 41 KAPLICE 1

PO

- 7/81 -

tři atypické malé hvězdičky v mezikruží denního razítka - nevšední výskyt

 

kaplice 002

 

378 21 KARDAŠOVA ŘEČICE

PO

- 10/76 -

 

HAS 001

 

KARLOVY VARY 1

HAS - 5m - 1k

R

průměr denního razítka 27mm, atypická tečka za názvem pošty

- XII/66 - VI/72 -

kardasova recice 005

 

KARLOVY VARY 1

PO

- 11/65 -  7/69 -

služební oznámení pošty vlevo od denního razítka: "NEZAPOMEŇTE/ZAPLATIT/INKASO do 15.dne v měsíci"

karlovy vary 001

 

KARLOVY VARY 1

PO

-- 12/69 -  7/76 - 

karlovy vary 003

KARLOVY VARY 1

PO s vlnovkami nalevo od denního razítka

- 9. 12. 1969 - 

Poznámka: zobran otisk na černobílé fotokopii, originál červená barva

karlovy vary 1 kolin 001

 

 

360 01 KARLOVY VARY 1

PO

- 1/79 - 1/82? -

rozlišovací číslo "3" pod spodním můstkem denního razítka

karlovy vary 004

 

KARLOVY VARY 3

PO

- 8/74 - 1/75 - 

 

karlovy vary 005

 

KARLOVY VARY 5

PO

- 3/70 - 11/73 - 

karlovy vary 006

360 05 KARLOVY VARY 5

PO

- 8/75 - 4/78 - 

 

 

karlovy vary 007

 

360 09 KARLOVY VARY 9

PO

- 12/74 - 11/80 -

karlovy vary 008

 

362 64 KARLOVY VARY 17

PO

- 1/81 -

jeden křížek v dolním mezikruží denního razítka

 

karlovy vary 009

 

360 17 KARLOVY VARY 17

PO

- 8/85 -

silné můstky, tři křížky v dolním mezikruží denního razítka

 

karlovy vary 014

 

KARVINÁ 1

FTP

FR 8 - 0 - 4m

- 8/56 - 7/61 -

 

karvina 001     karvina 002

 

KARVINÁ 1

PO

 - VII/75 - VII/77 - 

karvina 1 4 001

 

KARVINÁ 4

PO

- 7/72 - 9/81 - 

 

karvina 1 4 002

 

KARVINÁ 4

PO

Příležitostný výplatní otisk k Mezinárodnímu šachovému turnaji Hornický kahanec Karviná s obrázkem a dalším textem 

Otisk  se používal několik dní. Turnaj se konal 30. 6. 1989. 

Otisk ze dne - 7. 7. 89 - 

.

karvina 4 001

 

735 06 KARVINÁ 6

PO

- 7/74 - 4/82 -

číslice data vysoké a úzké, tři atypické hvězdičky v denním razítku

 

karvina 6 001

 

735 06 KARVINÁ 6

PO

- 9/83 -

číslice v datu nízké a oblé, tři atypické hvězdičky v denním razítku

karvina 6 002

 

733 10 KARVINÁ 41

PO

- 12/76 - 4/77 -

vysoké a štíhlé číslice v denním razítku

karvina 41 001

 

 

733 10 KARVINÁ 41

PO

- 1/84 -

číslice data nízké a oblé

karvina 41 002

 

335 44 KASEJOVICE

PO

- 1/85 - 

kasejovice kasperske hory 001

 

341 92 KAŠPERSKÉ HORY

PO

- 11/76 - 9/78 - 

 

kasejovice kasperske hory 002

 

341 92 KAŠPERSKÉ HORY

PO

změna denního razítka

- 9/78 - 4/80 - 

 

kasperske hory 002

 

331 51 KAZNĚJOV

PO

- 6/77 -  2/79 - 

 tři atypické hvězdičky v denním razítku

 

kaznejov 002

 

245 06 KDYNĚ

PO

- 2/75 - 1/76 -

 

kdyne kezmarok 001

 

KEŽMAROK

PO

- 7/72 - 

kdyne kezmarok 004

 

060 01 KEŽMAROK 1

PO

- 11/78 - 5/84 - 

 

kdyne kezmarok 002

 

KLADNO 1

UPS

U 13

- VI/53 - IX/74 -VI/81 -

Poslední zobrazený otisk, v pořadí třetí má v sobě dvě zvláštnosti - místo vročení je čtvereček (kapacita let došla a nebyla nahrazena) a dále místo hodnoty 6 Kčs, mechanismus výplatní hodnoty otiskl kuriozní hodnotu 6,02  Kčs. Není divu, vždyť byl v provozu od 40. let více než 40 let ... . Zajímavá je poslední číslice (menší než ostatní před ní). 

 

kladno 001       kladno 002      U13 001

 

U časově neidentifikovatelného ústřižku poštovní poukázky (pouze výplatní razítko) se vyskytla hodnota složená jen ze čtyř číslic bez výplatního znaménka. Otisk nelze reprodukovat pro chabou kvalitu.

 

272 04 KLADNO  4

PO

- 1/74 - 4/85 -

 

kladno 003

 

 

KLADNO 5

FTP

FR 8 - 0 - 4m

- 5/74 - ??/77 -

 

kladno 004

 

272 06 KLADNO 6

PO

 - 9/75 - 4/85 -

 

kladno 006

 

431 51 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 1

PO

- 6/77 - 6/84 -

v období - 9/80 - černo-červená barevná mutace (viz druhý otisk,

u pozdějších otisků mizí desetinná tečka ve výplatních  hodnotách

klasterec nad ohri 001      klasterec nad ohri 002

 

KLATOVY

FTP

FR 8 - 0 - 5m

- 10/71 - 5/80 -

pětimístná výplatní hodnota nebyla upravena v pozdějších letech na čtyřmístnou tak, jak tomu bylo u převážné většiny výplatních strojů, tento otisk s pětimístnou hodnotou vyplácel ještě v 80. letech (!)

 

klatovy 001

 

KLATOVY 1

FTP

FR 8- 0 - 5m

- v 80. letech přidána "1" do názvu pošty

 

 

 

KLATOVY 1/-1-

PO

- 12/72 - 8/76 -

rozlišovací symbol "-1-" v dolním mezikruží

 

klatovy 002

 

399 01 KLATOVY 1

PO

- 10/80 -     silné můstky + vysoké, štíhlé číslice

- 12/83 -     silné můstky + nízké, oblé číslice

 

klatovy 003

 

742 83 KLIMKOVICE

PO

- 4/81 - 

 

klimkovice kokava 001

 

985 05 KOKAVA NAD RIMAVICOU

PO

- 1/80 - 

 

klimkovice kokava 002

 

752 01 KOJETÍN 1

PO

- 12/83 - po přstávce, kdy byly v provozu otisky jiných barev, opět - 9/85 - 

 

kojetín 001

 

752 01 KOJETÍN 1

 

PO

- 12/81 -

černá barva

 

kojetín 002

 

752 01 KOJETÍN 1

PO

 - 5/81 -

fialová barva

pod celistvostí s otiskem v této barvě opět otisk červený s datem - 9/85 -

 

kojetín 008

 

KOLÁROVO

PO

-- 7/72 -  4/76 - 

 

 

kolarovo kolovec 001

KOLÍN 1

HAS

- XII/66 -

kolin 001

280 01 KOLÍN 1

PO

- 3/75 - 3/79 -

kolin 002

 

280 01 KOLÍN 1

PO

Příležitostný výplatní otisk ke Dnům poštovní historie Kolín 11. - 15. 11. 1987

- 14. 11. 87 - 

karlovy vary 1 kolin 002

 

 

280 01 KOLÍN 1

PO

 Příležitostný otisk - 40 let Krajského divadla Kolín 1948 - 1988.

- 9. 6. 88 - 

kolin 1 003

 

 

 

 

KOLÍN 2

HAS

- XII/67 -

kolin 003

KOLÍN 2

PO

- 10/72 -5/80 -

v období 8/79 - 2/82 - nedotiskuje poslední "nula" ve výplatní hodnotě (R)

kolin 2 001

 

280 03 KOLÍN 3

PO

- 4/78 -

kolin 005

 

 

345 43 KOLOVEČ

PO

- 10/77 - 3/79 - 

kolarovo kolovec 002

 

KOMÁRNO 1

FR 8 - 0 - 4m - 2km

- 4/71 - 7/76 -

v tomto časovém období došlo je změně vročení

komarno 001     komarno 002

 

KOMÁRNO 1

PO

- 4/73 - 11/76 -

 

komarno 004

 

945 03 KOMÁRNO 3

PO

- 9/76 - 9/84 -

komarno 003

 

257 62 KOMÁROV U HOŘOVIC

PO

- 7/82 -

komarov konice konstatinovy lazne 001

 

KONICE

PO

- 3/79 -

 

komarov konice konstatinovy lazne 002

 

349 52 KONSTANTINOVY LÁZNĚ

PO

- 11/76 - 7/80 -

 

komarov konice konstatinovy lazne 003

 

742 21 KOPŘIVNICE 1

PO

- 12/73 - 12/79 -

dvě polohy desetinné tečky - na předepsaném místě a v horní části nad čislicemi

červená barva

koprivnice 007

 

742 21 KOPŘIVNICE 1

PO

- 1/85 - 4/86 -

- různé barevné odstíny otisku odlišné od oficiálně povolené červené barvy,

- desetinná tečka buď ve výplatní hodnotě nedotiskuje anebo je v horní poloze

reprodukovány různé barevné odstíny (ne všechny)

koprivnice 002     koprivnice 004     koprivnice 005

 zvětšeno

 

281 63 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY

PO

 - 9/79 - 4/83 -

 

kostelce 001

 

227 13 KOSTELEC NAD LABEM

PO

Postalia č. 2401 - 031142, dle mechanika údajně v provozu už od 14. 2. 1973 (bez dokumentačního důkazu)

Otisk 1. dne 15. 2. 1973  (R) - - 1/79 -

kostelce 002

 

517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ

FTP

FR 8 - 0 - 4m

Silné můstky denního razítka.

