Ukázky ze sbírky Jana Horského

Seriál na pokračovcání

Dnes: 3.  část (2 - 2 ) - výplatní stroj Postalia uživatele Motorpal n.p. Jihlava v období Československa

 

POSTALIA ZA ČESKOSLOVENSKA

List 1

 

První doklad je na výsost zajímavý. Jedná se o tak zvanou Kontrollkarte - Kontrolní list vyplněný výrobním závodem. Je to jakýsi rodný list výplatního stroje a jeho prvního otisku. Uživatel dostal výplatní stroj a k tomu náhod. Vše řádně dokladováno číselně a datumově. Připojen kontrolní otisk. Zde se jedná o esej, stále ještě nebyl otisk schválen čs. poštovní správou.

Stroj byl uveden do provozu 5. 1. 88 a od této doby přestává být esejí a stává se plhodnotným výplatním otiskem. Datum 1. otisku 5. 1. 88. Zde jeden z daších otisků s date, 18. 3. 88

mot 3 001

 

List 2

Výplatní otisk vyplatil  zaslání celistvosti zvláštního druhu - rozesílaných podnikových  novin "TRYSKA".

Otisk s datem 28. 4. 88. Neobvyklá celistvost příjemně oživuje zobrazenou sestavu.  

 

mot 3 002

 

 

LKist 3

V roce 1990 došlo ke změně označení oprávněného uživatele vžplatního stroje. Důvodem byla změna právní podstaty subjektu. Národní podnik zanikl a stal se z něj státní podnik. Této příležitosti bylo využito ke změně dalších částí otisku a jeho uspořádání. 

Otisk ze dne 28. 5. 90 (1. den). Otisk pořízený pro  výrobce pro archivní účely. Nebyl zaslán poštou (anulát).

Na druhé zobrazené celistvosti je již otisk v plné kráse prošlý poštovním provozem.

 

mot 3 003

 

List 4

 

Československý otisk je zveřejněn na tomto listu nahoře. Označení bylo graficky zvýrazněno (včetně loga). Ke změně došlo počátkem 90. let.

Spodní část listu se již týká otisků Francotyp - Postalia, kterými subjekt vyplácel v rámci vzniklé České republiky. S dnešním tématem nesouvisí, takže turo část listu berme jako pozvánku k prohlídce 4. části tohoto miniseriálu sbírky Jana Horského (někdy příště dojde k pokračování). Popis s ilustracemi se objeví v části 2 - 3.

 

mot 3 004