Sláva Virginia City v Nevadě začala v roce 1859, kdy se zde objevily velká ložiska stříbra. Během krátké doby se z tohoto města stalo boomtown. Doly v Comstock Lode přilákaly až 25000 zájemců o zbohatnutí (údaj roku 1870).  Na počátku rozkvětu Virginia City stáli dva objevitelé Peter O´Riley a Patrick McLaughlin. 

Název města vznikl díky James Fennimorovi, kterému se přezdívalo "Old Virginny Finney"., jeden z prvních objevitelů stříbrných ložisek. Údajně při cestě do saloonu zakopl, upadl a rozhodl se, že město se bude jmenovat Virginia City. 

Svého času bylo město Virginia City větší než Phoenix či Dallas. Přispělo svým bohatstvím k podpoře severní Ameriky v občanské americké válce a k rozvoji řady měst včetně New Yorku a San Francisca. Ne nadarmo se nazývalo "velkoměstem vnitrozemí". San Francisco mělo přízvisko "velkoměsto pobřeží". Stříbro  a důlní průmysl přinesly Americe velké ekonomické změny.

V době slávy zde byla kanalizace, plynové vedení, mezinárodní hotel s výtahem, tři divadla, opera, čtyři kostely, vydávaly se tři deníky.  

Město Virginia City vstoupilo do dějin. 

Úpadek nastal v roce 1878, kdy se zásoby stříbra vyčerpaly. Dnes je město turistickou atrakcí se 787 obyvateli ...

 

virg 017        virg 036              virg 003   virgo     virg 016     virg 021     virg 033     virg 029