- 6/76 - 6/79 - 

kostelce 003     kostelec nad orlici 001

 

517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ

PO

- 6/79 -

Tři střední hvězdičky v dolním mezikruží, vzdálenost od sebe 7 mm, slabé můstky.

 

517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ

PO

-11/83-

Tři malé hvězdičky olním mezikruží, vzdálenost od sebe 3mm.

 

kostelce 007

 

KOŠICE 1

FTP

FR 8 - 0 - 5m

- 4/51 - 12/52 -

 

kosice 1 001 

 

KOŠICE 1

FTP

FR8 - 0 - 4m

několikrát změna datových číslic, číslic vročení,  postupné opotřebení, ke konci období viditelné fyzické zastarání stroje

časové rozmezí: - 1/61 - 6/87 -   

 

kosice 1 003     kosice 1 002

 

KOŠICE 1

PO

-3/67 -  

kosice 1 007

 

040 01 KOŠICE 1

PO - JUN

- 6/81 - 

označení pošty ? nečitelné

dle soukromé korespondence se jedná o poštovní výplatní otisk (?)

kosice 1 005

 

KOŠICE 1

PO

odlehlý rámeček

- VIII/78 - III/82 - 

 

kosice 001

 

O40 01 KOŠICE 1

PO

hvězdička v dolním mezikruží, přilehlý rámeček

- 12/75 - 

 

040 01 KOŠICE 1

PO

tři hvězdičky, římské číslice v řádu měsíců

 

040 01 KOŠICE 1

PO

tři křížky v dolním mezikruží, přilehlý rámeček výplatního razítka

- 3/83 - 5/85 -  6/87 - 

kosice 1 002

zvětšeno

 

040 01 KOŠICE 1

PO

tři křížky v dolním mezikruží, přilehlý rámeček, římské číslice v řádu měsíců

- VI/79 - 

 

kosice 1 005

 

940 21 KOŠICE 1

PO

tři šesticípé hvězdičky, znatelně odlišná písmena, odlišné číslice, přilehlý rámeček

- 3/89 -

kos 002

 

KOŠICE 2

FTP

průměr denního razétka 24 mm

FR 8h - 5m

- 6/50 - 10/52 -

KOS

 

KOŠICE 2

FTP

FR 8 - 0 - 4m

- 1/59 - 

průměr denního razítka 24 mm

kosice 2 002

 

KOŠICE 2

FTP

FR 8 - 0 - 4m

- 2/71 - 2/80 - 

denní razítko změna - průměr 26 mm, došlo několikrát i ke změně číslic vročení

 

kosice 2 003     kosice 2 004

v období - 1/76 - 2/80 - změna číslic ve výplatním razítku včetně výplatního znaménka (nově kosočtverec) - viz celistvost níže

kosice 2 005

040 02 KOŠICE 2

PO

hvězdička v dolním mezikruží

- 11/75 - 8/82 -  

 

kosice 2 002

 

 

040 02 KOŠICE 2

PO

tři hvězdičky v dolním mezikruží, přilehlý rámeček

- 4/82 - 

BUM

 

KOŠICE 3

PO

tři křížky v dolním mezikruží

- 1/75 -

 

kosice 3 001

 

040 03 KOŠICE 3

PO

hvězdička v dolním mezikruží

 - 3/79 - 10/88 -

 

kosice 3 002

 

KOŠICE 4

PO

- 11/72 - 5/76 -

 

kosice 4 6 001

 

040 06 KOŠICE 6

PO

- 10/74 - 11/85 - 

kosice 4 6 002

 

KOŠICE 7

PO

- 2/72 - 11//78 -

 

kosice 7 8 001

 

KOŠICE 8

PO

- 5/71 - 5/86 -

několikrát během tohoto období změna datumových číslic

 

kosice 7 8 002

 

040 10 KOŠICE 10

PO

průměr denního razítka 26 mm, velké číslice a písmena v denním razítku, tři šesticípé hvězdičky

- 1/78 - 2/85 -

 

kosice 10 11 001

 

 

040 11 KOŠICE 11

PO

-6/74 - 4/80 -

kosice 10 11 002

 

040 12 KOŠICE 12

PO

- 6/78 10/87 -

změna číslic data

 

kosice 12 13 001

 

 

040 13 KOŠICE 13

PO

- 10/78 - 5/79 -

 

kosice 12 13 002

 

040 15 KOŠICE 15

PO

- 10/78 -

 

kosice 15 19 001

 

040 19 KOŠICE 19

PO

průměr denního razztka 26mm, větší písmena a číslice názvu pošty v denním razítka

- 8/84 -

 

kosice 15 19 002

 

040 21 KOŠICE 21

PO

průměrdenního razítka 26 mm, větší písmena a číslice v názvu pošty v denním razítku

- 2/88  - 1/89 -

kosice 21 zel 004

 

044 54 KOŠICE ŽELEZIARNE

PO

- 11/80 -

 

kosice 21 zel 005

 

 

KOŠICE - ŽELEZIARNE 454 54

PO

- 9/81 -

 

kosice zel 001

261 61 KOUŘIM

PO

- 9/80 -

kourim krajna 001

 

090 05 KRAJNÁ POĹANA

PO

- 1/84 -

 

kourim krajna 002

 

KRAJNÉ

PO

- 12/79 - 4/84 -

 

krajné kralovice 001

 

KRALOVICE

PO

- 2/73 -1/74 - 

 

krajné kralovice 002

 

331 41 KRALOVICE

PO

- 12/75 - \\7/77 -

 

kralovice 002

 

KRÁĹOVSKÝ CHLMEC

PO

- 3/76 -

 

kraolvský chlmec kralupy 001 -

 

KRALUPY NAD VLTAVOU 1

PO

Stroj č. 64948

Otisk 1. dne, chybotisk - "obrácení "N ve slově NAD v názvu pošty

16. 12. 1969 (R) - 10/73 - (?) 

 

kraolvský chlmec kralupy 002 

 

KRALUPY NAD VLTAVOU 1

PO

- 15. 10. 73 - 6/78 -

opravený název pošty v denním razítku

 

  

   kralupy 002

 

KRASLICE 1

FTP

FR 8h - 4m

- 3/66- 3/78 -

 

358 01 KRASLICE 1

PO

 - 3/81 -

 

kraslice 006

´KRÁSNÁ LÍPA u RUMBURKA

PO

- 12/81 -

kraslice 005

 

023 02 KRÁSNO NAD KYSUCOU

PO

- 1/85 -

 

krasno kravare 001

 

747 21 KRAVAŘE U HLUČÍNA

PO

- 1/80 -

krasno kravare 002

 

 

KREMNICA

PO

- 6/71 -

kremnica krnov 001

 

 

KRNOV 1

FTP

FR 8 - 0 - 4m

- 5/75 - 1/79 -

kremnica krnov 002

 

KRNOV 1

PO

desetinná tečka nahoře: - 7/72 - 4/80 -

desetinná tečka dole: - 6/77 -

kremnica krnov 003     kremnica krnov 006

 

KRNOV 2

PO

desetinná tečka dole: - 2/75 -

desetinná tečka nahoře: - 1/80 -

kremnica krnov 005      kremnica krnov 004

 

KROMĚŘÍŽ

FTP

FR 8 - 0 - 4m

- 5/55 - 4/85 -

denní razítko bez čísla pošty, přitom dle RN výplatní stroj používán na poště KROMĚŘÍŽ 3

zvláštnost: otisk s datem 18. 11. 1982 - číslice vročení vyšší, 28. 12. 1983 - číslice vročení stejné jako ostatní číslice dne/měsíce (jinak postup obrácený)

 

kromeriz 001     kromeriz 002

 

KROMĚŘÍŽ 1

FTP

FR 8 - 0 - 5m

- 6/53 -

reprodukce otisku nemožná - velmi špatná kvalita

 

KROMĚŘÍŽ 1

FTP

FR 8h - 0 - 4m

- 5/54 -  5/85 -

první stroj (:) - všechny číslice ve výplatním razítku setjné velikosti , několikeré změny vročení - z menších na vyšší, z všších na nižší, znatelné poškození denního razítka (mizející můstky)

 

kromeriz 1 001

kromeriz 1 002

 

