Ve sledovaném období se v poštovním provozu objevila celá řada variant výplatních otisků pOSTALIA, většinou se třemi ozdobnými hvězdičkami nebo se třemi ozdobnými křížky různých tvarů, velikostí a polohy v dolním mezikruží denních razítek s PSČ. 

Sestava nahodile vybraných celistvostí s popisovanými výplatními otisky čs. pošt v období let 1975 - 1982. Výplatní razítko s přilehlými rámečky, pátý příklad s odlehlým rámečkem, různá síla můstků v denním razítku

 

118 00 PRAHA 011

17. 11. 1975

tři vzdálené malé hvězdičky v  druhé polovině mezikruží

 

110 15 PRAHA 015

23. IX. 015

třstřední hvězdičky u sebe v dolním mezikruží

 

391 65 BECHY|NĚ

11. 2. 1981

tři malé křížky v dolní části mezikruží

 

407 44 CHŘIBSKÁ

27. 2. 1979

tři velké křížky v dolním meztikruží

 

110 04 PRAHA 04

11. 10. 1982

tři malé křížky blízko u sebe v dolní mmezikruží

 

sestava 002