Uživatel:THEODOR KEYZLAR,  tiskárna a přádelna,  později  TIBA, textilní tiskárny, úpravny, a barevny n.p. Závod Červený Kostelec

Obor: textilní průmysl

Teritorium: ČEskoslovensko

Období: 1942 - 1992

 

Výplatní stroj: FRANCOTYP

Otisk sběratelsky FR 8h - 4m (ov) - 1k

Dohlédací pošta: Červený Kostelec

V označení otisku stále dřívější soukromý majitel Theodor Keyzlar.

Nátisk na obálce v dřívějším znění přetisknut gumovým razítkem s názvem, činností a domicilem nového majitele.

 

Otisk ze dne 28. 12. 48

 

teodor 001

 

 

Přechůdci.

 

Stroj Francotyp  tohoto uživatele byl uveden do provozu pravděpodobně až za Protektorátu ČM.

Otisk č. 1 ze dne 4. 10. 39 (R) - neúplný poněmčený vzor

.

teodor 005

Další otisk je ze dne 21. 3. 40. Vzor otisku byl úplný poněmčený. Ten den byl pořízen výplatní otisk s chybným datem

21. 3. 50 (R) (správně mělo být 21,. 3. 40).

 

teodor 003

 

Kontrolní otisk pro poštovní archiv byl pořízen se s datem 10. 5. 40.

 

teodor 002

 

Po osvobození vyplácel zásilky upravený znárodněný výplatní otisk s rozdílným denním a výplatním razítkem.  Označení uživatele zůstalo stejné.

Ústřižek s otiskem ze celistvosti prošlé poštou.

Otisk zee dne 6. 5. 48

 

teodor 004