KROMĚŘÍŽ 1

FTP

FR 8 - 0 -  4m

výplatní znaménko - hvězdička vychýlená doleva, odlišené číslice od předchozího otisku (dvě poslední číslice menší než první čísloice), vyšší číslice vročení

 - 1/74 - 9/79 -

krom 001

 

KROMĚŘÍŽ 1

PO

bez označení (špříležitostných a propagačních štočků)

- 9/80 -    +   - 6/83 -  + 9/83 -

(otisk bez označení často přerušován vsazováním příležitostných označení)

 

pril 001

 

767 01 KROMĚŘÍŽ 1

POSTALIA

PO

příležitostné označení - Kroměříž 83 / V. Talich

- 5/83 -

28. 5. 1983

pril 002

767 01 KROMĚŘÍŽ 1

POSTALIA

PO

- 8/83 -

příležitostný otisk - Dny námětové filatelie Kroměříž

7 01 KROMĚŘÍŽ 1

POSTALIA

PO

- 8/83 - 9/83 -

příležitostný otisk (Kroměříž 1983, Fil. výstava)

 

opp 002

767 01 KROMĚŘÍŽ 1

PO

příležitostný otisk (Celostátní námětová výstava)

- 9/87 -

opp 1 003

 

černotisk označení ve výplatním otisku

 

opp 1 004

 

767 01 KROMĚŘÍŽ 1

PO

příležitostný otisk (Dny námětové filatelie Kroměříž 1983)

- 8/83 -

zvětšeno

 kromeriz nam 001

 

 

KROMPACHY ŽELEZIARNE

PO

- 10/78 -

krompachy krupina 001

 

KRUPINA

PO

- 10/74 -

krompachy krupina 004

 

439 81 KRYRY

PO

číslo stroje 74 91 069

model ADS Postalia 60.8900.0004 umístěn na listovní přepážku

Otisk 1. dne 13. 10. 1976 (R) -  8/85 -

kryry kunstat 002

 

439 81 KRYRY

PO

německé vyjádření měsíce v datu denního razítlka (NOV = listopad) - R

8 NOV 83

kryry kunstat 001

 

679 72 KUNŠTÁT NA MORAVĚ

PO

 - 6/79 - 7/85 - 

 

kryry kunstat 003

 

664 34 KUŘIM 1

PO

- 3/79 - 

kurim kyjov 001

 

 

Otisky Kutné Hory na konci 

 

KYJOV

FTP

FR 8 - 0 -4m

- 11/74 - 12/79 - 

 

kurim kyjov 002

 

697 01 KYJOV

PO

- 10/79 - 

 

kurim kyjov 003

 

697 01 KYJOV 1

PO

- 7/81 - 

 

kurim kyjov 004

 

KYNŠPERK NAD OHŘÍ

PO

- 11/74 - 12/79 - 

 

kunstat kynsperk 001

 

KUTŃÁ HORA 1

FTP

FR 8 - 0 - 4m

- 12/70 - 10/73 - 

 

kutna 002     kutna 001

 

KUTNÁ HORA 1

PO

časové rozmezí: - 11/74 - 12/82 -

s výjimkou období, kdy tento otisk byl obohacen o štočky označení k různým příležitostem - viz příležitostné otisky této pošty

 

KH 008     KH 009

Příležitostné otisky

KUTNÁ HORA 1

PO

Celostátní výstava poštovní historie a celin Kutná Hora 1976

- 8/1976 -

 

KH 001

 

KUTNÁ HORA 1

PO

10 LET zahájení výroby ČKD Kutná Hora

- 10/77 -

 

KH 002

 

KUTNÁ HORA 1

PO

- 12/77 -

Příležitostný otisk k 30 letům závodu ČKD Kutná Hora

KH 003

 

KUTNÁ HORA 1

PO

- 10/78 -

Příležitostný otisk k Oblastní výstavě mladých filatelistů Kutná Hora 1978

 

KH 004

 

KUTNÁ HORA 1

PO

Příležitostný otisk k 60 letům Klubu filatelistů Kutná Hora (text s letopočty, kresba 60 v ratolesti a zoubkovaném rámečku).

- 12/82 - 8/83 - 

 

KH 005

 

KUTNÁ HORA 1

PO

Přáležitostný otis k 80 letům Základní organizace včelařů v Kutné Hoře

- 11/83 - 

poštou prošlá obálka s ryteckým černotiskem

KH 006     KH 010

 

 284 01 KUTNÁ HORA 1

PO

- 2/87 - 

 

KH 011

 

284 06 KUTNÁ HORA 6

PO

- 10/78 - 

Příležitostný otisk k Celostátnímu kongresu mlafých filatelistů Kutná Hora 1978

 

KH 007

 

 

284 06 KUTNÁ HORA 6

PO

- 1/79 -  9/83 - 

 

KH 015

 

284 06 KUTNÁ HORA 6

PO

- 6/83 - 

18. 6. 1983

Příležitostný otisk k Výstavě poštovních známek mladých filatelistů Kutná Hora 1983

 

KH 012

697 01 KYJOV 1

PO

- 10/81 - 

kyjov 002

 

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

PO

- 4/70 - 9/85 - 

Během tohoto období výplatní stroj vyplácel nejen v povolené červené barvě, ale při nedostatku originální barvy byly otisky iv černé barvě a  barvě lila. Měly i smíšenou barvu - červenou se zbytky černé a lila barvy.

 

 

ČERVENÁ

- 4/70 - 

kysucke 001 

 

LILA

- 1/73 - 

 

kysucke nove mesto 004

 

ČERVENÁ 

- 1/83 - 

 

ČERNÁ

- 9/83 - 

 

kysucke nove mesto 001

 

SMÍŠENÁ

- 5/84 - 

 

kysucke nove mesto 005

 

ČERVENÁ

- 11/84 - 11/85 - 

 

Dne - 11. 3. - 8 - (?) první místo vročení chybělo a místo číslice se uakzovala vodorovná čárka

 

kysucke nove mesto 003

 

 

L

 

563 01 LANŠKROUN

PO

- 6/74 - 10/75 - 

 

landskron lazne bohdanec 001

 

LÁZNĚ BÉLOHRAD

FTP

FR 8 - 0 - 3m (g)

- 5/73 - 9/80 - 

 

lazne belohrad 002

 

 

507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD

PO

- 11/80 - 

 

lazne belohrad 005

 

533 41 LÁZNĚ BOHDANEČ

PO

- 6/83 - 

 

landskron lazne bohdanec 002

 

LEDEČ NAD SÁZAVOU

PO

- 11/76 - 3/83 -

 

 

ledec lednice 003

 

LEDNICE NA MORAVĚ

PO

- 9/75 - 11/84 -

V průběhu období 2 druhy číslice data ve denním razítku (vysoké, štíhlé a nízké, oblé).

U spodní celistvosti chybotisk data - nesprávně 2. 11. 94 místo 2. 11. 84.

 

 

ledec lednice 005

 

030 61 LEDNICKE ROVNE

PO

- 9/79 - 10/85 - 

 

lednicke rovne leopoldov 004

 

920 41 LEOPOLDOV

PO

- 3/84 - 

 

lednicke rovne leopoldov 005

 

 

 

 

 

LEDNICE NA MORAVĚ

PO

- XI/83 -

římské číslice v řádu měsíců v denním razítku

 

lednice 001

 

561 51 LETOHRAD

PO

- 8/83 -

 

letohrad letovice 001

 

679 61 LETOVICE

PO

- 5/74 - 1/76 -

 

letohrad letovice 002

 

920 47 LEOPOLDOV

PO

- 6/87 - 

 

LEVICE

FTP

FR 8 - 0 - 4m

- 7/65 - 11/86 - 

 

levice 001

 

934 01 LEVICE

PO

- 7/74 -  1/76 - 

datumové číslice štíhlé, vysoké

výměna datumových číslic

 (nízké, oblé) 

- 1/84 - 

 

levice 002

 

934 01 LEVICE 1

PO

- 6/84 - 

 

levice 003

 

LEVOČA

PO

- 3/70 -  3/78 - 

 

levoca 001

 

LIBEREC 1

FTP

FR 8 - 0 -  3m (g) - 1K

- 8/59 - 7/62 -

Jeden z mála případů poštovního otisku s jednokruhovým denním razítkem (R).

