Dnešní celistvost byla odeslaná z Hlavní pošty 25 dní po jejím přejmenování z PRAHA 1 na PRAHA 3. Hodnota poštovného je zvláštní. Navíc se poštovné se skládalo ze dvou částí - zaplacenou hodnotou celiny a dodatečným výplatným z výplatního stroje. Celistvost si užila i denních razítek. Denní razítko poštovního manipulanta si "zaúřadovalo" hned třikrát - znehodnotilo známku celiny, znehodnotilo výplatní razítko otisku a ještě doplnilo kontrolní (?) otisk doprostřed dopisnice. 

Jedna celistvost a tolik zajímavostí. A to jsme si nepřečetli rub dopisnice ...

 

Celinu zobrazuji dvakrát. Druhý obrázek doplňuji pro komfortnější čtení výplatního otisku Prahy 3 Francotyp, otisk  FR 8 - 4m - 2km.   

 

celistvost 001      celistvost 001