Dnešní pohled do světa čs. výplatních otisků období 1946 - 1992 (výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného obdélníku) patří jednomu ze zaniklých subjektů - akciové společnosti pro dovoz a vývoz výrobků papírenského průmyslu s názvem PAPCO. Sídlo společnosti bylo ve Třídě politických vězňů číslo 10 v Praze.

Společnost Papco patřila mezi prvních dvacet podniků zahraničního obchodu zřízených v roce 1948 (zákon 119/1948 o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodnícho zasilatelství). Později byl včleněn do dalšího podniku zahraničního obchodu Ligna. Subjekt existoval krátce. Jeden z posledních estetických otisků tototo období. Otisky této doby se omezily na texty  a polopatické názvy.

Korespondenci vyplácel výplatní stroj Francotyp - otisk sběratelsky Fr 6 - 0 - 4m., reprodukuji dva otisky ze sbírky, liší se odlišným datem. Otisky nesou datum 18. 11. 1950 a 20. 1. 1953.

 

papco 001     papco 002

 

Ve sběratelském světě čs. otisků není PAPCO neznámé, existovalo již před 4. republikou, ale pod jiným jménem a právním statutem.  Možná to byl i důvod, proč nově zřízené PAPCO bylo záhy zlikvidováno a včleněno do Ligny. Spojení se starým světem nebylo politicky vhodné. Možná, že důvody byly jiné, dnes jsou již těžko zjistitelné.

 

Společnost Papco a její otisky existovaly již za 1. a 2. republiky, během Protektorátu a v období po osvobození. Název subjektu byl Prodejna spojených papíren A. S. Štoček označení byl konzistentní a byl přenesen i do otisku, který jsem shora dnes zmínil. Tato kontinuita se určitě nemohla iniciátorům a zastáncům nových pořádků hodit. Proto otisk s tímto označením zanikl.

 Prvorepublikové a protektorátní otisky.

Papco 001      Papco 002

 

Papco 003