 

liberec 001

 

LIBEREC 1

FTP

FR 4 - 0 - 4m (g) - 2K

bez můstků

- 4/70 - 6/76 -

liberec 002

 

LIBEREC 1

FTP

FR 4 - 0 - 4m - 2km

výplatní znaménko ve tvaru tečky

- 5/69 - 9/73 -

liberec 004

 

LIBEREC 1

FTP

FR - BAL - 4m - 2K

denní razítko  dvoukruhové, ale bez můstků, upravený stroj z jedním denním razítka na dvě denní razítka (k objevu napomohla náhradní poštovní průvodka)

- 7/73 - 12/76 -

 

liberec 005     liberec 003

 

460 01 LIBEREC 1

FTP

FR 4 - 0 -4m (g) - 2Km

 - 12/79 - 12/80 -

 liberec 006

 

LIBEREC 1

PO

v údaji měsíců arabské číslice,

v otisku propagačně - služební sdělení: "V adrese zásilek pište kromě pošty také okres"

- 9/65 - 2/72 -

liberec 007

 

LIBEREC 1

PO

v údaji měsíců římské číslice

na místě označení propagačně - služební sdělení : "V adrese zásilek/pište kormě pošty/také okres"

- IV/74 - XI/76 - IV/83 (?) - 

 

liberec 008

 

LIBEREC 1

PO

na místě údajů měsíce v denním razítku jsou římské číslice, propagačně - služební označení odstraněno

- III/77 - IX/77 - VII/84 - 

liberec 009

 

LIBEREC 1

PO

- 3/79 - 10/79 -

liberec 015

 

LIBEREC 1

PO

- VII/83 - IVII/84 -

římské číslice v údaji měsíců

 

liberec 016

 

LIBEREC 1

PO

odlišné číslice data (též tečky za číslicemi)

( výška číslic 3 mm - obvyklá výška 2 mm)

- 4/85 -

 

liberec 017

 

LIBEREC 2

fTP

FR  - BAL- 2k /(bez můstků), římské číslice

- VI/54 - V/70 - 

 

lib 2 001     lib 2 002

 

LIBEREC 2

FTP

FR 8 - 0 - 3m (g) - 2km

- 6/55 - 

 

lib 2 003 

 

460 02 LIBEREC 2

PO

- 8/75 - 9/89 - 

 

lib 2 004

 

LIBEREC 7

PO

- VI/82 -  ......římské číslice v údaji měsíců - bez ilustrace (špatný otisk ve sbírce)

- 5/84 -    ......arabské číslice v údaji měsíců (viz první otisk na dolní koláži)

 

463 11 LIBEREC 30

PO

- 3/87 -  7/92 -  ......... viz druhý  otisk na dolní koláži

 

libe 001

 

4 11 17 LIBOCHOVICE

PO

- 8/74 - 9/88 - 

zvláštnost: mezi prvním adruhým číslem PSČ znatelná mezera

 

libochovice line 003 zvětšeno

 

330 21 LÍNĚ

PO

- 4/82 - 

 

line 001

 

LIPANY NAD TORYSOU

PO

postupné mizení tečky ve výplatní hodnotě 

- 6/76 - 5/79 - 

 

lipany nad torysou 001

 

751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU

PO

dvě varianty otisku: zprvu vysoké štíhlé číslice v dnením razítku, později nízké oblé  (viz srovnání)

- 5/73 - 7/83 -

 

lipnik nad becvou 001

LIPTOVSKY HRÁDOK

FTP

FR 8 - 0 - 4m - 2km

- 12/68 - 

 horní celistvost

 

liptovsky hradok 001

 

033 01 LIPTOVSKÝ HRÁDOK

PO

- 7/73 - 4/74 - 

dolní celistvost shora

 

LIPT. SV. MIKULÁŠ

FTP

FR 8 - 0 - 5m - 2km

- 6/49 - 4/52 - 

 

liptovsky sv mikulas 001

 

LIPT.         MIKULÁŠ

FTP

FR 8 - 0 - 4m

změna výplatních číslic (nyní čtyřmístné) , odstraněno "SV. " z názvu pošty, mezera zachována

- 4/57 -11/57 - 

 

liptovsky sv mikulas 002 

 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

PO

nízké a oblé číslice data

- 12/67 - 7/75 -

horní celistvost níže

liptovsky mikulas 001

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

PO

druhý souběžný stroj

vysoké a štíhlé číslice data, tři křížky v dolním mezikruží denního razítka

- 11/71 - 12/71 - 

spodní celistvost nahoře

 

LITOMĚŘICE

FTP - BAL

FR 8 - 0 - 4m

- 10/67 - 1/71 -

horní celistvost ze sestavy níže

 

LITOMĚŘICE

FTP - BAL

FR 7,7 + 3,2 - 2DR - 4m

upravený  předchozí stroj (nový typ) - RR

-5/73 -

dolní celistvost ze sestavy níže

1. sestava bez zvýrazněných vzdáleností, 2. sestava se zvýrazněnými vzdálenosti (středová osa)

 

litomerice 002     litomerice 003

412 01 LITOMĚŘICE 1

PO

tři hvězdičky v dolním mezkruží

silné můstky

- 6/80 -

 

412 01 LITOMĚŘICE 1

PO

stejný otisk, pod dolním můstky doplněn rozlišovací symbol "2"

- 3/83 -

litomerice 005

 

 

LITOMYŠL

FTP

FR 8 - 0 - 4m

výplatní znaménko kosočtverec

- 7/65 - 10/76 -

zobrazeno na listovní zásilce a poštovní poukázce

 

litomysl 001

 

570 01 LITOMYŠL

PO

v dolním mezikruží  denního razítka jedna hvězdička, slabé můstky

- 3/77 - 5/79 -

 

litomysl 003

570 01 LITOMYŠL

PO

Příležitostný otisk k 10 letům Filmového klubu

- 17. 8. 90 - 14. 9. 90

Autoři: Karel Kuča (námět), Karel Pavlíček (rytec)

SSSVO 2 019

fotokopie originálu červeného otisku

570 01 LITOMYŠL

PO

Příležitostný otisk k Večeru trampských písní Benátky u Litomyšle

Období: 14. 9. - 13. 10. 90

Autoři: Karel Kuča (návrh), Karel Pavlíček: rytec

SSSVO 2 018

fotokopie originálu červeného otisku, zmenšeno

 

570 01 LIOMYŠ

PO

PO PŽ

Příležitostný otisk Sitting Bull 1890 - 1990 

- 16. 10. 90 - 

fotokopie červeného otisku

 

sitting 001

784 01 LITOVEL

PO

- 1/74 - 2/79 - 

 

litovel 001

 

LITVÍNOV 1

FTP

FR 8 - 0 - 4m - 2km 

výplatní znaménko čs. hvězička se širokými hroty, čs. číslice s dvěma posldními místy menšími, za číslicemi v denním razítku nejsou tečky

- 8/68 - 

horní celistvost níže

 

LITVÍNOV 1

FTP

FR 8- 0 - 4m - 2km

výplatní znaménko kosočtverec, číslice stejné velikosti a úzké, za číslicemi v denním razítku tečky

- 6/82 - 

dolní obrázek na sestavě níže

 

litvinov 1 001

436 01 LITVÍNOV 1

PO

 - 1/76 - 9/77 - 

horní celistvost na sestavě níže

 

436 06 LITVÍNOV 6

PO

- 6/74 - 6/79 - 

dolní celistvost na sestavě níže

 

litvinov 1 6 001

 

378 16 LOMNICE NAD LUŽNICÍ

PO

 - 8/78 - 2/84 -

horní celistvost na spodní sestavě

 

512 51 LOMNICE NAD POPELKOU

PO

- 1/74 - 6/81 - 

spodní celistvost na sestavě níže

 

lomnice nad luznici 001

LOUNY 1

FTP

FR 8 - 0 - 4m

- 5/67 - 10/72 -

horní celistvost níže

 

440 01 LOUNY 1

FTP

FR 8 - 0 - 4m

- 3/85 - 

spodní celistvost níže

 

louny 1 001

 

 

440 01 LOUNY 1

PO

- 10/73 - 4/79 - 1/88 - 

druhý lístek - otisk . dne (R) - 22. 10. 1973

 

 

louny 1 002     louny 1 001 

 

LOUNY 1

FTP č. 8290, balíková přepážka

FR 8 - 4m

23. 10. 1953 (1. den - R)   - 9 11. 1977  -

 

LOU

 

440 01 LOUNY 1

PO

22. 10. 1973 (1,den - R) - 

louny 1 001

 

440 01 LOUNY 1

- 10/73 - 

 

louny 1 001

 

LOVOSICE 

FTP

FR 8 - 0 - 4m - 2km

dvoukrohové denní razítko s můstky - rozteč kruhů 3mm

- 2/57 - 3/68 - 

lovosice 001

LOVOSICE 1

PO

stroj č. 64 060

Esej ze dne 23. 8. 1968 (esej - R), 1. den otisku 8. 12. 1969 (dle záznamu mechanika - ? - R)

- 8/68 - 3/76 - 

 

lovosice 1 002

LOVOSICE 2

FTP 8 - 4m

Silné můstky, průměr vnějšího kruhu denního razítka 24 mm, rzteč vniřního a vnějšího kruhu 4 mm

Otisk 1. dne 15. 10. 69 (R)

lovosice 2 001

 

LOVOSICE 2

PO

římské číslice v údaji měsíců

v období  - V/75 - X/79 -  barva černá

v obdobích - VIII/73-    +    III/73 - IX/86 - barva červená

poslední číslo v letopočtu nedotiskuje

 

 lovosice 2 001

410 02 LOVOSICE 2

PO

- 7/75 - 4/77 - 

dvě celistvosti - listovní s uhrazením poštovného na přepážce a poštovně paušalovaná  s nulovým výplatním otiskem

 

lovosice 2 002

049 18 LUBENÍK

PO

- 3/79 -  

 

lubenik 002

 

LUBY U CHEBU

PO - horní celistvost koláže

Postalia č. 64 497

1.  den otisku 22. 1. 1970

 

351 37 LUBY U CH.

