Uživatel: SKLOEXPORT, podnik zahraničního obchodu pro vývoz skla Liberec

 

PZO SKLOEXPORT původně sídlil v Praze. Z rozhodnutí vyšších orgánů se v roce 1960 přestěhoval do Liberce.

 

Výplatní stroj

Tento uživatel používal k vyplácení své korespondence výplatní stroj FRANCOTYP, Bafra, model C, číslo C 31482.

Jako podací pošta mu byla přidělena pošta LIBEREC 2. Dohlédací poštou byla LIBEREC 1.

 

První otisk byl pořízen 20. 9. 1960. Tímto otiskem nebyla vyplácena oficiální korespondence, a proto se jedná o esej.

Ostrý provoz začal až druhý den - 21. 9. 1960

 

 

Fotokopie archivního záznamu a jeden z prvních otisků na poštou prošlé celistvosti.

 

skloexport 001