Uživatel OBAL N. P. Nové Mesto na Váhom

 

Výplatní stroj: FRANCOTYP, Bafra

Otisk sběratelsky: FR 8h - 4m (ov) - 1k

Dohlédací pošta NOVÉ MESTO N./VÁHOM

 

 

Ve sledovaném období let 1946 - 1992 tento uživatel měl v majetku výplatní stroj Francotyp. Otisky měly několik podob. V červené barvě celkem tři (viz níže). K nim se připojily další varianty třetí podoby otisku. Při nedostatku povolené originální červené barvy uživatel používal různé razítkovací barvy:

a/ období fialové barvy: - 11/86 -,

b/ období hnědé barvy: - 1/87 -,

c/ obobí čerbé barvy: - 5/87 - 12/88 - .

Vyskytly se i mixy barev v různých odstínech a kombinacích.

Černá barva viz níže.

Pokud k těmto otiskům připočteme ještě varianty otisků s různými číslicemi dat vročení v denním razítku, dojdeme ke slušnému počtu otisků u jednoho uživatele.

 

obal 003

 

obal 002

 

.