Časová řada otisků výplatních strojů akciové společnosti RUDOLF MOSSE - akciové psolečnosti PRUNA

(Pavel Koťátko - ukázka ze sbírky sběratele)

 

 

Pomyslný inkoust nestačil ani oschnout z mého příspěvku o zaniklém a zapomenutém otisku a. s. PRUNA z tohoto týdne a už jsem v elektronické poště našel řadu vysvětlení na tuto výzvu.

Máme potvrzeno, že předchůdce a. s. PRUNA byla a. s. německého  vydavatele a filantropa působícího též  v Praze - Rudolfa Mosseho. Dovídáme se, že PRUNA znamená - PRŮmyslový NÁbor (reklamní agentura) a že tato firma působila v Československu i v 70. letech (otisk odpočívá zatím v nezařazených otiscích a jistě se jeho podoby časem dočkáme).

Ba co víc, Pavel Koťátko dokládá nový výplatní otisk, zatím neuvedený v katalozích Bouška, Janů, Feldmann  a Di Casola - Leiš (Praha 1/111dN z 16. 3. 1944). Katalog Di Casola - Leiš si můžet tímto aktualizovat respektive doplnit. Do Katalogu Bouška, Janů, Feldmann je nutno doplnit i první červený otisk, který je zde neuveden.

Listy ze sbírky Pavla Koťátka uvádějí i další zajímavé informace.

Pavlu Koťátkovi děkuji za náhled do  sbírky. 

 

Čtyři listy ze sbírky si dovolím doplnit několik dalších informací.

 

pru 001

 

pru 002

 

pru 003

 

pru 004

 

 

 

Dopňky I. L.

 

1 - Portrétovka Rudolfa Mosseho a ukázka jednoho z vydavatelských počinů firmy Rudolf Mosse AG

 

pru 005

 

 

 2 - Další údaje o této firmy a osobnosti R. Mosseho viz můj článek na tomto webu, který byl zavěšen 31. 12. 2020 pod názvem: "Ve znamení obrázků (P) - 11. - hlava s hlásnou troubou a nápisem PROPAGANDA.

 

3 - Uživatel výplatního stroje Rudolf Mosse, propagační kancelář, Praha (I., Ovocný trh 19) byl 220. uživatelem od roku 1926 v Československu na základě schválení MPT (Věstník č. 39 ze dne 24. 8. 1929.

Otisk 1. dne 22. 7. 1929 - viz níže doplněný o otisk z posledních dnů existence okleštěného Československa před zřízením Protektorátu ČM.

 

pru 006

 

4 - Dvě cenné celistvosti z období května 1945.

Celistvost ze dne 28. 5. 1945 - poštou prošlá celistvost - stále úplně poněmčený protektorátní vzor.

Celistvost (dopisnice) ze dne 24. 9. 1945 - již nový československý vzor. Z celistvosti se dovídáme, že Rudolf Mosse a. s. je nyní: PRUNA akc. spol. - pro obchodní a průmyslový nábor. V označení figuruje stále původní název MOSSE se dvěma podkovami.

 

pru 007

 

5 - List z Katalogu Di Casola - Leiš (Československo 3. republika 1945 - 1948 - 7. díl katalogové řady) s časovou řadou a genezí otisků Mosse - Pruna.

První tři otisky na stránce

 

pru 008

 

6 - Dva listy z Katalogu Di Casola - Leiš s otisky Mosse.

Na základě objevu Pavla Koťátka je nutno zařadit objevený otisk (viz listy ze sbírky - druhý červený, první červený již v Katalogu existuje) otisk Mosse pod číslem PR 111e na stranu 52.

 

pru 009

 

Za první otisk nutno zařadot Koťátkův objev pod číslem PR 111e.

 

pru 010