PO - dolní celistvost koláže

- 5/77 - 7/85 - 

 

luby u chebu 2 001

LUČENEC 1

FTP

FR 8 - 0 - 4m - 2km

- 1/64 - 10/67 - 

lucenec 002

 

LUČENEC

PO

služebně - propagační text: "ADRESY NA POŠTOVÉ/ZÁSIELKY PˇIŠTE ČITATELNE"

červený otisk

- 6/68 -  5/76 - 

lucenec 006

 

LUČENEC

PO

služebně - propagační text

černý otisk (R)

- 4/78 - 8/78 - 

 

lucenec 004

 

LUČENEC

PO

tři křížky v dolním mezikruží denního razítka

vysoké, štíhlé číslice v datu

- 4/73 - 12/79 - 

 

lucenec 007 

 

LUČENEC

PO

notisk identický s předchozím s výjimkou číslic data v denním razítku (zde nízké, oblé)

- 5/84 - 

 

lucenec 008

 

984 01 LUČENEC 

PO

s PSČ

- 7/74 - 2/80 - 

lucenec 009 

 

LUHAČOVICE

PO

-3/74 - 2/79 - 

 

luhacovice 003

 

763 26 LUHAČOVICE

PO

-12/91 - 

luhacovice 005

 

588 22 LUKA NAD JIHLAVOU

PO

- 8/75 - 

 

luka nad jihlavou 002

 

783 49 LUTÍN

PO

viditelná větší mezera mezi druhým a třetím číslem PSČ v denním razítku

vyšší, štíhlé číslice

- 9/78 - 

 

783 49 LUTÍN

PO

nižší, oblé číslice

- 12/83 - 

 

lutín 004

 

LYSÁ n. LABEM

FTP

FR 8 - 0 - 4m - 2km

- 4/71 - 2/73 - 

 

lysa nad labem 003      lysa nad labem 004

 

289 22 LYSÁ NAD LABEM

PO

- 2/85 - 

 

lysa 006 

 

679 71 LYSICE

PO

- 1/81 - 

 

lysice 001

 

MALACKY

PO

- 3/70 - 9/70 -

průměr denního razítka 26 mm

horní celistvost na koláži dole 

 

MALACKY

PO

- 6/72 - 8/74 -

tři křížky v dolním mezkruží, průměr denního razítka 25 mm

dolní celistvost na koláží níže

 

malacky 001

 

072 06 MALČICE

PO

- 8/78 - 3/79 - 

tři velké křížky v dolním mezikruží

 

malcice 002

 

MARGECANY

PO

- 4/73 - 

margecany 002

 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 1

FR 4 - 4m (?) - 2K

možná též FR - BAL - 4m - 2K?

denní razítko dvoukruhové bez můstků

- VI/1954 - XII/1969 - 

mar lazne 001

353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 1

FTP

FR 4 (?) - 4m - 2K

bez můstků v denním razítku, asymetrické PSČ v denním razítku

anebo též FR - BAL?

- V/74 - XII/77 - 

mar lazne 003

 

353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 1

PO

- 6/82 - 

mar lazne 002

353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 1

PO

Příležitostný otisk k šachovému turnaji OPEN 20. 4. - 29. 4. 1990

Uveden pouze štoček s označením akce. Nevhodným zacházením s výplatním strojem bylo zapříčiněno, že otisky byly velmi slabé a nejdou reprodukovat.

Námět: B. Polák, rytec: Karel Pavlíček

Stroj tiskl 20. - 28. 4. 90

SSSVO 2 020

fotokopie štočku, otisk červený

......

Jeden z mála vytvořených otisků s datem 23. 4. 1990.. Vzhledem ke špatné kvalitě stroj nevyplácel a provoz stroje byl zastaven.

 

 

prensa marianky 002

 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 3

PO

- 9/72 - 

 

mar lazne 3 002

 

353 03 M. LÁZNĚ 3

PO

- 3/75 - 6/75 - 

 

mar lazne 3 003

MARTIN 1

FTP
FR8 - 0 - 4m

změny číslic vročení

- 7/68 - 6/78 -

 

martin 001

 

MARTIN 1

PO

- 4/74 - 12/65 -

martin 003

 

MARTIN 1

PO

tři křížky v dolním mezikruží

- 7/77 -     ..... vysoké a štíhlé číslice data v denním razítku

- 2/85 -     ...... nízké a oblé číslice v datu denního razítka

 

martin 005

 

036 95 MARTIN 5

PO

- 12/82 - 

horní celistvost dole

 

036 07 MARTIN 7

PO

- 10/85 - 12/86 - 

dolní celistvost dole

 

martin 007

044 25 MEDZEV

PO

- 2/76 - 6/84 - 

 

medzev 002

 

MEDZILABORCE

PO

- 5/79 - 

 

medzilaborce mezibori u litvinova 001

 

435 13 MEZIBOŘÍ U LITVÍNOVA

PO

- 12/74 - 12/83 - 

 

medzilaborce mezibori u litvinova 002

 

MĚLNÍK 1

UPF

U 12

- X/62 - VIII/76 - 

 

melnik 003

 

276 01 MĚLNÍK 1

PO

- 7/78 -  3/82 - 

 

melnik 011

 

MĚLNÍK 3

 

PO

- XI/79 -

římské číslice v údaji měsíců

 

melnik 3 ar 002

 

MĚLNÍK 3

PO

- 9/83 - 

arabské číslice v údaji měsíců

Pozn. u obou otisků Mělník 3, háček splývá s "M"

 

melnik 008

 

276 04 MĚLNÍK 4

PO

- 9/82 - 6/86 - 

 

melnik 4 001

076 14 MICHAL ´ANY PRI TREBIŠOVE

PO

 - 4/73 - 8/78 - 

 

 

michalany pri trebisove 002

 

070 01 MICHALOVCE 1

PO

- 11/75 - 10/79 -

 

michalovce 001

 

071 03 MICHALOVCE 3

PO

- 4/75 - 7/82 - 

michalovce 002

MIKULOV NA MORAVĚ

PO

- 7/75 -    štíhlé a vysoké číslice data denního razítka - nejnižší ukázka

- 10/83 -  nízké a oblé číslice data denního razítka - prostřední ukázka

- 7/86 -    štíhlé a vysoké číslice data denného razítka (jiný typ než první číslice shora) - horní ukázka

Příklady otisků s různými číslciemi:

 

mikulov 003 

 

MILEVSKO

PO

Postalia č. 64900

Otisk 1. dne 17. 12. 1969 (R) - horní otisk níže

Na dolním obrázku celistvost poštou prošlá s tímto otiskem

milevsko 001

 

399 01 MILEVSKO

PO

- 4/74 - 9/74 - 

milevsko 003

 

 

399 01 MILEVSKO 1

PO

- 12/82 - 

milevsko 004

399 01 MILEVSKO 1

PO

příležitostný výplatní otisk - 800 LET/MILEVSKA/1184 - 1984

- 7/84 - 

milevsko 005

399 03 MILEVSKO 3

PO

- 2/83 - 12/83 -   + - 1/87 - 

milevsko 007

 

399 03 MILEVSKO 3

PO

příležitostný výplatní otisk s příležitostným textem  800 LET/MILEVSKA/1184 - 1984 (stejný štoček jako u pošty Milevsko 1)

- 8/84 - 

 

milevsko 008

 

MILOVICE NAD LABEM

PO

- 2/65 -

 

milovice 001

 

MIMOŇ

PO

Postalia č. 64898

háček nění nad "N", ale za písmenem

Otisk 1. dne 4. 3. 1970 (R)

- 3/70 - 12/83 - 

 

milovice mimon 003 

 

671 72 MIROSLAV

PO

- 11/79 - 3/80 - 

 

miroslav 003

 

FRANCOTYP

 

MLADÁ BOLESLAV 1

FTP

nový typ otisku (jediný doposud zjištěný případ)  - balíkovývýplatní stroj

- levé denní razítko balíkového otisku je umístěno o 13 mm blíže k pravému dennímu razítku než je tomu u podobných otisků (vzdílenosti. levé DR od VR: 10,7cm, pravé DR od VR: 4 cm( s tolerancí +-1 mm), vzdálenost mezi levým a pravým DR:6,7 cm), tečky za číslicemi dne a měsíce v datu denního razítka (DR), arabské číslice v řádu měsíců v datu denního razítka (na rozdíl od římských číslic u všech osttaních podobných otisků)

Model Francotyp B 2 číslo stroje 8442. STROJ VYROBEN V TOVÁRNĚ FRANCOTYP BAFRA BRLÍN. 

Podací a dohlédací pošta Mladá Boleslav 1.

 

FR - BAL -  4m (ov)  - 41 (RR)

Období:16. 7. 61 (R) - 1. den použití -  3/70 - 5/75 - . 

Tento výplatní otisk na různých poštovních artefaktech.

