Výplatní otisky zažily za skoro sto let své existence na našem území mnohé. Měnili se uživatelé, měnilo státní uspořádání a názvy států, odcházeli a přicházeli majitelé výplatních strojů, Došlo k přejmenování pošt.

Za skoro sto let dlouhou dobou našich výplatní své doby, kdy docházelo k řadě změn.

 

Ke změným došlo i u výplatního otisku firmy Bedřich Müller, továrny leonského zboží, distinkcí a vánočníchokras. Místo - nejprve Rossbach, posléze Hranice u Aše.

 

Tato firma používala výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 8 - 0 - 3m (g) - 1k.

Za zaznamenání stojí i odstranění německého Rossbach a nahrazení českým Hranice u Aše, jakož i právní podstata firmy - nově "národní správa". 

Poštovní psráva nahradila výplatní razítko ve tvaru větrné růžice výplatním razítkem ev tvaru zoubkovaného obdélníku (pseudoznámky). Jednokruhové denní razítko bylo nahrazeno denním razítkem německého vzoru - dvoukruhovým s můstky.

 

Ani tyto změny nestačily, o několik měsíců později otisk zanikl, neboť znárodněná firma splynula s nově vzniklým národním podnikem .....

 

Na listě"

 

Otisk ze dne 1. 5. 46 (vzor 3. republiky)

Otisk ze dne 7. 1. 49 (vzor 4. republiky)

Rozdíly obou otisků - viz shora.

Za pozornost stojí i poznámka poštmistra z Hranic u Aše zaznamenávající pro archivní účely  změny a výměny u nového otisku.

 

Stroj byl Francotyp, model C. Číslo stroje 33319. Dodán pravděpodobně německou říšskou poštou během války do Sudet. Otisk z tohoto období zatím ve veřejném prostoru nezachycen.

 

rossbach 001