Navazuji na předchozí příspěvek v seriálu Zaniklé a zapomenutí a hlouběji si všímám celistvosti a poštovních znaků na líci i na rubu. 

Jedná se o celistvost zaslanou v roce 1940 z Říše /(Bodecbach - dříve Podmokly) do Protektorátu Čechy a Morava (Plzeň).

Celistvost vyplacení otiskem výplatního stroje uživatele - (DAIMON) - Schmidt & Co. GmbH Bodenbach (základní poštovné není zjistitelné - otisk vyjet mimo obálku).  a dofrankována za doporučenou a expresní zásilku německými poštovními známkami. 

Výplatní otisk je znárodněn - odtsraněo český název pošty PODMOKLY 1 )(). 

Označení oprávněného uživatele zachováno z otisku 1. republiky. 

Zásilka putovala poštovními cestami 10 dní. Na zásilce není znak cenzury. 

Otisk s datem 20. 7. 40

Averz

daimon 004

 

Reverz

 

daimon 005

 

Na zásilce jsou další poštovní znaky:

- denní razítko říšské pošty  znehodnocující poštovní známky,

- spěšnostní nálepka,

- doporučená nálepka,

- gumová razítka o charakteru spěšnostní zásilky a zaplaceném poplatku za tuto službu. 

- na reverzu je denní razítko plzeňskjé pošty ve dvojím vyhotovení s datem 30. VII. 40 - PILSEN 1/PLZEŇ 1 - jedno nepodařené, druhé vylepšené..