 

mlada boleslav 001     mlada boleslav 002     mlada boleslav 003

 

POSTALIA

293 01 MLADÁ BOLESLAV 1

PO

první stroj

- 4/75 - 10/79 - 

mlada boleslav 004 

 

293 01 MLADÁ BOLESLAV 1

PO

druhý stroj

služebně propagační označení: "V adrese uvádějte/poštovní směrovací číslo!"

- 12. 5. 1984 - 

 

gaga 007

 

293 01 MLADÁ BOLESLAV 1

PO

druhý stroj

příležitostný výplatní otisk k 25. výročí letu J. A. Gagarina do vesmíru (1961 - 1986) - 500 ks zásilek přepraveno raketou ASTRA 21, zadavatel štočku RMk Svazarmu Praha 7, otisk jen s tímto datem (R)

štoček přenesen do stroje na poště 160 00 PRAHA 6 21. 4. 1986 (vytvořena esej)

12. 4. 1986

přikládám zásilku č. 189, černotisk označení, esej otisku z Prahy 6

 

gaga 003     gaga 001     gaga 002

 

MLADÁ BOLESLAV 3

PO

- 4/71 - 12/75 - 

mlada boleslav 005

 

293 01 MLADÁ BOLESLAV 3

PO

 otisk s PSČ v denním razítku

- 10/84 - 

mlada boleslav 007

 

MLADÁ BOLESLAV 3

PB

první otisk

Pitney Bowes model 6300

- provoz s přestávkami v různých podobách v letech 1978 až 1979

- bez propagačně - reklamního označení /odstraněn dne 15. 3. 1979/

- jediný případ otisku bez označení státu či poštovního provozovatele v tomto období (RR)

zachycená data: 15. 3. 1979, 17. 4. 1979, 3. 11. 1979, 28. 11.  1979

 

mlada boleslav 010

- 11/79 - 

 

MLADÁ BOLESLAV 3

PO

druhý otisk

s propagačně - reklamním textem

data:  11. 9. 76 (1. en - RR) - - 1. 3. 1977 - 17. 11. 1978 (?) - + -18. 12. 1978 -   +  - 12. 3. 1979 -  (tento otisk tři dny před vyjmutím propagančího štočku) 

 

mlada boleslav 011     mlada boleslav 012

mlada boleslav 013 

Poznámka: druhý stroj PB (model 6300) byl v provozu na poště OLOMOUC 2 již - 13. 12. 1977 -    

OTISKY 1. DNE:

mlada boleslav 1 010     mlada boleslav 1 009

293 05 MLADÁ BOLESLAV 5

PO

- 3/79 - 

 

mlada boleslav 014

 

293 06 MLADÁ BOLESLAV 6

PO

- 4/80 - 

 

mlada boleslav 015

 

391 43 MLADÁ VOŽICE

PO

- 3/79 -

mlada vozice mnichovice 001

 

251 64 MNICHOVICE

PO

-6/76 - 2/80 -

 

mlada vozice mnichovice 002

 

MNICHOVO HRADIŠTĚ

PO

Postalia č. 64 941

Otisk 1. dne 10. 12. 1969 (RR)

Další data: - 3/70 - 

Otisk s chybnou diakritikou - diakritická znaménka "ˇ" za písmeny, nikoliv nad písmeny. Navíc v druhém lsově názvu čárka "´" nad "I". Chybotisk. 

 

mnichovo hradiste 001otisk zvětšen

 

Poštou prošlý otisk na poštovní poukázce

mnichovo hradiste 003

 

295 01 MNICHOVO HRADIŠTĚ

PO

- 5/79 - 2/84 - 

Diakritická znaménka ve správné poloze.

 

mnichovo hradiste 002

 

252 10 MNÍŠEK POD BRDY

PO

- 2/79 - 

 

mnisek pod brdy 002

 

MODRA 1

PO

číslice data nízké a oblé

- 4/78 - 12/82 - 

 

modra modry kamen 001

 

MODRÝ KAMEŇ

PO

- 11/73 - 5/76 - 

zvětšeno 

modra modry kamen 002

 

789 85 MOHELNICE

PO

-10/73 - 7/75 - 

 

mohelnice moldava nad bodvou 001

 

MOLDAVA NAD BODVOU

PO

- 1/76 - 4/79 - 

 

mohelnice moldava nad bodvou 002

 

571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

PO

- 5/75 - 3/77 -

 

moravska trebova 001

 

571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 1

PO

- 1/79 - 2/79 - 

 

moravska trebova 002

 

MORAVSKE´ BUDEˇJOVICE 1

PO

- 10/80 - 3/84 - s výjimkou - 5/84 - (odlišné denní razítko) - (R)

chybotisk: diakritická znaménka v názvu pošty nejsou nad písmeny, ale za nimi

 

moravske budejovice 001     moravske budejovice 003

BUDEˇJOVICE 1 MORAVSKE ´

PO

Chybotisk v poloze  diakritických znamének (za písmeny) a v řazení slov a písmene v názvu pošty - RR)

- 19. 3. 1984 -

zvětšeno

 

moravske budejovice 002

 

676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 2

PO

- 11/80 -

 

moravske budejovice 004

 

MORAVSKÝ KRUMLOV 1

PO

- 8/83 -

 

moravsky krumlov 1 001

 

MOST 1

FTP

FR - BAL - 4m

 - VI/54 -VIII/78 - 

 

m o s t 001     m o s t 002     most 1 002

 

 

MOST 1

PO

Postalia č. 64893

nízké, oblé číslice data denního razítka

Otisk 1. dne 9. 12. 1969 (R) - 1/80 - 

 

m o s t 003     m o s t 004

 

MOST 1

PO

vysoké, štíhlé číslice data  denního razítka

- 6/82 - 

zvětšeno

m o s t 005

 

434 01 MOST 1

PO

římské číslice na místě měsíců v datu, vysoké štíhlé číslice data

- II/79 - 

 

 

 

 

434 01 MOST 1

PO

měsíce v datu slovní vyjádřením - zkratkou německých názvů (např FEB = FEBRUAR)

 - FEB/73 - 

nízké, oblé číslice 

zvětšeno

 

most 1 002 

434 01 MOST 1

PO

můstky slabé, otisk špatné kvality

-- 3/85 -

 

434 01 MOST 1

PO

příležitostný výplatní otisk k 8. Dnům poštovní historie v Mostě

otisky: 24. 10. 1985, dále 25. 10., dále 9. 11.

MST

 

434 01 MOST 1

PO

Příležitostný výplatní otisk ke Dnům severočeské filatelie 7. - 9. XII. 1990

Otisk 9, 12. 1993

 

 

 

Data skutečného používání nejsou známa. Organizátoři Dnů otisk vytvořili spíše jako suvenýry pro sběratele. most 1 nitra 10 001

Autoři: Karel Kuča - návrh, Karel Pavlíček - rytec

Další zachycené otisky v černotisku:

SSSVO 2 023

 

434 03 MOST 3

PO

deformovná 3 v názvu pošty

- 7/79 - 12/80 -

most 3 4 001

 

MOST 4

PO

- 1/74 -

most 3 4 002

 

434 06 MOST 6

PO

3/77 - 4/78 -

most 6 001

277 35 M%SENO U MĚLNÍKA

PO

 -5/78 - 9/86 -

 

mseno 001

 

MYJAVA

PO

- 6/82 -

myjava 001

 

 

 

N

 

 

 

 

NÁCHOD 1

FTP

FR - BAL - 5m

30. VIII. 1951

 

nachod 1 001

NÁCHOD 1

FTP

FR - BAL - 4m

- 13. XI. 1970    (- I/67 - XI/70- )

nachod 1 002

 

NÁCHOD 1

PO

Postalia č. 64967

Otisk 1. dne 12. 12. 1969  (R) - 10/79 - 

 

nachod 1 003     nachod 1 004

 

547 01 NÁCHOD 1

Auzomat č. S

PLS AUT S

- 6/85 - 

Otisk 1. dne 3. 6. 85

Posldním případem použití samoobslužného automatu pro příjem doporučených zásilek čs. výroby. Dřívější případy viz Žilina 1, POvážská Bystrica 1, Ostrava 1 )automaty č. 1, 2, 3).

Automat č. S uveden do provozu na Experimentálním poštovním středisku pošty Náchod 1 u sídliště Plhov.

Při provozu použito dvou variant již dříve použitých speciálních dvojitých podacích lístků lišících se polohou jednotlivých částí. V několika případech došlo k záměně 2. a 3. otisku při vkládání do automatu

Výplatní razítko obsahovalo název pošlry, číslo zásilky, pevnou částku za doporučenou zásilku Kčs 4,-, denní razítko název pošt včetně PSČ, datum a označení automatu "S", barva fialová.

 

nachod 1 001

 

NÁMĚŠŤ nad OSL.

FTP

FR 8 - 0 - 4m

Chybotisk: od 70. let deformace denního razítka

- 4/70 - 9/84 - 

 

 

Různá stadia deformace (otáčení můstků)

namest 001     namest 002

 

783 44 NÁMĚŠŤ NA HANÉ

PO

- 5/80 - 

 

namest na hane namestovo 001

 

 

NAMESTOVO

PO

-4/70 -  1/78 - 

 

namest na hane namestovo 002

 

763 61 NAPAJEDLA

PO

- 4/79 - 9/86 - 

 

 

napajedla nejdek 001

Důležité upozornění. 

