Je zajímavé, co se na jednu obálku poštou prošlou vejde poštovních znaků, poznámek a razítek. Zajímavá celistvoast vznikla z důvodů, že adresát zásilky byl neznámý a zásilka se vrátila do Brna.

 

Celistvost byla vyplacená otiskem výplatního stroje uživatele BIOCHEMA. Datum otisku 11. 8. 1945.

Otisk FR 8h - 4m (ov) - 1k, dohlédací pošta BRNO 2.

Otisk na protektorátní německo - české obálce.

Otisk již upraven do podoby prvorepublikového vzoru. 

Adresát: A. Vobořil, Jiřická mlékárna, Jiřice. 

 

Jak uvádí gumové razítko odesilatele, zásilka obsahovala obchodní papíry. 

 

AVERZ celistvosti

Poznámky pošty (vysvětlení a konečný verdikt včetně cesty celistvosti):

 

- gumové razítko "V Hostimi (škrtnuto dopsáno rukou JIŘICE), okres Mor. Budějovice neznámý. Piště správně adresu!" s podpisem,

- doplněno znárodněným denním razítkem (německý názem Hostimi vysekán), razítko s datem 17. VIII. 45 ,

- dvakrát poznámka zpět (rukou a razítkem),

Zásilka nasměrována zpět odesilateli na poštu BRNO 2., neboť adresát nezjištěn, ani v Jiřicích, ani v Hostimi. 

Titulní strana doplněna dením razítkem pošty MIROSLAV (?), datum neotištěné.  

 

 

celist 005 

 

REVERZ celistvosti

Poznámka pošty (gumové razítko v kombinaci s ruční poznámkou či opravou), doplněno podpisem poštmistra z Hostimi a  znárodněným denním razítkem s datem 17. VII. 45. Oproti averzní poznámky bylo razítko doplněnou ještě o slovo "..... a poštu". 

Zajímavá je poznámka rukou: "Která?Jiřic je 8 a každé mají jinou poštu". 

 

celist 003