CELISTVOSTI

Otisky ze stroje PROMSVJAZ z Permu, SSSR. 

 

Celistvostí vyplacených výplatním strojem Promsvjaz( z města PERM) sovětské výroby, který byl ve zkušebním provozu v čs. poštovním provozu nejprve na poště PRAHA 1 a poté na poště PRAHA 31 v roce 1987 a 1988, se nezachovalo mnoho. Ne že by nebyli klienti pošty, ale stroj byl poruchový a často mimo provoz. Pokud vyplácel, pak dost nekvalitně, o čemž svědčí celistvost s datem 09. 02. 88. Navíc otisk neodpovídal čs normám a byl pro obsluhu dost nezvyklý.

Denní razítko, které ve stroji bylo zasazeno v neobvyklé poloze (viz otisk s datem 15. 04. 87 níže, je na zobrazené celistvosti v obvyklé poloze. Výplatní razítko - anulát - je v pravém dolním rohu v horizontální poloze, i když ve stroji je výplatní razítko s hodnotou ve vertikálním postavení. Obě části otisku, které by měly být pohromadě, jsou divně rozděleny. I to je doklad poštovního provozu své doby.  

 

Obálka poštou prošlá, vyplacená paušálem a doplněná rozděleným výplatním otiskem - anulátem  - z důvodu doplnění data odeslání místo denního poštovního razítka. 

 

perm 001

 

Otisk 1. dne otisku ze stroje PROMSVJAZ vyrobeného v závodě Promsvjaz Perm v Permu v SSSR.  Datum 1. dne:  15. 04. 87.

Stroj přesunut z pošty PRAHA 1 na poštu PRAHA 31. Po skončení zkušebního provozu umístěn v expozici Poštovního muzea ve Vyšším Brodě. 

Viz též články s touto tématikou na tomto webu a Databázi výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992. 

 

perm 007