NEJDEK

FTP

FR 8 - 0 - 4m

- 1/89 -

bez můstků

Bez označení oprávněného uživatele, tento otisk vypadá jako poštovní. Je komerční. Několik dní vyplácel bez označení. Možnost záměny!  Od  1. 1. 1989 VlNAP Nejdek, předtím Přádelny česané příze Nejdek. 

 

NEJDEK 1

PO

Postalia č. 64454

Otisk 1. dne s datem 3. 12. 1969 (R) - 10/74 -

 

napajedla nejdek 003      napajedla nejdek 002

 

914 41 NEMŠOVÁ

PO

- 7/77 - 8/84 -

nemsova nepomuk 001

 

335 01 NEPOMUK 1

PO

- 1/77 - 11/83 -

nemsova nepomuk 002

 

NERATOVICE

FTP

FR 8 - 0 - 4m

- 8/54 - 4/84 -

neratovice 001

 

277 11 NERATOVICE 1

PO

silné můstky, rozlišovací symbol "2" mezi šesticípými hvězdičkamni v dolním mezikruží

nízké, slabé číslice data - 5/86 -

neratovice 004

 

vyšší číslice  data s datem - 11/85 -

neratovice 005

 

403 31 NEŠTĚMICE

PO

- 10/81 -

 

nestemice netolice 001

 

384 11 NETOLICE

PO

- 12/80 -

nestemice netolice 002

 

798 26 NEZAMYSLICE U PROSTĚJOVA

PO

- 11/79 -

nezamyslice 001

 

NITRA

FTP

FR 8 - 0 - 5m - 2k

7/49 - 7/53 -

 

nitra 001

 

NITRA

FTP

FR 8 - 0 - 4m -1k

- 7/70 -

 

nitra 002

 

NITRA 1

PO

- 1/68 - 1/79 - 

nitra 001

 

NITRA 1

PO

- 11/73 - 

nitra 002

 

949 01 NITRA 1

PO

hvězdička v dolním mezikruží

- 11/82 - 10/83 -

 

nitra 006

 

949 01 NITRA 1

PO

hvězdička v dolním mezikruží

robustní číslice

- 4/86 - 

nitra 005

 

NITRA 3

PO

- 3/70 - 4/76 - 

nitra 008

 

949 04  NITRA 4

PO

malé hvězdičky před a za názvem pošty

- 6/73 - 10/79 - 

 

nitra 009

949 10 NITRA 10

PO

- 4. 6. 1991 - 

Příležitostný výplatní otisk k Mezinárodní výstavě učebnách pomůcek a didaktické techniky 4. - 9. 6. 1991

most 1 nitra 10 002 

NIŽNÁ NAD ORAVOU

PO

- 1/75 -

nizna nad oravou 002

NITRIANSKE PRAVNO

PO

- 11/82 -

nitrianske pravno 001

968 01 NOVÁ BAŇA

PO

tři hvězdičky v denním razítku

- 1/81 -

 

nova bana nova bystrice 003

 

378 33 NOVÁ BYSTŘICE

PO

- 7/76 - 11/82 -

nova bana nova bystrice 003

 

509 01 NOVÁ PAKA

PO

- 3/73 - 8/75 - 

 

nova paka 001

 

362 25 NOVÁ ROLE

PO

- 11/82 - 

 

nova role 001

 

NOVÁKY

PO

vysoké štíhlé číslice

-  9/72 - 8/74 - 

 

novaky 002

 

NOVÁKY

PO

nízké, oblé číslice (výměna)

- 12/83 - 

 

novaky 003

592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

PO

- 10/73 6/78 - 

nove mesto na morave 002

 

nove mesto na morave nove mesto nad metuji 001

 

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 1

FTP

FR 8 - 4m

- 7/65 - 9/84 -

 

nove mesto na morave nove mesto nad metuji 002

 

NOVÉ MESTO nad VÁHOM

FTP

FR 8 - 4m

- 7/66 - 6/73 -

 

nove mesto nad vahom 001     nove mesto nad vahom 002

 

915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

PO

- 7/76 - 7/85 -

 

nove mesto 002

NOVÉ MĚSTO pod SMRKEM

PO

- 10/80 -

 

nove mesto pod smrkem nove straseci 001

 

271 01 NOVÉ STRAŠECÍ

PO

- 8/75 - 10/87 - (změna číslic data)

 

nove mesto pod smrkem nove straseci 002

 

NOVÉ ZÁMKY 1

FTP

FR 8 - 0 - 4m-2km

několikrát změna data v denním razítku

- 11/60 - 3/83 -

 

nove zamky 001

 

NOVÉ ZÁMKY 1

PO

- 8/72 - 2/76 -

 

nove zamky 004

 

940 01 NOVÉ ZÁMKY 1

PO

- 10/78 -

 

nove zamky 006

 

NOVÉ ZÁMKY 2

PO

tři křížky v dolním mezikruží

- 7/71 - 10/78 -

nove zamky 003

 

940 02 NOVÉ ZÁMKY 2

PO

tři malé hvězdičky v dolním meziktuží

- 2/83 -

nove zamky 005

 

076 02 NOVOSAD

PO

- 11/78 -

novosad 001

 

NOVÝ BOHUMÍN

PO

- 10/67 -

desetinná tečka dole

PO

- 2/75 - 11/77 -

desetinná tečka nahoře

 

novy bohumin novy bor 001

 

NOVÝ BOR

FTP

FR 8 - 0 - 4m - 2k

- 1/67 - 12/79 - 

novy bohumin novy bor 002

 

473 01 NOVÝ BOR

PO

- 5/74 - 

novy bohumin novy bor 003

 

NOVÝ BYDŽOV

FTP

FR 8 - 0 - 4m

- 10/62 - 10/75 - 

novy bydzov 001

 

504 01 NOVÝ BYDžOV

PO

- 2/77 - 12/82 -

pozn.: písmeno "ž" v názvu pošty menší než ostatní písmena

 

novy bydzov 002

 

NOVÝ JIČÍN

FTP

FR 8 - 0 - 4m

- 1/72 - 12/78 -

výměna číslic data

novy jicin 001

 

741 01 NOVÝ JIČÍN 1

PO

- 10/75 - 9/78 -

novy jicin 002

 

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 1

FTP

FR 8 - 0 - 4m

- 4/79 - 3/75 -

 

metuje 001

 

NYMBURK 1

PO

- 5/79 - 7/79 - 

nymburk 001

 

NYMBURK 1

služebně - propagační otisk

"V adrese pište okres/peníze nepatří do dopisů"

- 4/70 - 12/72 -

 

nymburk 002

 

NYMBURK 2

PO

- 9/77 -

nymburk 003

NYMBURK 2

PO

služebně - propagační text

"V adrese pište PSČ/Peníze nepatří do dopisů"

- 2/79 - 2/81 -

 

nymburk 004

NÝRSKO

PO

- 12/71 - 1/77 -

nyrsko 001

340 22 NÝRSKO

- 1/78 - 4/80 -

dva druhy číslic data v denním razítku

nyrsko 002

 

 

NÝŘANY

PO

- 3/73 -

 

nyrany 001

 

330 23 NÝŘANY

PO

- 3/80 -

 

 

nyrany 002

 

 

O

 

742 35 ODRY

PO

- 7/83 - 7/86 -

dva druhy číslic data v denním razítku - nízké, oblé a štíhlé, vysoké

 

odry 001

 

742 35 ODRY 1

PO

- 10/84 -

odry 002

 

OLOMOUC 1

FTP

FR 8 - 0 - 4m - 2km

- 3/69 - 9/76 -

změna číslic data

olomouc 003

771 00 OLOMOUC 1

PO

Příležitostný otisk k Výstavě poštovních známek mládeže 3. - 12. 6. 1989

 - 13. 6. 1989 - 

olomouc ostrava 001

 

OLOMOUC 2

FTP

FR8 - 0 - BAL - 5m (ov) 2k. Bez můstků. Římské číslice.

Otisk 1. dne 15. XII. 48 (R) - 

olomouc 2 001

 

 

 

OLOMOUC 2

FTP

FR - BAL - 2DR +FR 4 - 4m

- VI/53 - I/71 - 

olomouc 002     olomouc 016

 

OLOMOUC 2

PO

nízké, oblé číslice data

- 4/83 - 9/92 -

olomouc 001

 

772 00 OLOMOUC 2

PO

číslice data úzké a štíhlé

- 4/75 - 7/75 -

 

 olomouc 004

OLOMOUC 2

PB

- 1/73 - 12/77 - 

výplatní razítko bez označení státu, denní razítko bez můstků, reklamní označení výrobce stroje, druhá případ použití zapůjčeného stroje (též Mladá Boleslav), ZATÍM PRVNÍ DOLOŽENÝ OTIS 8. 1. . 1973

RR

a/ s propagačním označením

olomouc 007

b/ bez propagačního označení

11. 9. 1976

 

 

OLOMOUC 3

FTP

FR 8 - 0 - 4m - 2Km

- 6/54 - 10/73 -

změna vročení

 

olomouc 006

 

775 00 OLOMOUC 5

PO

- 4/75 - 3/8? - 

v 80. letech v otisku chybí poslední číslice vročení (R)

olomouc 008

 

777 00 OLOMOUC 7

PO

- 4/75 - 

 

olomouc 009

 

770 08 OLOMOUC 8

FTP

FR 8 - 0 - 4m - 2km

- 6/74 - 

 

olomouc 010

 

770 08 OLOMOUC 8/.1.

