Benátky (Venezia) jsou hlavní město severoitalské oblasti Benátsko. Její historické jádro leží na ostrovech v mělké Benátské laguně, novější část Benátek je na pevnině (Mestre). 

 

benatky 013     benatky 001     benatky 002benatky 006     benatky 003     benatky 007     benatky 005     benatky 009      benatky 010     benatky 016