Uživatel výplatního tsroje: SIGMA PRAHA

Výplatní otisk ze dne 14. VIII. 85

Výplatní stroj: POSTALIA

 

Popis celistovosti/zásilky:

 

Odesilatel FARMAKON OLOMOUC

Zásilka odeslána 12. VII. 85 z pošty OLOMOUC 1 s paušalovaným poštovným jako doporučená.  Výplatnébylo  hrazeno z prostředků dohodnutých smluvně  mezi odesilatelm a poštou.

 

Adresát: SIGMA PRAHA Praha.

Zásilka přijata od pošty 14. VIII. 85

Na obálku byl vyjet výplatní otisk bez hodnoty (tzv. nulový výplatní otisk).  Důvod: vyznačení data přijetí zásilky (prezenční razítko).

Výplatní otisk jako prezenční razítko přijetí - s nulovou výplatní hodnotou.

nulák 001

Dodatek. 

Výplatní otisk plní především funkci výplatní.

Současně mají výplatní otisky tyto další využití. Takový otisk v zásadě obashuje výplatné.

Povinný účel: kontrolně evidenční - pošta ve svém Poštovním řádu vysloveně uvádí, jaké údaje mají být na místě označení (oprávněného) uživatele:

  • název,
  • adresa,
  • podnikové PSČ, pokud je přiděleno.

Dále označení může obsahovat i další údaje různého charakteru - reklamní a propagační  (činnost, výrobky, apod.), příležitostné (výročí subjektu, konané akce apod.), loga, logotypy atd.

Pokud se zásilka dostane do poštovní přepravy, musí mít výplatné. Stávají se však případy, které jsou poštou tolerovány. Z neznámých důvodů se otisky s nulovou hodnotou objeví na zásilkách, kjejichž sazba byla uhrazena jiným platným způsobem (např. paušaloavným poštovným apod.). Otisk z nevědomosti či z omylu anbeo z nepozornosti.

Otisk může mít i funkci znehodnocovací, kterou Poštovní řád nepřipouští, ale toleruje se. Uživatel při opakovaných případech je upozornně na tuto nedbalost (znehodnocení poštovní známky čči známky na celině nulovým otiskem.

Výplatní otisk slouží též jako archivní artefakt výrobci, obchodnímu zástupci, uživateli, dohližiteli (nejčastěji pošta dotyčné země), poštovním institucícm, muzeím apod.  Metodiku pro tyto otisky určuj poštovní řády anebo interní nařízení či předpisy. Ttyo otisky v zásadě mají nulovou výplatní hodnotu, ale vyskytují se i případy s minimální výplatní hodnotou.   

 

V některých státech světa se výplatní stroje používají i k vyplácení poštovného na balíky, ale i další účely - placení daní, placení kolkovného, soudních výloh,  vyplacení zpětných zásilek, zaplacení doplatného, na poštovních zásilkách, placení pokut apod. V takových případech mohou mít i odlišné barvy od červené či modré.