PO

rozlišovací symbol (.1.) v dolní části mezikruží

- 8/74 - 4/83 - 

 

olomouc 011

 

770 08 OLOMOUC 8

PO

další stroj, tři malé hvězdičky v dolním mezikruží, silné můstky, vysoké, štíhle číslice data denního razítka

 

olomouc 012

 

OPAVA 1

HAS

Atypická tečka za názvem pošty v denním razítku.

- II/70 -

opava 001

 

OPAVA 1

FTP

FR 8 - 0 - 4m - 2km

- 11/70 - 2/81 -

opava 002

 

OPAVA 1

PO

-1/72 -

opava 004

 

746 01 OPAVA 1

PO

- 3/77 -

opava 003

 

OPAVA 2

PO

- 2/76 - 4/80 -

opava 005

 

747 05 OPAVA 5

FTP

FR 8 - 0 - 4m - 2km

- 6/80 -

opava 007

747 05 OPAVA 5

PO

- 10/80 -

opava 008

 

ORLOVÁ

FTP

FR 8- 0 - 4m

- 10/67 -

orlova 001

 

ORLOVÁ 1

PO

- 11/72 -

orlova 002

V 70. letech neotiskuje datum v denním razítku (R).

735 14 ORLOVÁ 1

PO

- 5/80 -

orlova osek u duchcova 001

417 05 OSEK U DUCHCOVA

PO

- 7/84 -

orlova osek u duchcova 004

OSTRAVA 02

PO

- 5/69 - 4/71 -

Se služebně - propagačním sloganem: "V adresách do Ostravy/uvádějte též jménem/městskou čtvrtˇ".

ostrava 02 003

 

OSTRAVA 1

HAS

- VI/51 - IV/69 -

ostrava 003

 

OSTRAVA 1

PO

-  4/76 - 5/84 -

 

ostrava 002

 

791 01 OSTRAVA 1

VÚS CZ

(československá výroba)

Otisk s automatu A 3 pro příjem doporučených zásilek

Barva fialová

- 23. 6. 1981 - 

ostrava 1 001     ostrava 1 001

zvětšeno

Třetí automat pro příjem doporučených zásilek instalován na poště Ostrava 1. Do zkušebního provozu uveden 15. 6. 1981. Ukončen 12. 11. 1981. Podáno 314 zásilek v rozmezí 20000 - 20489 (175 bylo kontrolních)..

Otisky na zásilce a na podacím lístku. Vlastní provoz zahájen otiskem číslo 20001

Před a po provozu byly vyhotoveny zkušební otisky (RR).

Před provozem 22. 4. 1981 (otisk pod číslem 20001),  po provozu před demontáží automatu nesl číslo 20490 ze dne 13. 11. 1981 (RR)

Během provozu se vyskytlo vinou nekvalkitní obsluhy  špatné oražení (chybějící údaje doplněny úředně, špatná poloha otisku atd. - takové celistvosti  mají hodnotu "R").

 

 

 

OSTRAVA 1

PO

Příležitostný výplantí otisk k Národní výstavě mladých filatelistů + reklamní slogan "Tenis - sport pro všechny"

- 7. 8. 1990 -

Poznámka: denní razítko bez PSČ, desetinná tečka chybí

olomouc ostrava 002

 

OSTRAVA 2/.3.

PO

rozlišovací znaménko .3. v dolním mezikruží

- 10/73 - 7/74 -   ..... desetinná tečka dole

-  4/75 - .... bez desetinné tečky

- 1/81 - 6/89 ..... desetinná tečka nahoře

zprvu vysoké, štíhlé číslice data (81 , později nízlé, oblé )83 - 89)

druhý případ

ostrava 2 001

 

OSTRAVA 2

PO

- 3/76 -

služebně - propagační slogan: " V adresách do Ostravy/uvádějte též jménem/městskou čtvrť"

 

ostrava 2 002

 

702 00 OSTRAVA 2/4

PO

- 4/79 - 9/80 -

v dolním mezikruží rozlišovací znaménko "4"

ostrava 2 003

 

OSTRAVA 3

PO

-2/77 - 1/79 -

ostrava 3 001

 

OSTRAVA 4

PO

- 4/79 - 

vysoké, štíhlé číslice data denního razítka

ostrava 4

 

OSTRAVA 4

- 9/84 -

nízké, oblé číslice

ostrava 4 001

704 00 OSTRAVA 4

PO

 - změna denního razítka, velké číslice

- 9/86 -

 

ostrava 4 5

 

705 00 OSTRAVA 5

PO

- 5/82 - 

vysoké, štíhlé číslice data 

ostrava 4 4

 

705 00 OSTRAVA 5

PO

- 4/84 - 

nízké, oblé číslice data

 

ostrava 5 001

 

706 00 OSTRAVA 6

PO

- 4/80 - 6/82 - 

ostrava 4 3

 

707 02 OSTRAVA 7

PO

- 3/82 - 

ostrava 8 001

 

OSTRAVA 8

PO

- 11/68 - 2/69 - 

služebně - propagační text v otisku: "V adresách do Ostravy/uvádějte též jménem/městskou čtvrť"

 

ostrava 8 003

 

OSTRAVA 8

PO

- 10/75 - 2/80 -

 

ostrava 8 002

 

708 00 OSTRAVA 8

PO

- 12/82 - 

ostrava 8 005

 

OSTRAVA 9/.1.

PO

- 4/80 - 

v dolním mezikruží denního razítka rozlišovací symbol ".1."

 

ostrava 9 001

 

709 00 OSTRAVA 9

PO

- 3/85 - 

ostrava 9 001

OSTRAVA 12

PO

- 6/71 -

 

ostrava12 001

 

 

721 00 OSTRAVA 21

PO

-12/77 - 7/83 -

ostrava 21 001

700 33 OSTRAVA 33

PO

velmi silné můstky

číslice data

a/  vysoké, úzké s římskými číslicemi v řádu měsíců - VI/79 -

b/  nízké, oblé - 2/82 -

ostrava 33 001

700 34 OSTRAVA 34

PO

velmi silné můstky, rozlišovací symbol "1" nad dolním mezikruží pod můstkem

- 4/81 -

ostrava 34 001

700 39 OSTRAVA 39

PO

silné můstky

- 12/75  - 12/84 -

ostrava 39 001

OSTRAVA 43

PO

desetinná tečka nahoře

- 10/82 -

ostrava 43 001

700 44 OSTRAVA 44

PO

desetinná tečka nahoře

- 1/91 -

 

ostrava 44 001

 

700 46 OSTRAVA 46

PO

a/ s desetinnou tečkou dole    - 2/82 -

b/ bez desetinné tečky  -  10/83 -

 

ostrava 46 001

OSTROV NAD OHŘÍ 1

FTP

FR 8 - 0 - 4M

- 5/68 - 9/79 -

ostrov nad ohri 1 002

 

363 01 OSTROV NAD OHŘÍ 1

PO

 - 1/81 -6/82 -

ostrov otrokovice 001

 

023 01 OŠČADNICA

PO

a/ vysoké, štíhlé  číslice - 3/76 -

b/ nízké, oblé číslice - 6/85 -

oščadnica 001

OTROKOVICE 1

PO

- 2/80 - 9/84 -

 

 

ostrov otrokovice 002

 

OTROKOVICE 2

PO

- 6/80 -

 

otrokovice 2 001

 

 

 

P

PACOV

PO

Otisk 1. dne - 13. 1. 1970 (R) - 3/77 -

pacov 001

 

395 01 PACOV

PO

- 9/76 - 4/85 -

pacov 002

 

PALÁRIKOVO

PO

- 12/72 -

palarikovo 001

PARDUBICE 1

FTP, stroj číslo 37525

FR 8 - 0 - 4m - 2km

Otisk 1. dne 21. 6. 1948 (R)

6/48 - 

pardubice1 001

 

 

PARDUBICE 1

FTP

FR 8 - 0 - 4m - 1K

- 10/68 -10/73 - 12/77 - 

pardubice 1 002

 

PARDUBICE 1

PO

přílehlý rámeček

a/ nízké, oblé číslice ..... 2/69 - 12/71 - + - 5/85 - 1/91 -    ...... otisk 1. dne 11. 2. 1969 (R)

b/ vysoké, štíhlé ..... - 9/72 - 8/79 -

pardubice 1 001

 

PARDUBICE 1

PO

Chybotisk - obrácené denní razítko

11. 4. 91

pardubice 1 001

 

Zde končí 1. díl Databáze. Z kapacitních důvodů další výplatní otisky pošt počínaje poštou PARDUBICE 2 se nacházejí pod samostatnou položkou Databáze výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992 - 2. díl. První den 11. 4. 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

í