Ve sledovaném období let 1946 - 1992 se objevila celí řada nových subjektů. Jedním z nich byl i OZAP, Obchodní zařízení, zal. v roce 1958. Tento podnik používal několik strojů jedné soustavy Postalia. Využil stroje i k připomínce příeležitosti - založení subjektu a jeho existence v letech 1958 - 1968). I otisky se měnily, naposledy při vložení PSČ.

 

PRVNÍ LIST

Příležitostný otisk (výročí připomínal nejen v roce výročí, roce 1968, ale i o rok dříve a o rok později)

Postalia

PRAHA 1

Otisk s daty 24. 11. 1967 - 9. 1 1969 - 22. 4. 1969

 

OZAP 001

 

DRUHÝ LIST

Otisky s daty 3. 11. 1970 + 4. 12. 1983

Postalia

PRAHA 1

OZAP 002

 

TŘETÍ LIST

Postalia

PRAHA 1

Dva zajímavé otisky s daty  21. 4. 1977 - otisk pořízený mechanikem Kanclstrojů při údržbě/kontrole (anulát) a 12. 12. 1977 - celistvost se dvěma otisky - anulátem a správně vyplaceným poštovným (pravděpodobně se jednalo o omyl manipulantky při vyplácení, nebyla nastavena hodnota, což se opravilo druhým otiskem ještě v podatelně uživatele po zjištění této ksutečnosti. Nebylo třeba řešit opravenkou a doplatným prostřednictvím pošty.

 

OZAP 003

 

ČTVRTÝ LIST

Postalia (druhý stroj - data se překrývají)

110 00 PRAHA 1 (již zaneseno PSČ do denního razítka i do označení uživatele) 

Otisky s daty 28. 1. 1982 + 22. 3. 1982 + 8. 3. 1985

 

OZAP 004